เนื้อเพลง Arthur McBride คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( บาย บ็อบ ดายแลน [ arr ])

1. Oh, me and my cousin, one Arthur McBride,
(1 โอ , มี แอนด์ มาย เค๊าซิน , วัน อาเธอะ แมคบรายดฺ ,)
As we went a-walkin’ down by the seaside,
(แอส วี เว็นท ดา วอคกิน เดาน บาย เดอะ ซีไซด ,)
Mark now what followed and what did betide,
(ม๊าร์ค นาว ว๊อท ฟ๊อลโล่ว แอนด์ ว๊อท ดิด บิไทด ,)
For it bein’ on Christmas mornin’
(ฟอร์ อิท บีนโพล ออน ครีซมัซ มอร์นิน)
Now, for recreation, we went on a tramp,
(นาว , ฟอร์ เรคริเอฌัน , วี เว็นท ออน อะ ทแร็มพ ,)
And we met Sergeant Napper and Corporal Vamp
(แอนด์ วี เม็ท ซาเจ็นท Napper แอนด์ คอโพะแร็ล แฝ็มพ)
And a little wee drummer intending to camp,
(แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล วี ดรัมเมอะ intendings ทู แค๊มพํ ,)
For the day bein’ pleasant and charmin’.
(ฟอร์ เดอะ เดย์ บีนโพล เพลสแอ็นท แอนด์ ชามมิน)

2. ” Good morning, good morning, ” the Sergeant he cried.
(2 ” กู๊ด ม๊อร์นิ่ง , กู๊ด ม๊อร์นิ่ง , ” เดอะ ซาเจ็นท ฮี คราย)
” And the same to you, gentlemen, ” we did reply,
(” แอนด์ เดอะ เซม ทู ยู , เจนเทิลเมน , ” วี ดิด รีพลาย ,)
Intending no harm but meant to pass by,
(Intendings โน ฮาร์ม บั๊ท เม็นท ทู เพซ บาย ,)
For it bein’ on Christmas mornin’
(ฟอร์ อิท บีนโพล ออน ครีซมัซ มอร์นิน)
” But, ” says he, ” My fine fellows, if you will enlist,
(” บั๊ท , ” เซย์ ฮี , ” มาย ไฟน เฟ๊ลโล่ว , อิ๊ฟ ยู วิล เอ็นลีซท ,)
Ten guineas in gold I’ll stick to your fist,
(เท็น กีนอิ ซิน โกลด์ อิลล สทิ๊ค ทู ยุร ฟิซท ,)
And a crown in the bargain for to kick up the dust,
(แอนด์ อะ คราวน์ อิน เดอะ บ๊าร์เก้น ฟอร์ ทู คิ๊ค อั๊พ เดอะ ดัสท ,)
And drink the king’s health in the morning.
(แอนด์ ดริ๊งค เดอะ คิง เฮ็ลธ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)

3. ” For a soldier, he leads a very fine life,
(3 ” ฟอร์ รา โซ๊ลเจ้อร์ , ฮี ลี๊ด ซา เฝ๊รี่ ไฟน ไล๊ฟ ,)
And he always is blessed with a charming young wife,
(แอนด์ ฮี ออลเว ซิส เบล๊ส วิธ อะ ชามิง ยัง ไว๊ฟ ,)
And he pays all his debts without sorrow or strife,
(แอนด์ ฮี เพย์ ซอร์ ฮิส เด็บ วิธเอ๊าท ซ๊อโร่ว ออ ซทไรฟ ,)
And he always lives pleasant and charmin’,
(แอนด์ ฮี ออลเว ไล้ฝ เพลสแอ็นท แอนด์ ชามมิน ,)
And a soldier, he always is decent and clean,
(แอนด์ อะ โซ๊ลเจ้อร์ , ฮี ออลเว ซิส ดีเซ็นท แอนด์ คลีน ,)
In the finest of clothing he’s constantly seen.
(อิน เดอะ ไฟเนทส์ อ็อฝ คโลฑอิง อีส คอนสแท็นทลิ ซีน)
While other poor fellows go dirty and mean,
(ไวล์ อ๊อเธ่อร์ พัวร์ เฟ๊ลโล่ว โก เดอทิ แอนด์ มีน ,)
And sup on thin gruel in the morning. ”
(แอนด์ ซัพ ออน ทริน กรูเอ็ล อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง “)

Instrumental
(อินซทรุเมนแท็ล)

4. ” But, ” says Arthur, ” I wouldn’t be proud of your clothes,
(4 ” บั๊ท , ” เซย์ อาเธอะ , ” ไอ วูดดึ่น บี พเราด อ็อฝ ยุร คโลฑ ,)
For you’ve only the lend of them, as I suppose,
(ฟอร์ ยู๊ฟ โอ๊นลี่ เดอะ เล็นด อ็อฝ เด็ม , แอส ซาย ซั๊พโพ้ส ,)
But you dare not change them one night, for you know
(บั๊ท ยู แดร์ น็อท เช้งจํ เด็ม วัน ไน๊ท , ฟอร์ ยู โนว์)
If you do, you’ll be flogged in the morning,
(อิ๊ฟ ยู ดู , โยว บี flogged อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ,)
And although that we’re single and free,
(แอนด์ ออลโทร แดท เวีย ซิ๊งเกิ้ล แอนด์ ฟรี ,)
We take great delight in our own company,
(วี เท้ค เกรท ดีไล๊ท อิน เอ๊า โอว์น คัมพะนิ ,)
We have no desire strange places to see,
(วี แฮ็ฝ โน ดีไซรํ สเทร๊งจ เพลส ทู ซี ,)
Although that your offers are charming.
(ออลโทร แดท ยุร อ๊อฟเฟ่อร์ แซร์ ชามิง)

5. ” And we have no desire to take your advance,
(5 ” แอนด์ วี แฮ็ฝ โน ดีไซรํ ทู เท้ค ยุร แอดฝ๊านซ ,)
All hazards and dangers we barter on chance,
(ออล แฮสเอิด แซน แด๊งเจ้อร์ วี บ๊าร์เท่อร์ ออน แช้นซํ ,)
For you’d have no scruples for to send us to France,
(ฟอร์ ยูต แฮ็ฝ โน scruples ฟอร์ ทู เซ็นด อัซ ทู ฟรานซ ,)
Where we would get shot without warning, ”
(แวร์ วี เวิด เก็ท ฌ็อท วิธเอ๊าท วอนิง , “)
” Oh no, ” says the Sergeant. ” I’ll have no such chat,
(” โอ โน , ” เซย์ เดอะ ซาเจ็นท ” อิลล แฮ็ฝ โน ซัช แชท ,)
And neither will I take it from snappy young brats,
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ วิล ไอ เท้ค อิท ฟรอม ซแนพพิ ยัง บแร็ท ,)
For if you insult me with one other word,
(ฟอร์ อิ๊ฟ ยู อีนซัลท มี วิธ วัน อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด ,)
I’ll cut off your heads in the morning. ”
(อิลล คัท ออฟฟ ยุร เฮด ซิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง “)

6. And Arthur and I, we soon drew our hogs,
(6 แอนด์ อาเธอะ แอนด์ ดาย , วี ซูน ดรู เอ๊า ฮ็อก ,)
And we scarce gave them time to draw their own blades
(แอนด์ วี สแคร์ซ เกฝ เด็ม ไทม์ ทู ดรอว์ แดร์ โอว์น เบลด)
When a trusty shillelagh came over their head
(เว็น อะ ทรัซทิ shillelagh เคม โอ๊เฝ่อร แดร์ เฮด)
And bid them take that as fair warning.
(แอนด์ บิด เด็ม เท้ค แดท แอส แฟร์ วอนิง)
And their old rusty rapiers that hung by their sides,
(แอนด์ แดร์ โอลด์ รัซทิ เรพิเออะ แดท ฮัง บาย แดร์ ไซด์ ,)
We flung them as far as we could in the tide,
(วี ฟลัง เด็ม แอส ฟาร์ แอส วี เคิด อิน เดอะ ไทด์ ,)
” Now take them up, devils! ” cried Arthur McBride,
(” นาว เท้ค เด็ม อั๊พ , เด๊ฝิ้ล ! ” คราย อาเธอะ แมคบรายดฺ ,)
” And temper their edge in the mornin’! ”
(” แอนด์ เท๊มเพ่อร์ แดร์ เอจ อิน เดอะ มอร์นิน ! “)

7. And the little wee drummer, we flattened his bow,
(7 แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล วี ดรัมเมอะ , วี ฟแลททน ฮิส บาว ,)
And we made a football of his rowdy-dow-dow,
(แอนด์ วี เมด อะ ฟุทบอล อ็อฝ ฮิส เราดิ เดา เดา ,)
Threw it in the tide for to rock and to roll,
(ธรู อิท อิน เดอะ ไทด์ ฟอร์ ทู ร๊อค แอนด์ ทู โรลล ,)
And bade it a tedious returning,
(แอนด์ แบ็ด อิท ดา ทีเดียซ รีเทินนิง ,)
And we havin’ no money, paid them off in cracks.
(แอนด์ วี เฮฝวิน โน มั๊นนี่ , เพลด เด็ม ออฟฟ อิน แคร๊ค)
We paid no respect to their two bloody backs,
(วี เพลด โน เรสเพ๊คท ทู แดร์ ทู บลัดอิ แบ็ค ,)
And we lathered them there like a pair of wet sacks,
(แอนด์ วี แลฑเออะ เด็ม แดร์ ไล๊ค เก แพ อ็อฝ เว๊ท แซ๊ค ,)
And left them for dead in the morning.
(แอนด์ เล๊ฟท เด็ม ฟอร์ เด้ด อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)

8. And so, to conclude and to finish disputes,
(8 แอนด์ โซ , ทู คอนคลู้ด แอนด์ ทู ฟิ๊หนิช ดิสพิ้วทํ ,)
We obligingly asked if they wanted recruits,
(วี obligingly อาสคฺ อิ๊ฟ เด ว้อนท รีครู๊ท ,)
For we were the lads who would give them hard clouts
(ฟอร์ วี เวอ เดอะ แล็ด ฮู เวิด กี๊ฝ เด็ม ฮาร์ด เคาทฺ)
And bid them look sharp in the mornin’.
(แอนด์ บิด เด็ม ลุ๊ค ชาร์พ อิน เดอะ มอร์นิน)

Instrumental
(อินซทรุเมนแท็ล)

9. Oh, me and my cousin, one Arthur McBride,
(9 โอ , มี แอนด์ มาย เค๊าซิน , วัน อาเธอะ แมคบรายดฺ ,)
As we went a-walkin’ down by the seaside,
(แอส วี เว็นท ดา วอคกิน เดาน บาย เดอะ ซีไซด ,)
Mark now what followed and what did betide,
(ม๊าร์ค นาว ว๊อท ฟ๊อลโล่ว แอนด์ ว๊อท ดิด บิไทด ,)
For it bein’ on Christmas mornin’
(ฟอร์ อิท บีนโพล ออน ครีซมัซ มอร์นิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Arthur McBride คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น