เนื้อเพลง Like Toy Soldiers คำอ่านไทย Eminem

Step by step, heart to heart, left right left
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ , ฮาท ทู ฮาท , เล็ฟท ไรท เล็ฟท)
We all fall down…
(วี ออล ฟอล เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Step by step, heart to heart, left right left
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ , ฮาท ทู ฮาท , เล็ฟท ไรท เล็ฟท)
We all fall down like toy soldiers
(วี ออล ฟอล เดาน ไลค ทอย โซลเจอะ)
Bit by bit, torn apart, we never win
(บิท ไบ บิท , โทน อะพาท , วี เนฝเออะ วิน)
But the battle wages on for toy soldiers
(บัท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล เวจ ออน ฟอ ทอย โซลเจอะ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I’m supposed to be the soldier who never blows his composure
(แอม ซัพโพส ทู บี เดอะ โซลเจอะ ฮู เนฝเออะ บโล ฮิส ค็อมโพเฉอะ)
Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders
(อีเฝ็น โธ ไอ โฮลด เดอะ เวท อ็อฝ เดอะ โฮล เวิลด ออน ไม โฌลเดอะ)
I ain’t never supposed to show it, my crew ain’t supposed to know it
(ไอ เอน เนฝเออะ ซัพโพส ทู โฌ อิท , ไม ครู เอน ซัพโพส ทู โน อิท)
Even if it means goin’ toe to toe with a Benzino it don’t matter
(อีเฝ็น อิฟ อิท มีน โกอิน โท ทู โท วิฑ อะ เบนซีโน อิท ด้อนท์ แมทเทอะ)
I’d never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to
(อาย เนฝเออะ ดแร็ก เฑ็ม อิน แบ๊ทเทิ้ล แดท ไอ แค็น แฮ๊นเดิ้ล อันเลซ ซาย แอบโซลยูทลิ แฮ็ฝ ทู)
I’m supposed to set an example
(แอม ซัพโพส ทู เซ็ท แอน เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
I need to be the leader, my crew looks for me to guide ’em
(ไอ เน ทู บี เดอะ ลีดเออะ , ไม ครู ลุค ฟอ มี ทู ไกด เอ็ม)
If some shit ever does pop off, I’m supposed to be beside ’em
(อิฟ ซัม ชิท เอฝเออะ ดัส พ็อพ ออฟฟ , แอม ซัพโพส ทู บี บิไซด เอ็ม)
That Ja shit I tried to squash it, it was too late to stop it
(แดท จา ชิท ไอ ทไร ทู ซคว็อฌ อิท , อิท วอส ทู เลท ทู ซท็อพ อิท)
There’s a certain line you just don’t cross and he crossed it
(แฑ ซา เซอทิน ไลน ยู จัซท ด้อนท์ คร็อซ แซน ฮี คร็อซ ดิท)
I heard him say Hailie’s name on a song and I just lost it
(ไอ เฮิด ฮิม เซ เฮลลี่ เนม ออน อะ ซ็อง แอ็นด ดาย จัซท ล็อซท ดิธ)
It was crazy, this shit went way beyond some Jay-z and Nas shit
(อิท วอส คเรสิ , ที ชิท เว็นท เว บิยอนด ซัม เจ ซี แอ็นด นาส ชิท)
And even though the battle was won, I feel like we lost it
(แอ็นด อีเฝ็น โธ เดอะ แบ๊ทเทิ้ล วอส ว็อน , ไอ ฟีล ไลค วี ล็อซท ดิธ)
I spent too much energy on it, honestly I’m exhausted
(ไอ ซเพ็นท ทู มัช เอนเออะจิ ออน หนิด , ออนเอ็ซทลิ แอม เอ็กสอซท)
And I’m so caught in it I almost feel I’m the one who caused it
(แอ็นด แอม โซ คอท อิน หนิด ไอ ออลโมซท ฟีล แอม ดิ วัน ฮู คอส ดิท)
This ain’t what I’m in hip-hop for, it’s not why I got in it
(ที เอน ฮว็อท แอม อิน ฮิพ ฮ็อพ ฟอ , อิทซ น็อท ฮไว ไอ ก็อท อิน หนิด)
That was never my object for someone to get killed
(แดท วอส เนฝเออะ ไม ออบเจ็คท ฟอ ซัมวัน ทู เก็ท คิล)
Why would I wanna destroy something I help build
(ฮไว วูด ดาย วอนนา ดิซทรอย ซัมติง ไอ เฮ็ลพ บิลด)
It wasn’t my intentions, my intentions were good
(อิท วอสซึ้น ไม อินเทนฌัน , ไม อินเทนฌัน เวอ กุด)
I went through my whole career without ever mentionin’
(ไอ เว็นท ธรู ไม โฮล คะเรีย วิเฑาท เอฝเออะ เมนเชินนิน)
And that was just out of respect for not runnin’ my mouth
(แอ็นด แดท วอส จัซท เอาท อ็อฝ ริซเพคท ฟอ น็อท รูนนิน ไม เมาธ)
And talkin’ about something that I knew nothing about
(แอ็นด ทอคกิ่น อะเบาท ซัมติง แดท ไอ นยู นัธอิง อะเบาท)
Plus Dre told me stay out, this just wasn’t my beef
(พลัซ ดรี โทลด มี ซเท เอาท , ที จัซท วอสซึ้น ไม บีฟ)
So I did, I just fell back, watched and gritted my teeth
(โซ ไอ ดิด , ไอ จัซท เฟ็ล แบ็ค , ว็อช แอ็นด กริท ไม ทีท)
While he’s all over t.v. down talkin’ a man who literally saved my life
(ฮไวล อีส ซอร์ โอเฝอะ ที วี เดาน ทอคกิ่น อะ แม็น ฮู ลีทเออะแรลลิ เซฝ ไม ไลฟ)
Like fuck it i understand this is business
(ไลค ฟัค อิท ไอ อันเดิซแทนด ที ซิส บีสเน็ซ)
And this shit just isn’t none of my business
(แอ็นด ที ชิท จัซท อีสซึ่น นัน อ็อฝ ไม บีสเน็ซ)
But still knowin’ this shit could pop off at any minute cause
(บัท ซทิล โนว์อิน ที ชิท คูด พ็อพ ออฟฟ แอ็ท เอนอิ มินยูท คอส)

[adsense]

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
There used to be a time when you could just say a rhyme
(แฑ ยูซ ทู บี อะ ไทม ฮเว็น ยู คูด จัซท เซ อะ ไรม)
And wouldn’t have to worry about one of your people dyin’
(แอ็นด วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เวอริ อะเบาท วัน อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล ดายอิน)
But now it’s elevated cause once you put someone’s kids in it
(บัท เนา อิทซ เอลอิเฝท คอส วันซ ยู พัท ซัมวัน คิด ซิน หนิด)
The shit gets escalated, it ain’t just words no more is it?
(เดอะ ชิท เก็ท เอซคะเลท , อิท เอน จัซท เวิด โน โม อีส ซิท)
It’s a different ball game, callin’ names and you ain’t just rappin’
(อิทซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท บอล เกม , คอลลิน เนม แซน ยู เอน จัซท แรพปิน)
We actually tried to stop the 50 and Ja beef from happenin’
(วี แอคชัวลิ ทไร ทู ซท็อพ เดอะ 50 แอ็นด จา บีฟ ฟร็อม แฮพปีนิน)
Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him
(มี แอ็นด ดรี แฮ็ด แซ็ท วิฑ ฮิม , คิด ดิท แอ็นด แฮ็ด อะ แช็ท วิฑ ฮิม)
And asked him not to start it he wasn’t gonna go after him
(แอ็นด อาซค ฮิม น็อท ทู ซทาท ดิธ ฮี วอสซึ้น กอนนะ โก อาฟเทอะ ฮิม)
Until Ja started yappin’ in magazines how we stabbed him
(อันทีล จา ซทาท แยพปิน อิน แมกอะสีน เฮา วี ซแต็บ ฮิม)
Fuck it 50 smash ’em, mash ’em and let him have it
(ฟัค อิท 50 ซแม็ฌ เอ็ม , แม็ฌ เอ็ม แอ็นด เล็ท ฮิม แฮ็ฝ อิท)
Meanwhile my attention is pullin’ in other directions
(มีนวาย ไม แอ็ทเทนฌัน อีส พลูลิน อิน อัฑเออะ ดิเรคฌัน)
Some receptionist at The Source who answers phones at his desk
(ซัม รีเซพชีเนส แอ็ท เดอะ โซซ ฮู อานเซอะ โฟน แอ็ท ฮิส เด็ซค)
Has an erection for me and thinks that I’ll be his resurrection
(แฮ็ส แอน อิเรคฌัน ฟอ มี แอ็นด ธิงค แดท อิล บี ฮิส เรสะเรคฌัน)
Tries to blow the dust off his mic and make a new record
(ทรายส์ ทู บโล เดอะ ดัซท ออฟฟ ฮิส ไมคะ แอ็นด เมค เก นยู เรคออด)
But now he’s fucked the game up cause one of the ways I came up
(บัท เนา อีส ฟัค เดอะ เกม อัพ คอส วัน อ็อฝ เดอะ เว ซาย เคม อัพ)
Was through that publication the same one that made me famous
(วอส ธรู แดท พับลิเคฌัน เดอะ เซม วัน แดท เมด มี เฟมัซ)
Now the owner of it has got a grudge against me for nothin’
(เนา ดิ โอนเออะ อ็อฝ อิท แฮ็ส ก็อท ดา กรัจ อะเกนซท มี ฟอ นอทติน)
Well fuck it, that motherfucker can get it too, fuck him then
(เว็ล ฟัค อิท , แดท มาเทอร์ฟัคเกอ แค็น เก็ท ดิธ ทู , ฟัค ฮิม เฑ็น)
But I’m so busy being pissed off I don’t stop to think
(บัท แอม โซ บีสอิ บีอิง พิซ ออฟฟ ไอ ด้อนท์ ซท็อพ ทู ธิงค)
That we just inherited 50’s beef with Murder Inc.
(แดท วี จัซท อินเฮริท 50s บีฟ วิฑ เมอเดอะ ไอเอนซี)
And he’s inherited mine which is fine ain’t like either of us mind
(แอ็นด อีส อินเฮริท ไมน ฮวิช อีส ไฟน เอน ไลค อีเฑอะ อ็อฝ อัซ ไมนด)
We still have soldiers that’s on the front line
(วี ซทิล แฮ็ฝ โซลเจอะ แฑ็ท ออน เดอะ ฟรันท ไลน)
That’s willing to die for us as soon as we give the orders
(แฑ็ท วีลลิง ทู ได ฟอ อัซ แอ็ส ซูน แอ็ส วี กิฝ ดิ ออเดอะ)
Never to extort us, strictly to show they support us
(เนฝเออะ ทู เอ็คซทอท อัซ , ซทรีคลิ ทู โฌ เฑ ซัพโพท อัซ)
We’ll maybe shout ’em out in a rap or up in a chorus
(เว็ล เมบี เฌาท เอ็ม เอาท อิน อะ แร็พ ออ อัพ อิน อะ โครัซ)
To show them we love ’em back and let ’em know how important it is
(ทู โฌ เฑ็ม วี ลัฝ เอ็ม แบ็ค แอ็นด เล็ท เอ็ม โน เฮา อิมพอแท็นท ดิธ อีส)
To have Runyan Avenue, soldiers up in our corners
(ทู แฮ็ฝ รูนยา แอฝอินยู , โซลเจอะ อัพ อิน เอ๊า คอเนอะ)
Their loyalty to us is worth more than any award is
(แฑ ลอยแอ็ลทิ ทู อัซ ซิส เวิธ โม แฑ็น เอนอิ อะวอด อีส)
But I ain’t tryna have none of my people hurt and murdered
(บัท ไอ เอน ทายนา แฮ็ฝ นัน อ็อฝ ไม พี๊เพิ่ล เฮิท แอ็นด เมอเดอะ)
It ain’t worth it, I can’t think of a perfecter way to word it
(อิท เอน เวิธ อิท , ไอ แค็นท ธิงค อ็อฝ อะ เพอเฟคเดอ เว ทู เวิด ดิท)
Then to just say that I love ya’ll too much to see the verdict
(เฑ็น ทู จัซท เซ แดท ไอ ลัฝ ยอล ทู มัช ทู ซี เดอะ เฝอดิคท)
I’ll walk away from it all before I let it go any further
(อิล วอค อะเว ฟร็อม อิท ดอร์ บิโฟ ไอ เล็ท ดิธ โก เอนอิ เฟอเฑอะ)
But don’t get it twisted, it’s not a plea that I’m coppin’
(บัท ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิซท , อิทซ น็อท ดา พลี แดท แอม คอพปิน)
I’m just willin’ to be the bigger man
(แอม จัซท วิลลิน ทู บี เดอะ บี๊กเกอร์ แม็น)
If ya’ll can quit poppin’ off at the jaws, well then I can
(อิฟ ยอล แค็น ควิท พอพปิน ออฟฟ แอ็ท เดอะ จอ , เว็ล เฑ็น นาย แค็น)
Cause frankly I’m sick of talkin’
(คอส ฟแร็งคลิ แอม ซิค อ็อฝ ทอคกิ่น)
I’m not gonna let someone else’s coffin rest on my conscience cause
(แอม น็อท กอนนะ เล็ท ซัมวัน เอ็ลซ คอฟฟิน เร็ซท ออน ไม คอนเฌ็นซ คอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like Toy Soldiers คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น