เนื้อเพลง The Priest, They Called Him คำอ่านไทย Nirvana

Like tuberculosis folks, Christmas eve an old junky selling Christmas seals
( ไล๊ค ทิวเบอคิวโลซิซ โฟล้ค , ครีซมัซ อี๊ฟ แอน โอลด์ junky เซลลิง ครีซมัซ ซีล)
on North Park street. The Priest, they called him. Like tuberculosis, folks.
(ออน น๊อร์ธ พาร์ค สทรีท เดอะ พรีซท , เด คอลลํ ฮิม ไล๊ค ทิวเบอคิวโลซิซ , โฟล้ค)
People hurried by, gray shadows on a distant wall. It was getting late and no
(พี๊เพิ่ล เฮอริด บาย , กเร แฌดโอ ออน อะ ดีซแท็นท วอลล์ อิท วอส เกดดดิ้ง เหลท แอนด์ โน)
money to score. He turned into a side street and the lake wind hit him like a
(มั๊นนี่ ทู สคอร์ ฮี เทิร์น อิ๊นทู อะ ไซด์ สทรีท แอนด์ เดอะ เล้ค วินด ฮิท ฮิม ไล๊ค เก)
knife. Cab stopped just ahead under a street light. Boy got out with a
(ไน๊ฟ แค๊บ สต๊อปพฺ จั๊สท อะเฮด อั๊นเด้อร รา สทรีท ไล๊ท บอย ก็อท เอ๊าท วิธ อะ)
suitcase, then Ken in prep school clothes. Familiar face, the Priest told
(ซูทเคส , เด็น เค็น อิน พเร็พ สคูล คโลฑ แฟมิ๊ลิอาร์ เฟซ , เดอะ พรีซท โทลด)
himself, watching from the doorway. Reminds me of something a long time ago,
(ฮิมเซลฟ , วัทชิง ฟรอม เดอะ ดอร์เวย์ รีไมนด์ มี อ็อฝ ซัมติง อะ ลอง ไทม์ อะโก ,)
the boy there with his overcoat unb*ttoned, reaching into his pants pocket
(เดอะ บอย แดร์ วิธ ฮิส โอเฝอะโคท unb*ttoned , รีชชิง อิ๊นทู ฮิส แพ็นท พ๊อคเค่ท)
for the cab fare. The cab drove away and turned the corner. The boy went
(ฟอร์ เดอะ แค๊บ แฟร์ เดอะ แค๊บ ดโรฝ อะเวย์ แอนด์ เทิร์น เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เดอะ บอย เว็นท)
inside a building. Hmmm yes maybe, the suitcase was there in the doorway, the
(อิ๊นไซด์ อะ บีลดิง ฮึม เย็ซ เมบี , เดอะ ซูทเคส วอส แดร์ อิน เดอะ ดอร์เวย์ , เดอะ)
boy nowhere in site. Gone to get the keys most likely, have to move fast. He
(บอย โนแวร์ อิน ไซ๊ท กอน ทู เก็ท เดอะ คีย์ โมซท ไลคลิ , แฮ็ฝ ทู มู๊ฝ ฟาสท ฮี)
picked up the suitcase and started for the corner. Made it, glanced down at
(พิค อั๊พ เดอะ ซูทเคส แอนด์ สท๊าร์ท ฟอร์ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เมด อิท , แกล๊นซ์ เดาน แอ็ท)
the case. Didn’t look like the case the boy had or any boy would have. Priest
(เดอะ เค๊ส ดิ๊นอิน ลุ๊ค ไล๊ค เดอะ เค๊ส เดอะ บอย แฮ็ด ออ เอ๊นี่ บอย เวิด แฮ็ฝ พรีซท)
couldn’t put his finger on what was so old about the case. Old and dirty,
(คูดซึ่น พุท ฮิส ฟิ๊งเก้อร ออน ว๊อท วอส โซ โอลด์ อะเบ๊าท เดอะ เค๊ส โอลด์ แอนด์ เดอทิ ,)
poor quality leather. And heavy. Better see what’s inside. He turned into
(พัวร์ คว๊อลิที่ เล๊เธ่อร์ แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ เบ๊ทเท่อร์ ซี ว๊อท อิ๊นไซด์ ฮี เทิร์น อิ๊นทู)
Lincoln Park, found an empty place and opened the case. Two severed human
(ลินเคิน พาร์ค , เฟานด แอน เอ๊มพที่ เพลส แอนด์ โอ๊เพ่น เดอะ เค๊ส ทู เซฝเออะ ฮิ๊วแมน)
legs that belonged to a young man with dark skin. Shiny black leg hairs
(เล้ก แดท บีลอง ทู อะ ยัง แมน วิธ ด๊าร์ค สกิน ไฌนอิ แบล๊ค เล้ก แฮร์)
glittered in the dim street light. The legs had been forced into the case and
(กลีทเทอะ อิน เดอะ ดิม สทรีท ไล๊ท เดอะ เล้ก แฮ็ด บีน ฟอร์ซ อิ๊นทู เดอะ เค๊ส แอนด์)
he had to use his knee on the back of the case to shove them out. Legs yet,
(ฮี แฮ็ด ทู ยู๊ส ฮิส นี ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เค๊ส ทู ฌัฝ เด็ม เอ๊าท เล้ก เย๊ท ,)
he said, and walked quickly away with the case. Might bring a few dollars to
(ฮี เซ็ด , แอนด์ ว๊อล์ค ควีคลิ อะเวย์ วิธ เดอะ เค๊ส ไมท บริง อะ ฟิว ดอลเลอะ ทู)
score. The buyer sniffed suspiciously, kind of a funny smell about it. Is
(สคอร์ เดอะ buyer ซนิฟ ซัซพีฌอัซลิ , ไคนด์ อ็อฝ อะ ฟันนิ สเมลล์ อะเบ๊าท ดิธ อีส)
this Mexican leather? He shrugged. Well some joker didn’t cure it. The buyer
(ดิส เมคซิแค็น เล๊เธ่อร์ ฮี shrugged เวลล ซัม โจคเออะ ดิ๊นอิน เคียวรํ อิท เดอะ buyer)
looks at the case with cold Disraeli. Not even right sure he killed it,
(ลุ๊ค แอ็ท เดอะ เค๊ส วิธ โคลด์ Disraeli น็อท อี๊เฝ่น ไร๊ท ชัวร์ ฮี คิลล์ ดิท ,)
whatever it is. Three is the best I can do, and it hurts. But since this is
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ทรี อีส เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน ดู , แอนด์ ดิท เฮิร์ท บั๊ท ซิ๊นซ ดิส ซิส)
Christmas and you’re the Priest, he stripped three notes under the table into
(ครีซมัซ แซน ยัวร์ เดอะ พรีซท , ฮี สตริปชฺ ทรี โน๊ท อั๊นเด้อร เดอะ เท๊เบิ้ล อิ๊นทู)
the Priest’s dirty hand. Priest faded into the street shadows, seedy and
(เดอะ พรีซท เดอทิ แฮนด์ พรีซท แฟ็ด อิ๊นทู เดอะ สทรีท แฌดโอ , ซีดอิ แอนด์)
furdy. Three cents didn’t buy a bag nothing lasted a nickel. So you remember
(furdy ทรี เซ็นท ดิ๊นอิน บาย อะ แบ๊ก นัธอิง ล๊าสท อะ นีคเค็ล โซ ยู รีเม๊มเบ่อร์)
that old attic croaker told me not to come back unless I paid him the three
(แดท โอลด์ แอตติค คโรคเออะ โทลด มี น็อท ทู คัม แบ็ค อันเล๊ซ ซาย เพลด ฮิม เดอะ ทรี)
cents I owe him. Isn’t that a fruit for you? Blow your
(เซ็นท ซาย โอว์ ฮิม อีสซึ่น แดท ดา ฟรุ๊ท ฟอร์ ยู โบลว์ ยุร)
stack about three lousy cents. The doctor was not pleased to see him. Now,
(ซแท็ค อะเบ๊าท ทรี เลาซอิ เซ็นท เดอะ ด๊อคเท่อร์ วอส น็อท พลีซ ทู ซี ฮิม นาว ,)
look at you. What? I told you! The Priest laid three bills on the table. The
(ลุ๊ค แกท ยู ว๊อท ไอ โทลด ยู ! เดอะ พรีซท เลด ทรี บิลล์ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล เดอะ)
doctor put the money in his pocket and started to scream. I’ve had trouble!
(ด๊อคเท่อร์ พุท เดอะ มั๊นนี่ อิน ฮิส พ๊อคเค่ท แอนด์ สท๊าร์ท ทู สครีม แอฝ แฮ็ด ทรั๊บเบิ้ล !)
People have been around. I may lose my license! Priest just sat there, eyes
(พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ บีน อะราวนฺดฺ ดาย เมย์ ลู้ส มาย ไลเซ็นซ ! พรีซท จั๊สท แซ็ท แดร์ , อาย)
old and heavy with years of junk on the doctor’s face. I can’t write you a
(โอลด์ แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ วิธ เยียร์ อ็อฝ จังค ออน เดอะ ด๊อคเท่อร์ เฟซ ไอ แค็นท ไร๊ท ยู อะ)
prescription! The doctor jerked open the drawer and slid an ampoule across
(พริซครีพฌัน ! เดอะ ด๊อคเท่อร์ เจิค โอ๊เพ่น เดอะ ดรอเออะ แอนด์ ซลิด แอน แอ็มพูล อะคร๊อส)
the table. That’s all I have in the office! The doctor stood up. Take it and
(เดอะ เท๊เบิ้ล แด้ท ซอร์ ไอ แฮ็ฝ อิน ดิ อ๊อฟฟิซ ! เดอะ ด๊อคเท่อร์ ซทูด อั๊พ เท้ค อิท แอนด์)
get out! he screamed. Hysterical. But east expression did not change. The
(เก็ท เอ๊าท ! ฮี สครีม ฮิซเทริแค็ล บั๊ท อี๊สท เอ็คซพเรฌอัน ดิด น็อท เช้งจํ เดอะ)
doctor added in quieter towns. After all I’m a professional man and I
(ด๊อคเท่อร์ แอ๊ด อิน quieter ทาวน์ แอ๊ฟเท่อร ออล แอม มา โปรเฟ๊สชั่นน่อล แมน แอนด์ ดาย)
shouldn’t be bothered by people like you. Is that all you have for me? One
(ชูดดึ่น บี บ๊อเทร่อรฺ บาย พี๊เพิ่ล ไล๊ค ยู อีส แดท ดอร์ ยู แฮ็ฝ ฟอร์ มี วัน)
lousy quarter Gene? Couldn’t you lend me a nickel? Get out get out I’ll call
(เลาซอิ คว๊อร์เท่อร จีน คูดซึ่น ยู เล็นด มี อะ นีคเค็ล เก็ท เอ๊าท เก็ท เอ๊าท อิลล คอลลํ)
the police. I’ll tell you all right doctor I’m going. Christ it was cold and
(เดอะ โพลิ๊ซ อิลล เทลล ยู ออล ไร๊ท ด๊อคเท่อร์ แอม โกอิ้ง คไรซท ดิธ วอส โคลด์ แอนด์)
far to walk. Rooming house, a shabby street room on the top floor. These
(ฟาร์ ทู ว๊อล์ค Roomings เฮ้าส , อะ แฌบบิ สทรีท รูม ออน เดอะ ท๊อพ ฟลอร์ ฑิส)
stairs [ahem] off, the Priest there pulling himself up along the banister. He
(สแทร์ [ อะเฮม ] ออฟฟ , เดอะ พรีซท แดร์ พลูลิง ฮิมเซลฟ อั๊พ อะลอง เดอะ banister ฮี)
went into the bathroom, yellow wall panels, toilet dripping, gutters works
(เว็นท อิ๊นทู เดอะ บาทรูม , เย๊ลโล่ว วอลล์ แพ๊นเน็ล , ท๊อยเหล็ท ดรีพพิง , กัทเทอะ เวิ๊ร์ค)
from under the wash basin. Wrapped in brown paper back to his room get every
(ฟรอม อั๊นเด้อร เดอะ ว๊อช basin แร็พท อิน บราวนํ เพ๊เพ่อร์ แบ็ค ทู ฮิส รูม เก็ท เอ๊เฝอร์รี่)
drop in the dropper. He rolled up his sleeve. Then he heard a groan from next
(ดรอพ อิน เดอะ dropper ฮี โรลล อั๊พ ฮิส ซลีฝ เด็น ฮี เฮิด อะ กโรน ฟรอม เน๊กซท)
door, room eighteen. The Mexican kid lived there. The Priest had passed him
(ดอร์ , รูม เอทีน เดอะ เมคซิแค็น คิด ไล้ฝ แดร์ เดอะ พรีซท แฮ็ด พาสส ฮิม)
on the stairs and saw the kid was hooked. But he never spoke because he
(ออน เดอะ สแทร์ แซน ซอว์ เดอะ คิด วอส ฮุ๊ค บั๊ท ฮี เน๊เฝ่อร์ ซโพค บิคอส ฮี)
didn’t want any juvenile connections, bad news in any language. The Priest
(ดิ๊นอิน ว้อนท เอ๊นี่ จูฝิไนล ค็อนเนคฌัน , แบ้ด นิว ซิน เอ๊นี่ แล๊งเควจ เดอะ พรีซท)
had had enough bad news in his life. Heard the groan again, a groan he could
(แฮ็ด แฮ็ด อีน๊าฟ แบ้ด นิว ซิน ฮิส ไล๊ฟ เฮิด เดอะ กโรน อะเกน , อะ กโรน ฮี เคิด)
feel. No mistaking that groan and what it meant. Then he had an accident or
(ฟีล โน มิสเทคฺกิง แดท กโรน แอนด์ ว๊อท ดิธ เม็นท เด็น ฮี แฮ็ด แอน แอ๊คซิเด็นท ออ)
something. Any case I can’t enjoy my Priestly medications with that sound
(ซัมติง เอ๊นี่ เค๊ส ไอ แค็นท เอ็นจอย มาย พรีซทลิ เมดดีเคชั่น วิธ แดท ซาวน์ด)
coming through the wall. Thin walls ya understand. Priest put down his
(คัมอิง ทรู เดอะ วอลล์ ทริน วอลล์ ยา อั๊นเด้อรสแทนด พรีซท พุท เดาน ฮิส)
dropper. Cold hall, and knocked on the door, room eighteen. Quienes? It’s the
(dropper โคลด์ ฮอลล์ , แอนด์ น๊อค ออน เดอะ ดอร์ , รูม เอทีน Quienes อิทซ เดอะ)
Priest, kid. I live next door. Could hear someone hobbling across the floor.
(พรีซท , คิด ดาย ไล้ฝ เน๊กซท ดอร์ เคิด เฮียร ซัมวัน hobblings อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์)
A bolt slid. The boy stood there in his underwear shorts, eyes black with
(อะ โบ๊ลทฺ ซลิด เดอะ บอย ซทูด แดร์ อิน ฮิส อั๊นเด้อร์แวร์ ช๊อร์ท , อาย แบล๊ค วิธ)
pain. He started to fall. The Priest helped him over to the bed. What’s wrong
(เพน ฮี สท๊าร์ท ทู ฟอลล์ เดอะ พรีซท เฮ้ลพ ฮิม โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ เบ๊ด ว๊อท รอง)
son? It’s my legs se๑or, cramps and now I am without medicine. The Priest
(ซัน อิทซ มาย เล้ก se๑or , คแร็มพ แซน นาว ไอ แอ็ม วิธเอ๊าท เม๊ดดิซิน เดอะ พรีซท)
could see the cramps like knots of wood there in the young lean legs, dark
(เคิด ซี เดอะ คแร็มพ ไล๊ค น็อท อ็อฝ วู๊ด แดร์ อิน เดอะ ยัง ลีน เล้ก , ด๊าร์ค)
shiny black leg hairs. Few years ago I damaged myself in a bicycle race and
(ไฌนอิ แบล๊ค เล้ก แฮร์ ฟิว เยียร์ อะโก ไอ แด๊เหมจ ไมเซลฟ อิน อะ ไบซิเคิล เร้ซ แอนด์)
it was then that the cramps start and, and then he has the leg cramp back
(อิท วอส เด็น แดท เดอะ คแร็มพ สท๊าร์ท แอนด์ , แอนด์ เด็น ฮี แฮ็ส เดอะ เล้ก คแร็มพ แบ็ค)
with compound junk interest. The old Priest stood there feeling the boy
(วิธ ค๊อมพาวนดํ จังค อิ๊นเทรสท ดิ โอลด์ พรีซท ซทูด แดร์ ฟีลอิง เดอะ บอย)
groan. He inclined his head as if in prayer, went back and got his dropper.
(กโรน ฮี อิ๊นไคลน์ ฮิส เฮด แอส อิ๊ฟ อิน พเรเออะ , เว็นท แบ็ค แอนด์ ก็อท ฮิส dropper)
With just a quarter G kid. I do not require much se๑or. The boy was sleeping
(วิธ จั๊สท ดา คว๊อร์เท่อร จี คิด ดาย ดู น็อท รีไควร์ มัช se๑or เดอะ บอย วอส ซลีพพิง)
when the Priest left room eighteen. He went back to his room and sat down on
(เว็น เดอะ พรีซท เล๊ฟท รูม เอทีน ฮี เว็นท แบ็ค ทู ฮิส รูม แอนด์ แซ็ท เดาน ออน)
the bed. Then it hit him like heavy silent snow. All the gray junk
(เดอะ เบ๊ด เด็น หนิด ฮิท ฮิม ไล๊ค เฮ๊ฝฝี่ ไซ๊เล่นท สโนว์ ออล เดอะ กเร จังค)
yesterdays. He sat there and received the Immaculate fix. And since he was
(เยซเทอะดิ ฮี แซ็ท แดร์ แอนด์ รีซี๊ฝ ดิ อิแมคอิวลิท ฟิกซ์ แอนด์ ซิ๊นซ ฮี วอส)
himself a Priest, there was no need to call one
(ฮิมเซลฟ อะ พรีซท , แดร์ วอส โน นี๊ด ทู คอลลํ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Priest, They Called Him คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น