เนื้อเพลง Just Like Money คำอ่านไทย Kent

I got a message from the screen subliminal
( ไอ ก็อท ดา เม๊สเสจ ฟรอม เดอะ สครีน ซับลีมินโนว)
Like a sign saying no one cares no more
(ไล๊ค เก ซายน เซอิง โน วัน แคร์ โน โม)
and all the networks and the TV stations
(แอนด์ ออล เดอะ เน็ทเวิรค แซน เดอะ ทีวี สเทชั่น)
feed me lies and simple explanations
(ฟี มี ไล แซน ซิ๊มเพิ่ล เอคซพละเนฌัน)
But they can’t fool me
(บั๊ท เด แค็นท ฟูล มี)
on the state of this nation love
(ออน เดอะ สเทท อ็อฝ ดิส เน๊ชั่น ลัฝ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You still need my hands to feel
(ยู สทิลล นี๊ด มาย แฮนด์ ทู ฟีล)
You still need my heart to bleed
(ยู สทิลล นี๊ด มาย ฮาร์ท ทู บลีด)
‘Cause your lips taste just like money
(ค๊อส ยุร ลิพ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)

You start a fire and it smells like chemicals
(ยู สท๊าร์ท ดา ไฟเออะร แอนด์ ดิท สเมลล์ ไล๊ค เคมอิแค็ล)
As you get higher you will hit the all time low
(แอส ยู เก็ท ไฮเออะ ยู วิล ฮิท ดิ ออล ไทม์ โลว)
And does the networks and the TV stations
(แอนด์ โด เดอะ เน็ทเวิรค แซน เดอะ ทีวี สเทชั่น)
and the lies, the sex, the fake relations
(แอนด์ เดอะ ไล , เดอะ เซ็กซ , เดอะ เฟ้ค ริเลฌัน)
tell you something about the state
(เทลล ยู ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ สเทท)
of the nation love
(อ็อฝ เดอะ เน๊ชั่น ลัฝ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You still need my hands to feel
(ยู สทิลล นี๊ด มาย แฮนด์ ทู ฟีล)
You still need my heart to bleed
(ยู สทิลล นี๊ด มาย ฮาร์ท ทู บลีด)
‘Cause your lips taste just like money
(ค๊อส ยุร ลิพ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)

Just like money…
(จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)

Concrete high rise I need no pity
(ค๊อนครีท ไฮฮ ไร๊ส ไอ นี๊ด โน พิ๊ที่)
On the sky train cross this city
(ออน เดอะ สกาย เทรน ครอสสํ ดิส ซิ๊ที่)
Jesus died and God’s gone missing
(จีสัซ ดาย แอนด์ ก๊อด กอน มีซซิง)
Take your skin off it might fit me now
(เท้ค ยุร สกิน ออฟฟ อิท ไมท ฟิท มี นาว)
Love is dead and you’re so pretty baby
(ลัฝ อีส เด้ด แอนด์ ยัวร์ โซ พริ๊ทที่ เบ๊บี้)

You still need my hands to feel
(ยู สทิลล นี๊ด มาย แฮนด์ ทู ฟีล)
You still need my heart to bleed
(ยู สทิลล นี๊ด มาย ฮาร์ท ทู บลีด)
‘Cause your lips taste just like money
(ค๊อส ยุร ลิพ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)

You still need my lungs to breathe
(ยู สทิลล นี๊ด มาย ลัง ทู บรีฑ)
You still need my eyes to see
(ยู สทิลล นี๊ด มาย อาย ทู ซี)
‘Cause your lips taste just like money
(ค๊อส ยุร ลิพ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)

Just like money…
(จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)
Just like money…
(จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)
Just like money…
(จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)
Just like money…
(จั๊สท ไล๊ค มั๊นนี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like Money คำอ่านไทย Kent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น