เนื้อเพลง Liar คำอ่านไทย Ill Nino

For all the pain that calls my name
( ฟอร์ ออล เดอะ เพน แดท คอลลํ มาย เนม)
I burn your picture in the same way
(ไอ เบิร์น ยุร พิ๊คเจ้อร์ อิน เดอะ เซม เวย์)
That you burned the things you see in me
(แดท ยู เบิร์น เดอะ ทริง ยู ซี อิน มี)

And all the pills wash it away
(แอนด์ ออล เดอะ พิลล์ ว๊อช อิท อะเวย์)
They tell me how and what to say
(เด เทลล มี ฮาว แอนด์ ว๊อท ทู เซย์)
I need that numbness here in me, to be
(ไอ นี๊ด แดท นัมเน็ซ เฮียร อิน มี , ทู บี)

I’m feeling sick and living on everything
(แอม ฟีลอิง ซิ๊ค แอนด์ ลีฝอิง ออน เอ๊วี่ติง)
That’s dead in me
(แด้ท เด้ด อิน มี)
You bring it out of me
(ยู บริง อิท เอ๊าท อ็อฝ มี)
Hate is what I need
(เฮท อีส ว๊อท ไอ นี๊ด)
Your life is built on this
(ยุร ไล๊ฟ อีส บิลท ออน ดิส)
And b*tch you’ll never strip me from this
(แอนด์ บี *tch โยว เน๊เฝ่อร์ ซทริพ มี ฟรอม ดิส)
From the pain I arise, from the pain I arise
(ฟรอม เดอะ เพน นาย อะไร๊ส , ฟรอม เดอะ เพน นาย อะไร๊ส)
Nothing more, liar, liar, liar, liar!
(นัธอิง โม , ไลอ้าร , ไลอ้าร , ไลอ้าร , ไลอ้าร !)

You say things would be the same
(ยู เซย์ ทริง เวิด บี เดอะ เซม)
Yo se things would be the same
(โย se ทริง เวิด บี เดอะ เซม)

Liar!
(ไลอ้าร !)
All the hate is now arising!
(ออล เดอะ เฮท อีส นาว อารายซิง !)

For all the feelings that are right
(ฟอร์ ออล เดอะ ฟีลอิง แดท อาร์ ไร๊ท)
There’s still a fear that we must fight
(แดร์ สทิลล อะ เฟียร์ แดท วี มัสท์ ไฟ้ท)
And I would kill for you to feed from me
(แอนด์ ดาย เวิด คิลล์ ฟอร์ ยู ทู ฟี ฟรอม มี)

I’m feeling sick and living and breathing only nothing
(แอม ฟีลอิง ซิ๊ค แอนด์ ลีฝอิง แอนด์ บรีสดิง โอ๊นลี่ นัธอิง)
That is real, your hate is what I feel
(แดท อีส เรียล , ยุร เฮท อีส ว๊อท ไอ ฟีล)
You think you’re made of steel
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เมด อ็อฝ สทีล)
Your life is built on this
(ยุร ไล๊ฟ อีส บิลท ออน ดิส)
And b*tch you’ll never strip me from this
(แอนด์ บี *tch โยว เน๊เฝ่อร์ ซทริพ มี ฟรอม ดิส)
From the pain I arise, from the pain I arise
(ฟรอม เดอะ เพน นาย อะไร๊ส , ฟรอม เดอะ เพน นาย อะไร๊ส)
Nothing more, liar, liar, liar, liar!
(นัธอิง โม , ไลอ้าร , ไลอ้าร , ไลอ้าร , ไลอ้าร !)

You say things would be the same
(ยู เซย์ ทริง เวิด บี เดอะ เซม)
Yo se things would be the same
(โย se ทริง เวิด บี เดอะ เซม)

Bring you, bring you down
(บริง ยู , บริง ยู เดาน)

Liar, liar, liar, liar!
(ไลอ้าร , ไลอ้าร , ไลอ้าร , ไลอ้าร !)

You said things would be the same…
(ยู เซ็ด ทริง เวิด บี เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Liar คำอ่านไทย Ill Nino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น