เนื้อเพลง I Need a Beat คำอ่านไทย LL Cool J

If it’s a Malibu beat, subject of discussion
( อิ๊ฟ อิทซ ซา Malibu บีท , ซั๊บเจ็คท อ็อฝ ดิซคัฌอัน)
Malibu beat, subject of discuss-cussion
(Malibu บีท , ซั๊บเจ็คท อ็อฝ ดีซคัซ cussion)
You’re motivated-vated, to aid a percussion-cussion
(ยัวร์ โมทิเฝท แฝ็ท , ทู เอด อะ เพอะคัฌอัน cussion)
There’s no glo-glory, for this story-story
(แดร์ โน glo กล๊อรี่ , ฟอร์ ดิส สท๊อรี่ สท๊อรี่)
It-it rock-rock in any territory-tory
(อิท ดิธ ร๊อค ร๊อค อิน เอ๊นี่ เท๊อริโทรี่ โทริ)
I syncopate it and design it well-well
(ไอ ซิงโคะเพท อิท แอนด์ ดีไซนํ หนิด เวลล เวลล)
Beat elevates-vates, the scratch excels-cels
(บีท เอ๊ลลิเหวท vates , เดอะ สแครทช เอ็คเซล cels)
All techniques are a combination
(ออล เท็คนีค แซร์ อะ คอมบิเนฌัน)
of skills that I have, thought narration
(อ็อฝ สกิลล แดท ไอ แฮ็ฝ , ธอท แนะเรฌัน)

Last year my melody, but still complete
(ล๊าสท เยียร์ มาย เมลโอะดิ , บั๊ท สทิลล คอมพลีท)
Providing musical energy for the street
(โพฝไวดิง มยูสิแค็ล เอ๊นเนอร์จี้ ฟอร์ เดอะ สทรีท)
Lyrics are smooth for maximum effect
(ลีริค แซร์ สมู๊ธ ฟอร์ แม๊กซิมั่ม เอฟเฟ็ค)
Jump track patt-erns on cass-ette
(จั๊มพ แทร็ค patt เอิน ออน cass เอท)
Time-time snare had bass and cymbal
(ไทม์ ไทม์ ซแน แฮ็ด แบ็ซ แซน ซีมแบ็ล)
Like that of a cat on the mic I’m nimble
(ไล๊ค แดท อ็อฝ อะ แค๊ท ออน เดอะ ไมคะ แอม นิมเบิล)
Ba-sic patterns, grouped and changed
(บา ซิค แพ๊ทเทอร์น , กรุ๊พ แอนด์ เช้งจํ)
Se-quence fre-quent, seek and gain…
(Se quence fre quent , ซี๊ค แอนด์ เกน)
break… break… for narration
(เบร๊ค เบร๊ค ฟอร์ แนะเรฌัน)

Break two… break two…
(เบร๊ค ทู เบร๊ค ทู)

I’m in the center of a – I’m in the center of a
(แอม อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ อะ แอม อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ อะ)
musical skinner; some say the skins is a blow of torture
(มยูสิแค็ล ซคีนเนอะ ; ซัม เซย์ เดอะ สกิน ซิส ซา โบลว์ อ็อฝ ท๊อเจ้อร)
They hear me, they fear me, they hear me, they fear me
(เด เฮียร มี , เด เฟียร์ มี , เด เฮียร มี , เด เฟียร์ มี)
I’m improvin the conditions of the rap industry
(แอม improvin เดอะ คอนดิ๊ชั่น อ็อฝ เดอะ แร็พ อิ๊นดัสทรี่)
The beat will expand, to land on foreign lands
(เดอะ บีท วิล เอ็กสแพนด , ทู แลนด์ ออน ฟอร์เรน แลนด์)
Germany, Italy, France and Japan, it’ll
(เจอมะนิ , อีทอะลิ , ฟรานซ แอนด์ จะแพน , อิว)
give you a lift, no need to sniff
(กี๊ฝ ยู อะ ลิฟท , โน นี๊ด ทู ซนิฟ)
No b*tts no how’s no why’s or if’s
(โน บี *tts โน ฮาว โน วาย ออ ifs)
It’s you I defeated, they’ll say you retreated
(อิทซ ยู ไอ ดีฟี๊ท , เด๊ว เซย์ ยู รีทรี๊ท)
Pick up your favorite magazine and read it
(พิค อั๊พ ยุร เฟเฝอะริท แม๊กกาซีน แอนด์ รี๊ด ดิท)
Wrapped by a power, a musical shower-shower
(แร็พท บาย อะ พ๊าวเว่อร์ , อะ มยูสิแค็ล เช๊าเว่อร์ เช๊าเว่อร์)
A picture-picture of me-of me on the Eiffel-Eiffel Tower-Tower
(อะ พิ๊คเจ้อร์ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ มี อ็อฝ มี ออน ดิ เอเฟล เอเฟล เท๊าเว่อร์ เท๊าเว่อร์)
I need a beat-beat…
(ไอ นี๊ด อะ บีท บีท)

Doing-doing dirty, I’m your-your thought
(ดูอิง ดูอิง เดอทิ , แอม ยุร ยุร ธอท)
You’re bein-bein taken-taken, the musical boom
(ยัวร์ บีนโพล บีนโพล เทคเอ็น เทคเอ็น , เดอะ มยูสิแค็ล บูม)
I’m in full trating your eardrums
(แอม อิน ฟูล tratings ยุร เอเออดัม)
Increasing the rate of vibration
(อินครีซอิง เดอะ เหรท อ็อฝ ไฝบเรฌัน)
I wanna rock ya-rock ya, that’s all you need to know-know
(ไอ วอนนา ร๊อค ยา ร๊อค ยา , แด้ท ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์ โนว์)
I need a beat, is the title of the show-show
(ไอ นี๊ด อะ บีท , อีส เดอะ ไท๊เทิ่ล อ็อฝ เดอะ โชว์ โชว์)
Providing-providing pleasure on the musical measures
(โพฝไวดิง โพฝไวดิง พเลฉเออะ ออน เดอะ มยูสิแค็ล เม๊เช่อร์)
All-all arranged, to alleviate pressure
(ออล ออล อะเร๊นจ์ , ทู แอ็ลลีฝิเอท พเรฌเออะ)
I’m up on your list, your party thera-therapist
(แอม อั๊พ ออน ยุร ลิสท , ยุร พ๊าร์ที่ thera ทรีราพิต)
Beat programmer and lyri-lyricist
(บีท พโรกแร็มเมอร์ แอนด์ lyri ลีลิคเซซ)
Ladies Love Cool James, studio user
(เลดิส ลัฝ คูล เจม , ซทยูดิโอ ยูสเออะ)
A million or more screamin people abuser
(อะ มิ๊ลเลี่ยน ออ โม สครีมมิน พี๊เพิ่ล อบิวเซอร์)
I predict, this jam will hit
(ไอ พรีดิ๊คท , ดิส แจม วิล ฮิท)
The highest plateau in the world of music
(เดอะ ฮายเอส แพลโท อิน เดอะ เวิลด อ็อฝ มิ๊วสิค)
Paparazzi, wealth and fame
(ปาปาเรซซี่ , เว้ลธ แอนด์ เฟม)
The total propulsion, of my name
(เดอะ โท๊ท่อล พโระพัลฌัน , อ็อฝ มาย เนม)

I need a beat..
(ไอ นี๊ด อะ บีท)

Computer wise, and the engineer’s eyes
(ค็อมพยูทเออะ ไว๊ส , แอนด์ ดิ เอนจิเนีย อาย)
have to be very acute, education level high
(แฮ็ฝ ทู บี เฝ๊รี่ อัคยูท , เอดยุเคฌัน เล๊เฝ่ล ไฮฮ)
The product is mine, beat on the rhyme
(เดอะ โพร๊ดัคท อีส ไมน์ , บีท ออน เดอะ ไรม)
The control was part of the studio design
(เดอะ คอนโทรล วอส พาร์ท อ็อฝ เดอะ ซทยูดิโอ ดีไซนํ)
Track after track, culminating on wax
(แทร็ค แอ๊ฟเท่อร แทร็ค , culminatings ออน แว๊กซ)
The tape has slack, rewind then back
(เดอะ เท๊พ แฮ็ส ซแล็ค , รีไวนด์ เด็น แบ็ค)
Expensive but useful, the music is the fuel
(เอ็คซเพนซิฝ บั๊ท ยูซฟุล , เดอะ มิ๊วสิค อีส เดอะ ฟู๊เอล)
A perfect place for MC’s to duel…
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท เพลส ฟอร์ เมซีสฺ ทู ดยูเอ็ล)

I need a beat… Farmer’s Boulevard…
(ไอ นี๊ด อะ บีท ฟาเมอะ บูลิฝาด)
Ha-Ha… Queens! Ladies Love Cool James!
(ฮา ฮา ควีน ! เลดิส ลัฝ คูล เจม !)
Cut Cre-ator!…
(คัท Cre ator !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need a Beat คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น