เนื้อเพลง Pilgrimage คำอ่านไทย R.E.M.

Take a turn, take a turn.
( เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune, take our fortune.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน)
They called the clip a two-headed cow.
(เด คอลลํ เดอะ คลิพ อะ ทู เฮด คาว)
Your hate clipped and distant
(ยุร เฮท clipped แอนด์ ดีซแท็นท)
Your luck, pilgrimage.
(ยุร ลัค , ฟีลกริมิจ)
Rest assured this will not last,
(เรสท แอสชัวร์ ดิส วิล น็อท ล๊าสท ,)
Take a turn for the worst.
(เท้ค เก เทิร์น ฟอร์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
Your hate clipped and distant,
(ยุร เฮท clipped แอนด์ ดีซแท็นท ,)
You luck, a two headed cow.
(ยู ลัค , อะ ทู เฮด คาว)

The pilgrimage has gained momentum.
(เดอะ ฟีลกริมิจ แฮ็ส เกน โมเม๊นตั้ม)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune, take our fortune.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน)

Speakin’ in tongues, it’s worth a broken lip.
(สปีกิน อิน ทั๊ง , อิทซ เวิร์ธ อะ บโรเค็น ลิพ)
Your hate clipped and distant
(ยุร เฮท clipped แอนด์ ดีซแท็นท)
Your luck, pilgrimage.
(ยุร ลัค , ฟีลกริมิจ)
Rest assured this will not last,
(เรสท แอสชัวร์ ดิส วิล น็อท ล๊าสท ,)
Take a turn for the worst.
(เท้ค เก เทิร์น ฟอร์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
Your hate clipped and distant,
(ยุร เฮท clipped แอนด์ ดีซแท็นท ,)
Your luck, a two headed cow.
(ยุร ลัค , อะ ทู เฮด คาว)

The pilgrimage has gained momentum
(เดอะ ฟีลกริมิจ แฮ็ส เกน โมเม๊นตั้ม)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune, take a turn.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune. Pilgrimage.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน ฟีลกริมิจ)

Speakin’ in tongues, it’s worth a broken lip.
(สปีกิน อิน ทั๊ง , อิทซ เวิร์ธ อะ บโรเค็น ลิพ)
Your hate clipped and distant,
(ยุร เฮท clipped แอนด์ ดีซแท็นท ,)
Your luck.
(ยุร ลัค)
Rest assured this will not last,
(เรสท แอสชัวร์ ดิส วิล น็อท ล๊าสท ,)
Take a turn for the worst.
(เท้ค เก เทิร์น ฟอร์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
Your hate clipped and distant,
(ยุร เฮท clipped แอนด์ ดีซแท็นท ,)
Your luck, two headed.
(ยุร ลัค , ทู เฮด)

The pilgrimage has gained momentum.
(เดอะ ฟีลกริมิจ แฮ็ส เกน โมเม๊นตั้ม)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune, take a turn.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune. Pilgrimage. Pilgrimage.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน ฟีลกริมิจ ฟีลกริมิจ)

The pilgrimage has gained momentum
(เดอะ ฟีลกริมิจ แฮ็ส เกน โมเม๊นตั้ม)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)

Take our fortune, take a turn.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune, take a turn.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เก เทิร์น)

Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)
Take a turn, take a turn.
(เท้ค เก เทิร์น , เท้ค เก เทิร์น)

Take our fortune, take a turn.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune, take a turn.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน , เท้ค เก เทิร์น)
Take our fortune.
(เท้ค เอ๊า ฟ๊อร์จูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pilgrimage คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น