เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย Lily Allen

When you first left me
(ฮเว็น ยู เฟิซท เล็ฟท มี)
I was wanting more
(ไอ วอส วอนทิง โม)
But you were fucking that girl next door
(บัท ยู เวอ ฟัคอิง แดท เกิล เน็คซท โด)
What’d you do that for?
(เหวิด ยู ดู แดท ฟอ)

When you first left me
(ฮเว็น ยู เฟิซท เล็ฟท มี)
I didn’t know what to say
(ไอ ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ทู เซ)
I’d never been on my own that way
(อาย เนฝเออะ บีน ออน ไม โอน แดท เว)
Just sat by myself all day
(จัซท แซ็ท ไบ ไมเซลฟ ออล เด)

I was so lost back then
(ไอ วอส โซ ล็อซท แบ็ค เฑ็น)
But with a little help from my friends
(บัท วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม ไม ฟเร็นด)
I found the light in the tunnel at the end
(ไอ เฟานด เดอะ ไลท อิน เดอะ ทันเน็ล แอ็ท ดิ เอ็นด)

Now you’re calling me up on the phone
(เนา ยัวร์ คอลลิง มี อัพ ออน เดอะ โฟน)
So you can have a little whine and a moan
(โซ ยู แค็น แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวน แอ็นด อะ โมน)
And it’s only because you’re feeling alone
(แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ บิคอส ยัวร์ ฟีลอิง อะโลน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
At first when I see you cry
(แอ็ท เฟิซท ฮเว็น นาย ซี ยู คไร)
Yeah, it makes me smile
(เย่ , อิท เมค มี ซไมล)
Yeah, it makes me smile
(เย่ , อิท เมค มี ซไมล)
At worst I feel bad for awhile
(แอ็ท เวิซท ไอ ฟีล แบ็ด ฟอ อะฮไวล)
But then I just smile
(บัท เฑ็น นาย จัซท ซไมล)
I go ahead and smile
(ไอ โก อะเฮด แอ็นด ซไมล)

Whenever you see me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ซี มี)
You say that you want me back
(ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี แบ็ค)
And I tell you it don’t mean jack
(แอ็นด ดาย เท็ล ยู อิท ด้อนท์ มีน แจ็ค)
[adsense]
No, it don’t mean jack
(โน , อิท ด้อนท์ มีน แจ็ค)

I couldn’t stop laughing
(ไอ คูดซึ่น ซท็อพ ลาฟอิง)
No, I just couldn’t help myself
(โน , ไอ จัซท คูดซึ่น เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
See, you messed up my mental health
(ซี , ยู เม็ซ อัพ ไม เมนแท็ล เฮ็ลธ)
I was quite unwell
(ไอ วอส คไวท อันเวล)

I was so lost back then
(ไอ วอส โซ ล็อซท แบ็ค เฑ็น)
But with a little help from my friends
(บัท วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม ไม ฟเร็นด)
I found the light in the tunnel at the end
(ไอ เฟานด เดอะ ไลท อิน เดอะ ทันเน็ล แอ็ท ดิ เอ็นด)

Now you’re calling me up on the phone
(เนา ยัวร์ คอลลิง มี อัพ ออน เดอะ โฟน)
So you can have a little whine and a moan
(โซ ยู แค็น แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวน แอ็นด อะ โมน)
And it’s only because you’re feeling alone
(แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ บิคอส ยัวร์ ฟีลอิง อะโลน)

At first when I see you cry
(แอ็ท เฟิซท ฮเว็น นาย ซี ยู คไร)
Yeah, it makes me smile
(เย่ , อิท เมค มี ซไมล)
Yeah, it makes me smile
(เย่ , อิท เมค มี ซไมล)
At worst I feel bad for awhile
(แอ็ท เวิซท ไอ ฟีล แบ็ด ฟอ อะฮไวล)
But then I just smile
(บัท เฑ็น นาย จัซท ซไมล)
I go ahead and smile
(ไอ โก อะเฮด แอ็นด ซไมล)

At first when I see you cry
(แอ็ท เฟิซท ฮเว็น นาย ซี ยู คไร)
Yeah, it makes me smile
(เย่ , อิท เมค มี ซไมล)
Yeah, it makes me smile
(เย่ , อิท เมค มี ซไมล)
At worst I feel bad for awhile
(แอ็ท เวิซท ไอ ฟีล แบ็ด ฟอ อะฮไวล)
But then I just smile
(บัท เฑ็น นาย จัซท ซไมล)
I go ahead and smile
(ไอ โก อะเฮด แอ็นด ซไมล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น