เนื้อเพลง Hard Lesson To Learn คำอ่านไทย Rod Stewart

I drifted into the notion
( ไอ ดริฟท์ อิ๊นทู เดอะ โน๊ชั่น)
that you were looking for me
(แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์ มี)
I told myself that devotion
(ไอ โทลด ไมเซลฟ แดท ดิโฝฌัน)
would flow from your heart to me
(เวิด โฟลว์ ฟรอม ยุร ฮาร์ท ทู มี)

When I looked into your eyes
(เว็น นาย ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย)
still no reflection did I see
(สทิลล โน ริฟเคลฌัน ดิด ดาย ซี)
of love light glowing within there
(อ็อฝ ลัฝ ไล๊ท โกลวิง วิธอิน แดร์)
that I hoped there would be
(แดท ไอ ฮ็อพ แดร์ เวิด บี)

And it’s a hard lesson to learn my friend
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น มาย เฟรน)
a hard lesson to learn
(อะ ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
‘times you gonna get burned
(ไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)

I took a chance on emotion
(ไอ ทุค กา แช้นซํ ออน อีโม๊ชั่น)
washing my heart out to see
(ว็อฌนิ่ง มาย ฮาร์ท เอ๊าท ทู ซี)
a single wave on the ocean
(อะ ซิ๊งเกิ้ล เว๊ฝ ออน ดิ โอ๊เชี่ยน)
you feel so distant from me
(ยู ฟีล โซ ดีซแท็นท ฟรอม มี)
And there’s a shadow dark upon your smile
(แอนด์ แดร์ ซา แฌดโอ ด๊าร์ค อุพอน ยุร สไมล์)
a sadness living in your eyes
(อะ แซดเน็ซ ลีฝอิง อิน ยุร อาย)
storm clouds rolling in an outofdaught
(สทอร์ม คลาวดํ โรลลิง อิน แอน outofdaught)
guess I been living alive
(เกสส ซาย บีน ลีฝอิง อะไล๊ฝ)

And it’s a hard lesson to learn my friend
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น มาย เฟรน)
hard lesson to learn
(ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)

And it’s a hard lesson to learn my friends
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น มาย เฟรน)
hard lesson to learn
(ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)

I drifted into the notion
(ไอ ดริฟท์ อิ๊นทู เดอะ โน๊ชั่น)
that you were looking for me
(แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์ มี)
I told myself that devotion
(ไอ โทลด ไมเซลฟ แดท ดิโฝฌัน)
would flow from your heart to me
(เวิด โฟลว์ ฟรอม ยุร ฮาร์ท ทู มี)
But when I looked into your beautiful eyes
(บั๊ท เว็น นาย ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร บยูทิฟุล อาย)
still no reflection did I see
(สทิลล โน ริฟเคลฌัน ดิด ดาย ซี)
of love light glowing within there
(อ็อฝ ลัฝ ไล๊ท โกลวิง วิธอิน แดร์)
that I kind o’ hoped there would be
(แดท ไอ ไคนด์ โอ ฮ็อพ แดร์ เวิด บี)

And it’s a hard lesson to learn my friends
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น มาย เฟรน)
hard lesson to learn
(ฮาร์ด เล๊ซซั่น ทู เลิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)
sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)

yeah, yeah,yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
yeah, yeah oh
(เย่ , เย่ โอ)

sometimes you gonna get what you want
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
sometimes you gonna get burned
(ซัมไทม์ ยู กอนนะ เก็ท เบิร์น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hard Lesson To Learn คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น