เนื้อเพลง Beautiful Life คำอ่านไทย Edwin McCain

Another beautiful morning under stars and bars
( อะน๊าเทร่อร์ บยูทิฟุล ม๊อร์นิ่ง อั๊นเด้อร สทาร์ แซน บาร์)
And F series pickups and rusted out cars
(แอนด์ เอฟ ซีรี พิกคัพ แซน รัสท เอ๊าท คารํ)
And they’re eating breakfast at the strip bar
(แอนด์ เดรว อีสดิง บเรคฟัซท แอ็ท เดอะ ซทริพ บาร์)
Just to have a peek…
(จั๊สท ทู แฮ็ฝ อะ พีค)
And the beer soaked angels spread their wings
(แอนด์ เดอะ เบีย โซค แอ๊งเจล สเพร๊ด แดร์ วิง)
And dream of twenties and diamonds and things
(แอนด์ ดรีม อ็อฝ ทเวนทีสฺ แซน ได๊ม่อนดํ แซน ทริง)
And somehow that might ease the sting
(แอนด์ ซัมฮาว แดท ไมท อี๊ส เดอะ สทิง)
Of the company they keep
(อ็อฝ เดอะ คัมพะนิ เด คี๊พ)
Yeah…
(เย่)
And the vets still talk about the Tet offensive
(แอนด์ เดอะ เวทสฺ สทิลล ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ Tet อ็อฟเฟนซิฝ)
And the freshmen boys all look so pensive
(แอนด์ เดอะ freshmen บอย ซอร์ ลุ๊ค โซ เพนซิฝ)
Because living large is so expensive
(บิคอส ลีฝอิง ลาร์จ อีส โซ เอ็คซเพนซิฝ)
Hope daddy fueled the jet…
(โฮพ แดดดิ ฟู๊เอล เดอะ เจ๊ต)
And we’ll all fly out to the Hard Rock casino
(แอนด์ เวลล ออล ฟลาย เอ๊าท ทู เดอะ ฮาร์ด ร๊อค คะซิโน)
And we’ll put on our neatly pressed and fine chinos
(แอนด์ เวลล พุท ออน เอ๊า นีทลิ เพรส แอนด์ ไฟน ไชโนะ)
And we’ll laugh at the guy in the El Camino
(แอนด์ เวลล ล๊าฟ แอ็ท เดอะ กาย อิน ดิ เอล คามี้โน)
Is that the only car he could get?
(อีส แดท ดิ โอ๊นลี่ คารํ ฮี เคิด เก็ท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
It’s a beautiful life
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไล๊ฟ)
It’s just as advertised
(อิทซ จั๊สท แอส แอ๊ดเฝอร์ไท้ส)
It’s all for one low price
(อิทซ ซอร์ ฟอร์ วัน โลว ไพร๊ซ์)
Just read the fine print, and you’ll be content
(จั๊สท รี๊ด เดอะ ไฟน พริ๊นท , แอนด์ โยว บี ค็อนเทนท)
With your beautiful life
(วิธ ยุร บยูทิฟุล ไล๊ฟ)

And record smoothies say ” What a sound ”
(แอนด์ เร๊คขอร์ด smoothies เซย์ ” ว๊อท ดา ซาวน์ด “)
You’re the greatest thing we’ve found
(ยัวร์ เดอะ เกสเดด ทริง หวีบ เฟานด)
But you’re gonna have to lose a few pounds
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ลู้ส อะ ฟิว เพานด)
We’re gonna put you on TV
(เวีย กอนนะ พุท ยู ออน ทีวี)
And don’t think our place is so swank
(แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค เอ๊า เพลส อีส โซ ซแว็งค)
Don’t worry about that guy, he’s high on crank
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท แดท กาย , อีส ไฮฮ ออน คแร็งค)
That’s exactly why his last record tanked
(แด้ท เอ็กแสคทลิ วาย ฮิส ล๊าสท เร๊คขอร์ด แท๊งค)
And let that be a lesson to me
(แอนด์ เล็ท แดท บี อะ เล๊ซซั่น ทู มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

And all our churches glow
(แอนด์ ออล เอ๊า เชอร์เชซ กโล)
Communion wafers trash TV shows
(ค็อมยูนยัน เวเฟอะ ทแร็ฌ ทีวี โชว์)
Say ” Hey, at least you don’t have this strife ”
(เซย์ ” เฮ , แอ็ท ลีซท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ดิส ซทไรฟ “)
‘Cause you’ll be warm and safe
(ค๊อส โยว บี วอร์ม แอนด์ เซฟ)
In your beautiful life
(อิน ยุร บยูทิฟุล ไล๊ฟ)
Yeah…
(เย่)

And it’s hard to tell what’s true compassion
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เทลล ว๊อท ทรู ค็อมแพฌอัน)
When it’s dressed up in hair and nails and fashion
(เว็น อิทซ เดรส อั๊พ อิน แฮร์ แอนด์ เนล แซน แฟ๊ชั่น)
And the tabloids all rush to cash in on what we should believe
(แอนด์ เดอะ แทบลอยด ซอร์ รัช ทู แค๊ช อิน ออน ว๊อท วี เชิด บีลี๊ฝ)
And I hope I never see the day
(แอนด์ ดาย โฮพ ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี เดอะ เดย์)
When there’s nothing left on the planet left to save
(เว็น แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ออน เดอะ แพล๊เหน็ท เล๊ฟท ทู เซฝ)
And oxygen is the designer crusade
(แอนด์ อ๊อกซีเจ้น อีส เดอะ ดิไสนเนอะ ครูเซด)
As we all fight to breathe…
(แอส วี ออล ไฟ้ท ทู บรีฑ)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Life คำอ่านไทย Edwin McCain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น