เนื้อเพลง On My Own คำอ่านไทย Lil Wayne

lil wayne]
( ลิล เวยอิน ])
Eagle, eagle carter man
(อี๊เกิ้ล , อี๊เกิ้ล คาเทอะ แมน)
In a 96 regal contraband
(อิน อะ 96 รีแก็ล คอนทระแบ็นด)
On my way to the east to the laundromat
(ออน มาย เวย์ ทู ดิ อี๊สท ทู เดอะ laundromat)
Got to wash dat money and get on my ass
(ก็อท ทู ว๊อช แดซ มั๊นนี่ แอนด์ เก็ท ออน มาย อาซ)
Flip them bricks it be gone so fast
(ฟลิพ เด็ม บริ๊ค ซิท บี กอน โซ ฟาสท)
I got to do something i done blown my last
(ไอ ก็อท ทู ดู ซัมติง ไอ ดัน บโลน มาย ล๊าสท)
Dolla holla at ya boy i be on da ave
(ดอลล่า ฮอลละ แอ็ท ยา บอย ไอ บี ออน ดา อาเฝ)
In dat g pricko is what i am known to have
(อิน แดซ จี pricko อีส ว๊อท ไอ แอ็ม โนน ทู แฮ็ฝ)
If sh*t tend to be slow i put on a mask
(อิ๊ฟ ฌะ *ที เท็นด ทู บี สโลว์ ไอ พุท ออน อะ แมสค)
Make it halloween and take all ya bags
(เม้ค อิท แฮลโละวีน แอนด์ เท้ค ออล ยา แบ๊ก)
I say Holly Holly Grove why don’t you go on and Stand
(ไอ เซย์ ฮอลลิ ฮอลลิ กโรฝ วาย ด้อนท์ ยู โก ออน แอนด์ สแทนด์)
Up make these muthaf*ckas understand
(อั๊พ เม้ค ฑิส muthaf*ckas อั๊นเด้อรสแทนด)
i said look coach they pitching at me under hand
(ไอ เซ็ด ลุ๊ค โค้ช เด pitchings แอ็ท มี อั๊นเด้อร แฮนด์)
But i am a designated hitter i adjust so fast
(บั๊ท ไอ แอ็ม มา เดสอิกเน็ท ฮิทเดอร์ ไอ แอ๊ดจัสท โซ ฟาสท)
Ya been designing women im a woman’s man
(ยา บีน ดิไสนอิง วีมเอิน แอม มา วู๊แม่น แมน)
Cash money prince blow the trumpet man
(แค๊ช มั๊นนี่ พริ๊นซ์ โบลว์ เดอะ ทรัมเพ็ท แมน)
They say they want the drugs to stop but i am a major set back when my album drop
(เด เซย์ เด ว้อนท เดอะ ดรัก ทู สท๊อพ บั๊ท ไอ แอ็ม มา เม๊เจ้อร์ เซ็ท แบ็ค เว็น มาย อั๊ลบั้ม ดรอพ)
I got dat wet crack flow out ya mammi’s pot i got dat i got dat jet black four at ya mammi’s spot
(ไอ ก็อท แดซ เว๊ท แคร๊ค โฟลว์ เอ๊าท ยา แมมมาย พ๊อท ไอ ก็อท แดซ ไอ ก็อท แดซ เจ๊ต แบล๊ค โฟ แรท ยา แมมมาย สพอท)
I am trying to get dat dough i demand it now
(ไอ แอ็ม ทไรอิง ทู เก็ท แดซ โด ไอ ดีมานด์ ดิท นาว)
You panic now , you betta pan it down
(ยู แพ๊หนิค นาว , ยู แบทดา แพน หนิด เดาน)
For the neighbors hear me over here tearing it down
(ฟอร์ เดอะ เนเบอะ เฮียร มี โอ๊เฝ่อร เฮียร แทริง อิท เดาน)
This is weezy f baby i am crowned the prince
(ดิส ซิส วีซี่ เอฟ เบ๊บี้ ไอ แอ็ม คราวน์ เดอะ พริ๊นซ์)
[reel]
([ รีล ])
[hook – repeat 2X]
([ ฮุ๊ค รีพี๊ท 2X ])
This is my town, my home, this is my crown, my thrown, this is me on my own ,lets get it on
(ดิส ซิส มาย ทาวน์ , มาย โฮม , ดิส ซิส มาย คราวน์ , มาย ธโรน , ดิส ซิส มี ออน มาย โอว์น , เล็ท เก็ท ดิธ ออน)

[lil wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
And the hand gun is so included don’t get it confused i want no confusion and keep ya hoe i
(แอนด์ เดอะ แฮนด์ กัน อีส โซ อินคลู๊ด ด้อนท์ เก็ท ดิธ คอนฟิ้วส ดาย ว้อนท โน ค็อนฟยูฉัน แอนด์ คี๊พ ยา โฮ ไอ)
Don’t want your contusion
(ด้อนท์ ว้อนท ยุร ค็อนทยูฉัน)
I make my hoes stop and let the dough keep moving
(ไอ เม้ค มาย โฮ สท๊อพ แอนด์ เล็ท เดอะ โด คี๊พ มูฝอิง)
A b*tch over some money is a hungry nuisance
(อะ บี *tch โอ๊เฝ่อร ซัม มั๊นนี่ อีส ซา ฮั๊งกรี้ นิ๊วแซนซ์)
Its money over b*tches that i am going to keep provin’
(อิทซ มั๊นนี่ โอ๊เฝ่อร บี *tches แดท ไอ แอ็ม โกอิ้ง ทู คี๊พ provin)
Its weezy f i got ya momma groovin
(อิทซ วีซี่ เอฟ ไอ ก็อท ยา มอมมา กรูฝวิน)
Out of all the hot boyz she say i am the coolest
(เอ๊าท อ็อฝ ออล เดอะ ฮอท บอยซ์ ชี เซย์ ไอ แอ็ม เดอะ คลูเอส)
I brought my bag of oranges now time to juice it
(ไอ บรอท มาย แบ๊ก อ็อฝ อ๊อเร้นจ นาว ไทม์ ทู จู้ยซ อิท)
this game is a b*tch and i am trying to seduce
(ดิส เกม อีส ซา บี *tch แอนด์ ดาย แอ็ม ทไรอิง ทู ซิดยูซ)
I floss a awful lot and haters on trying to reduce it
(ไอ ฟล็อซ ซา ออฟุล ล็อท แอนด์ เฮเดอ ออน ทไรอิง ทู รีดิ๊ว อิท)
Put the laser on the 45 is eyein you stupid
(พุท เดอะ เลเสอะ ออน เดอะ 45 อีส อายอิน ยู สทิ๊วผิด)
One shot just to remind you n*gga you dat fly lil n*gga dats behind da trigger Weezel
(วัน ฌ็อท จั๊สท ทู รีไมนด์ ยู เอ็น *gga ยู แดซ ฟลาย ลิล เอ็น *gga แดซ บีฮายน์ ดา ทริ๊กเก้อร์ Weezel)
I am on chronic combined with liquor
(ไอ แอ็ม ออน คร๊อนิค ค๊อมไบน์ วิธ ลิ๊เคว่อร)
You will never see me like momma tigger
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี มี ไล๊ค มอมมา tigger)
Im a eighty’s baby a fighting n*gga , i got it on my mind like a sikit n*gga
(แอม มา เอทิ เบ๊บี้ อะ ไฟท์ดิง เอ็น *gga , ไอ ก็อท ดิธ ออน มาย ไมนด์ ไล๊ค เก sikit เอ็น *gga)
I am something you call pepper like a viking snake,see me over the viking stove i am lighting
(ไอ แอ็ม ซัมติง ยู คอลลํ เพ๊พเพ่อร์ ไล๊ค เก ไฝคิง สเน๊ค , ซี มี โอ๊เฝ่อร เดอะ ไฝคิง สโท๊ฝ ไอ แอ็ม ลายดิง)
Bricks
(บริ๊ค)
Or in the middle of the shoot out i am tighting clips
(ออ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ชู๊ท เอ๊าท ไอ แอ็ม tightings คลิพ)
Pop another one shoot back while lighting spliffs, are you catching my drift repersenting with
(พ็อพ อะน๊าเทร่อร์ วัน ชู๊ท แบ็ค ไวล์ ลายดิง สพิริฟ , อาร์ ยู แคชอิง มาย ดริฟท์ repersentings วิธ)
My section on my belly and sh*t i am the prince
(มาย เซ๊คชั่น ออน มาย เบลลิ แอนด์ ฌะ *ที ไอ แอ็ม เดอะ พริ๊นซ์)
[reel]
([ รีล ])
[hook – repeat 2X]
([ ฮุ๊ค รีพี๊ท 2X ])
This is my town, my home, this is my crown, my thrown, this is me on my own ,lets get it on
(ดิส ซิส มาย ทาวน์ , มาย โฮม , ดิส ซิส มาย คราวน์ , มาย ธโรน , ดิส ซิส มี ออน มาย โอว์น , เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
[lil wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
So roll the carpet out cause you are f*cking with a n*gga from the royal south
(โซ โรลล เดอะ ค๊าร์เพ็ท เอ๊าท ค๊อส ยู อาร์ เอฟ *คิง วิธ อะ เอ็น *gga ฟรอม เดอะ ร๊อยัล เซ๊าธ)
See you are either in or you are out and if you out stay in because them warriors are out, because
(ซี ยู อาร์ ไอ๊เทร่อ อิน ออ ยู อาร์ เอ๊าท แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊าท สเทย์ อิน บิคอส เด็ม ว๊อร์ริเอ้อร์ แซร์ เอ๊าท , บิคอส)
Those vultures, cops, and those lawyers are out
(โฑส ฝัลเชอะ , ค็อพ , แอนด์ โฑส ล๊อเย่อร์ แซร์ เอ๊าท)
So i just open up the gate and let my hoyas out
(โซ ไอ จั๊สท โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ เกท แอนด์ เล็ท มาย โฮยา เอ๊าท)
No n*gga i neva call your house i am probably some where taking Toya out
(โน เอ็น *gga ไอ นีฝวา คอลลํ ยุร เฮ้าส ไอ แอ็ม พรอบอับลิ ซัม แวร์ เทคอิง Toya เอ๊าท)
Not answer my phone man ignoring ya spose
(น็อท แอ๊นเซ่อร มาย โฟน แมน เอ๊กนอลิงค์ ยา สโพซซฺ)
She leaving messages on my about me enjoying her mouth
(ชี ลีฝอิงส เม๊สเสจ ออน มาย อะเบ๊าท มี เอนจอยอิง เฮอ เม๊าธ)
Hey i am ready to knock a boy in the mouth
(เฮ ไอ แอ็ม เร๊ดี้ ทู น๊อค กา บอย อิน เดอะ เม๊าธ)
Give me the name naw better yet point him out
(กี๊ฝ มี เดอะ เนม นอว เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท พ๊อยท์ ฮิม เอ๊าท)
A me and the streets got a joint account
(อะ มี แอนด์ เดอะ สทรีท ก็อท ดา จอยนท แอ๊คเค้าท)
Im from them streets dat you need to be warned about
(แอม ฟรอม เด็ม สทรีท แดซ ยู นี๊ด ทู บี วอร์น อะเบ๊าท)
New Orleans woadie put the gat in your mouth
(นิว โอรีอินสฺ woadie พุท เดอะ แกท อิน ยุร เม๊าธ)
And if we feed you with alot of iron it will flatten you out
(แอนด์ อิ๊ฟ วี ฟี ยู วิธ อล๊อต อ็อฝ ไอ๊อ้อน หนิด วิล ฟแลททน ยู เอ๊าท)
A few roaches but never had no rats in this house, never telling one another leave dat in the
(อะ ฟิว roaches บั๊ท เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด โน แร๊ท ซิน ดิส เฮ้าส , เน๊เฝ่อร์ เทลลิง วัน อะน๊าเทร่อร์ ลี๊ฝ แดซ อิน เดอะ)
House
(เฮ้าส)
I always been a small hustler moving my packing out
(ไอ ออลเว บีน อะ สมอลล์ ฮัซเลอะ มูฝอิง มาย แพคคิง เอ๊าท)
If i ever run into some trouble send my savages out
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ รัน อิ๊นทู ซัม ทรั๊บเบิ้ล เซ็นด มาย แซเหวจ เอ๊าท)
These n*ggas talking sweet i will get dem cavaties out
(ฑิส เอ็น *ggas ทอคอิง สวี้ท ไอ วิล เก็ท เดม cavaties เอ๊าท)
I got graveyard flyers man i am passing them out
(ไอ ก็อท เกรฝวีหยาด ฟไลเออะ แมน นาย แอ็ม พาซซิง เด็ม เอ๊าท)
Hey b*tch n*gga get ya ass on the ground and bow down to ya majesty now i am the prince
(เฮ บี *tch เอ็น *gga เก็ท ยา อาซ ออน เดอะ กราวนด์ แอนด์ บาว เดาน ทู ยา ม๊าเจ๊สที่ นาว ไอ แอ็ม เดอะ พริ๊นซ์)
[reel]
([ รีล ])
[hook – repeat 2X]
([ ฮุ๊ค รีพี๊ท 2X ])
This is my town, my home,[the Prince
(ดิส ซิส มาย ทาวน์ , มาย โฮม , [ เดอะ พริ๊นซ์)
this is my crown, my thrown,[the prince]
(ดิส ซิส มาย คราวน์ , มาย ธโรน , [ เดอะ พริ๊นซ์ ])
this is me on my own, lets get it on[yea n*gga]
(ดิส ซิส มี ออน มาย โอว์น , เล็ท เก็ท ดิธ ออน [ เย เอ็น *gga ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On My Own คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น