เนื้อเพลง Lapd คำอ่านไทย The Offspring

When Cops Are Taking Care Of Business I Can Understand
( เว็น ค็อพ แซร์ เทคอิง แคร์ อ็อฝ บีสเน็ซ ซาย แคน อั๊นเด้อรสแทนด)
But The L A Story’s Gone Way Out Of Hand
(บั๊ท เดอะ แอล อะ สท๊อรี่ กอน เวย์ เอ๊าท อ็อฝ แฮนด์)
Their Acts Of Aggression They Say They’re Justified
(แดร์ แอ๊คท อ็อฝ แอ็กเรฌอัน เด เซย์ เดรว จั๊สทิฟาย)
But It Seems An Obsession Has Started From The Inside
(บั๊ท ดิธ ซีม แอน อ็อบเซฌอัน แฮ็ส สท๊าร์ท ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์)
They’re Shooting Anyone Who Even Tries To Run
(เดรว ชูดดิง เอนอิวัน ฮู อี๊เฝ่น ทรายส์ ทู รัน)
They’re Shooting Little Kids With Toy Guns
(เดรว ชูดดิง ลิ๊ทเทิ่ล คิด วิธ ทอย กัน)
Take It To A Jury But They Don’t Give A Damn
(เท้ค อิท ทู อะ จูรี่ บั๊ท เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ)
Because The One Who Tells The Truth Is Always The Policeman
(บิคอส ดิ วัน ฮู เทลล เดอะ ทรู๊ธ อีส ออลเว เดอะ โพลิคแมน)

Chorus
(ค๊อรัส)
Beat All The Niggers
(บีท ดอร์ เดอะ นีกเกอะ)
Beat Whoever You See
(บีท ฮูเอฝเออะ ยู ซี)
Don’t Need A Reason
(ด้อนท์ นี๊ด อะ รี๊ซั่น)
We’re L A P D
(เวีย แอล อะ พี ดี)

The City Of L A Feels Like A Prison
(เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ แอล อะ ฟีล ไล๊ค เก พริ๊ซั่น)
With Helicopters Overhead And Bullets Whizzing By
(วิธ เฮลอิคอพเทอะ โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด แอนด์ บัลเล่ Whizzings บาย)
Martial Law Ain’t No Solution
(มาแฌ็ล ลอว์ เอน โน โซลู๊ชั่น)
Police Brutality’s Just Social Pollution
(โพลิ๊ซ บรูแทลอิทิ จั๊สท โซแฌ็ล พอลลู๊ชั่น)

Beat All The White Trash
(บีท ดอร์ เดอะ ไว๊ท ทแร็ฌ)
Beat Whoever You See
(บีท ฮูเอฝเออะ ยู ซี)
Don’t Need A Reason
(ด้อนท์ นี๊ด อะ รี๊ซั่น)
We’re L A P D
(เวีย แอล อะ พี ดี)

They Say They’re Keeping The Peace
(เด เซย์ เดรว คีพอิง เดอะ พี๊ซ)
But I’m Not Buying It Because A Billy Club Ain’t Much Of A Pacifier
(บั๊ท แอม น็อท บายอิ้ง อิท บิคอส อะ บีลลิ คลับ เอน มัช อ็อฝ อะ Pacifier)
Protecting Your Freedom
(โพเทคติง ยุร ฟรีดัม)
Now That’s Just A Lie
(นาว แด้ท จั๊สท ดา ไล)
It’s An Excuse For Power That’s More Like An Alibi
(อิทซ แอน เอ็กซคิ้วส ฟอร์ พ๊าวเว่อร์ แด้ท โม ไล๊ค แอน อั๊ลไลไบ)
Law And Order Doesn’t Really Matter
(ลอว์ แอนด์ อ๊อร์เด้อร์ ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
When You’re The One Getting Bruised And Battered
(เว็น ยัวร์ ดิ วัน เกดดดิ้ง บรูส แอนด์ แบทเทอะ)
You Take It To A Jury They’ll Throw It In Your Face
(ยู เท้ค อิท ทู อะ จูรี่ เด๊ว โธรว์ อิท อิน ยุร เฟซ)
Because Justice In L A Comes In A Can Of Mace
(บิคอส จัสติกส อิน แอล อะ คัม ซิน อะ แคน อ็อฝ เมซ)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lapd คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น