เนื้อเพลง I Tried คำอ่านไทย Anthony Hamilton

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
Tried for so long
(ทไร ฟอร์ โซ ลอง)
For you to hold on
(ฟอร์ ยู ทู โฮลด์ ออน)

But you won’t be long
(บั๊ท ยู ว็อนท บี ลอง)
To anyone
(ทู เอนอิวัน)

Any thang, any love
(เอ๊นี่ เตง , เอ๊นี่ ลัฝ)
At all
(แอ็ท ดอร์)

[Verse I]
([ เฝิซ ไอ ])
I thought we had it all
(ไอ ธอท วี แฮ็ด ดิท ออล)
Until things started to receed
(อันทิล ทริง สท๊าร์ท ทู receed)

Giving me no love at all
(กีฝวิง มี โน ลัฝ แอ็ท ดอร์)
Not caring enough about my needs
(น็อท แคร์ริง อีน๊าฟ อะเบ๊าท มาย นี๊ด)

Gave you my heart and all my soul
(เกฝ ยู มาย ฮาร์ท แอนด์ ออล มาย โซล)
But not once did I let go
(บั๊ท น็อท วั๊นซ ดิด ดาย เล็ท โก)

And I tried
(แอนด์ ดาย ทไร)
To stick by you
(ทู สทิ๊ค บาย ยู)
And I tried to call
(แอนด์ ดาย ทไร ทู คอลลํ)
To let you know
(ทู เล็ท ยู โนว์)

That I’m here for you
(แดท แอม เฮียร ฟอร์ ยู)
And I’m give my all
(แอนด์ แอม กี๊ฝ มาย ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Tried for so long
(ทไร ฟอร์ โซ ลอง)
For you to hold on
(ฟอร์ ยู ทู โฮลด์ ออน)

But you want belong
(บั๊ท ยู ว้อนท บีลอง)
To anyone
(ทู เอนอิวัน)

Any thang, any love
(เอ๊นี่ เตง , เอ๊นี่ ลัฝ)
At all
(แอ็ท ดอร์)

[Verse II]
([ เฝิซ ทรู ])
You had the best love of you life
(ยู แฮ็ด เดอะ เบ๊สท์ ลัฝ อ็อฝ ยู ไล๊ฟ)

But you didn’t treat it right
(บั๊ท ยู ดิ๊นอิน ทรี๊ท ดิธ ไร๊ท)
No you didn’t
(โน ยู ดิ๊นอิน)
No you didn’t girl
(โน ยู ดิ๊นอิน เกิร์ล)

To busy running out all night long
(ทู บี๊ซี่ รันนิง เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท ลอง)
Didn’t even have the decency to just
(ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น แฮ็ฝ เดอะ ดีเซ็นซิ ทู จั๊สท)
Pick up the telephone
(พิค อั๊พ เดอะ เท๊ลเลโฟน)
And just call me
(แอนด์ จั๊สท คอลลํ มี)
And let me know where you were
(แอนด์ เล็ท มี โนว์ แวร์ ยู เวอ)

And that your alright
(แอนด์ แดท ยุร ออลไร๊ท)
So I can sleep at night
(โซ ไอ แคน สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Girl you showed out so
(เกิร์ล ยู โชว์ เอ๊าท โซ)

Had the nerve to break up our happy home
(แฮ็ด เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู เบร๊ค อั๊พ เอ๊า แฮ๊พพี่ โฮม)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
Is do for you
(อีส ดู ฟอร์ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Tried for so long
(ทไร ฟอร์ โซ ลอง)
For you to hold on
(ฟอร์ ยู ทู โฮลด์ ออน)

But you want be long
(บั๊ท ยู ว้อนท บี ลอง)
To anyone
(ทู เอนอิวัน)

Any thang, any love
(เอ๊นี่ เตง , เอ๊นี่ ลัฝ)
At all
(แอ็ท ดอร์)

I stood by your side
(ไอ ซทูด บาย ยุร ไซด์)
Sheltered for you
(เช๊ลเท่อร์ ฟอร์ ยู)
When things were down
(เว็น ทริง เวอ เดาน)

I help pull you through
(ไอ เฮ้ลพ พูลล ยู ทรู)
Faithful and all
(เฟธฟุล แอนด์ ออล)
Trusting and warm
(ทรัซทิง แอนด์ วอร์ม)
But you took heart by storm
(บั๊ท ยู ทุค ฮาร์ท บาย สทอร์ม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Tried คำอ่านไทย Anthony Hamilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น