เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย Nickelback

How the hell did we wind up like this?
(เฮา เดอะ เฮ็ล ดิด วี วินด อัพ ไลค ที)
Why weren’t we able, to see the signs that we missed
(ฮไว เวินท์ วี เอ๊เบิ้ล , ทู ซี เดอะ ไซน แดท วี มิซ)
And try turn the tables
(แอ็นด ทไร เทิน เดอะ เท๊เบิ้ล)

I wish you’d unclench your fists, and unpack your suitcase
(ไอ วิฌ ยู อันเคลนชฺ ยุร ฟิซท , แอ็นด อันแพค ยุร ซูทเคส)
Lately there’s been too much of this
(เลทลิ แฑ บีน ทู มัช อ็อฝ ที)
But don’t think it’s too late
(บัท ด้อนท์ ธิงค อิทซ ทู เลท)

Nothing’s wrong, just as long as
(นัธอิง ร็อง , จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส)
You know that someday I will
(ยู โน แดท ซัมเดย์ ไอ วิล)

Someday, somehow
(ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
I’m gonna make it all right but not right now
(แอม กอนนะ เมค อิท ดอร์ ไรท บัท น็อท ไรท เนา)
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)
[You’re the only one who knows that]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน แดท ])
Someday, somehow
(ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
I’m gonna make it all right but not right now
(แอม กอนนะ เมค อิท ดอร์ ไรท บัท น็อท ไรท เนา)
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)

Well I’d hope that since we’re here anyway
(เว็ล อาย โฮพ แดท ซินซ เวีย เฮียร เอนอิเว)
That we could end up saying
(แดท วี คูด เอ็นด อัพ เซอิง)
Things we’ve always needed to say
(ธิง หวีบ ออลเว นีด ทู เซ)
So we could end up staying
(โซ วี คูด เอ็นด อัพ สเตย์ยิ่ง)
Now the story’s played out like this
(เนา เดอะ ซโทริ พเล เอาท ไลค ที)
Just like a paperback novel
(จัซท ไลค เก เปเปอร์แบค นอฝเอ็ล)
Let’s rewrite an ending that fits
(เล็ท รีไรท แอน เอนดิง แดท ฟิท)
Instead of a Hollywood horror
(อินซเทด อ็อฝ อะ ฮอลิวูด ฮอเรอะ)

Nothing’s wrong, just as long as
(นัธอิง ร็อง , จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส)
You know that someday I will
(ยู โน แดท ซัมเดย์ ไอ วิล)

[adsense]

Someday, somehow
(ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
I’m gonna make it all right but not right now
(แอม กอนนะ เมค อิท ดอร์ ไรท บัท น็อท ไรท เนา)
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)
[You’re the only one who knows that]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน แดท ])
Someday, somehow
(ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
I’m gonna make it all right but not right now
(แอม กอนนะ เมค อิท ดอร์ ไรท บัท น็อท ไรท เนา)
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)
[You’re the only one who knows that]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน แดท ])

[Solo]
([ โซโล ])

How the hell did we wind up like this?
(เฮา เดอะ เฮ็ล ดิด วี วินด อัพ ไลค ที)
Why weren’t we able, to see the signs that we missed
(ฮไว เวินท์ วี เอ๊เบิ้ล , ทู ซี เดอะ ไซน แดท วี มิซ)
And try to turn the tables
(แอ็นด ทไร ทู เทิน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Now the story’s played out like this
(เนา เดอะ ซโทริ พเล เอาท ไลค ที)
Just like a paperback novel
(จัซท ไลค เก เปเปอร์แบค นอฝเอ็ล)
Let’s rewrite an ending that fits
(เล็ท รีไรท แอน เอนดิง แดท ฟิท)
Instead of a Hollywood horror
(อินซเทด อ็อฝ อะ ฮอลิวูด ฮอเรอะ)

Nothing’s wrong, just as long as
(นัธอิง ร็อง , จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส)
You know that someday I will
(ยู โน แดท ซัมเดย์ ไอ วิล)

Someday, somehow
(ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
I’m gonna make it all right but not right now
(แอม กอนนะ เมค อิท ดอร์ ไรท บัท น็อท ไรท เนา)
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)
[You’re the only one who knows that]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน แดท ])
Someday, somehow
(ซัมเดย์ , ซัมฮาว)
I’m gonna make it all right but not right now
(แอม กอนนะ เมค อิท ดอร์ ไรท บัท น็อท ไรท เนา)
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)
[You’re the only one who knows that]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน แดท ])
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)
[You’re the only one who knows that]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน แดท ])
I know you’re wondering when
(ไอ โน ยัวร์ วันเดอะริง ฮเว็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น