เนื้อเพลง You and I Both คำอ่านไทย Jason Mraz

Was it you who spoke the words that things would happen but not to me
(วอส ซิท ยู ฮู ซโพค เดอะ เวิด แดท ธิง วูด แฮพเพ็น บัท น็อท ทู มี)
Oh things are gonna happen naturally
(โอ ธิง แซร์ กอนนะ แฮพเพ็น แนชแร็ลลิ)
Oh taking your advice I’m looking on the bright side
(โอ เทคอิง ยุร แอ็ดไฝซ แอม ลุคอิง ออน เดอะ ไบร๊ท ไซด)
And balancing the whole thing
(แอ็นด บาเลนซิง เดอะ โฮล ธิง)
But often times those words get tangled up in lines
(บัท ออฟเอ็น ไทม โฑส เวิด เก็ท เทงเกิล อัพ อิน ไลน)
And the bright lights turn to night
(แอ็นด เดอะ ไบร๊ท ไลท เทิน ทู ไนท)
Until the dawn it brings
(อันทีล เดอะ ดอน หนิด บริง)
Another day to sing about the magic that was you and me
(แอะนัธเออะ เด ทู ซิง อะเบาท เดอะ แมจอิค แดท วอส ยู แอ็นด มี)

Cause you and I both loved
(คอส ยู แอ็นด ดาย โบธ ลัฝ)
What you and I spoke of
(ฮว็อท ยู แอ็นด ดาย ซโพค อ็อฝ)
And others just read of
(แอ็นด อัฑเออะ จัซท เร็ด อ็อฝ)
Others only read of the love, the love that I love.
(อัฑเออะ โอ๊นลี่ เร็ด อ็อฝ เดอะ ลัฝ , เดอะ ลัฝ แดท ไอ ลัฝ)

See I’m all about them words
(ซี แอม ออล อะเบาท เฑ็ม เวิด)
Over numbers, unencumbered numbered words
(โอเฝอะ นัมเบอะ , อันเอนคัมเบิด นัมเบอะ เวิด)
Hundreds of pages, pages, pages for words
(ฮันดเร็ด อ็อฝ เพจ , เพจ , เพจ ฟอ เวิด)
More words then I had ever heard and I feel so alive
(โม เวิด เฑ็น นาย แฮ็ด เอฝเออะ เฮิด แอ็นด ดาย ฟีล โซ อะไลฝ)

Cause you and I both loved
(คอส ยู แอ็นด ดาย โบธ ลัฝ)
What you and I spoke of
(ฮว็อท ยู แอ็นด ดาย ซโพค อ็อฝ)
And others just read of
(แอ็นด อัฑเออะ จัซท เร็ด อ็อฝ)
And if you could see me now,
(แอ็นด อิฟ ยู คูด ซี มี เนา ,)
Oh love, no
(โอ ลัฝ , โน)
You and I, you and I
(ยู แอ็นด ดาย , ยู แอ็นด ดาย)
[adsense]
Not so little you and I anymore, mmm…
(น็อท โซ ลิ๊ทเทิ่ล ยู แอ็นด ดาย แอนนี่มอ , อึม)
And with this silence brings a moral story
(แอ็นด วิฑ ที ไซเล็นซ บริง ซา มอแร็ล ซโทริ)
More importantly evolving is the glory of a boy
(โม อิมพอแท็นลิ อีโฟ้ยซิงสฺ อีส เดอะ กโลริ อ็อฝ อะ บอย)

Cause you and I both loved
(คอส ยู แอ็นด ดาย โบธ ลัฝ)
What you and I spoke of
(ฮว็อท ยู แอ็นด ดาย ซโพค อ็อฝ)
And others just read of
(แอ็นด อัฑเออะ จัซท เร็ด อ็อฝ)
And if you could see me now
(แอ็นด อิฟ ยู คูด ซี มี เนา)
Well I’m almost finally out of
(เว็ล แอม ออลโมซท ไฟแน็ลลิ เอาท อ็อฝ)
I’m finally out of
(แอม ไฟแน็ลลิ เอาท อ็อฝ)
Finally deedeedeedee
(ไฟแน็ลลิ ดีดีดีดีดี)
Well I’m almost finally, finally
(เว็ล แอม ออลโมซท ไฟแน็ลลิ , ไฟแน็ลลิ)
Well I’m free, oh, I’m free
(เว็ล แอม ฟรี , โอ , แอม ฟรี)

And it’s okay if you have to go away
(แอ็นด อิทซ โอเค อิฟ ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว)
Oh just remember the telephone works both ways
(โอ จัซท ริเมมเบอะ เดอะ เทลอิโฟน เวิค โบธ เว)
And if I never ever hear them ring
(แอ็นด อิฟ ฟาย เนฝเออะ เอฝเออะ เฮีย เฑ็ม ริง)
If nothing else I’ll think the bells inside
(อิฟ นัธอิง เอ็ลซ อิล ธิงค เดอะ เบลล์ อีนไซด)
Have finally found you someone else and that’s okay
(ิฑ ยู ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู ซัมวัน เอ็ลซ แอ็นด แฑ็ท โอเค)
Cause I’ll remember everything you sang
(คอส อิล ริเมมเบอะ เอ๊วี่ติง ยู แซ็ง)

Cause you and I both loved what you and I spoke of
(คอส ยู แอ็นด ดาย โบธ ลัฝ ฮว็อท ยู แอ็นด ดาย ซโพค อ็อฝ)
and others just read of and if you could see me now
(แอ็นด อัฑเออะ จัซท เร็ด อ็อฝ แอ็นด อิฟ ยู คูด ซี มี เนา)
well then I’m almost finally out of.
(เว็ล เฑ็น แอม ออลโมซท ไฟแน็ลลิ เอาท อ็อฝ)
I’m finally out of, finally, deedeeededede
(แอม ไฟแน็ลลิ เอาท อ็อฝ , ไฟแน็ลลิ , ดี~)
well I’m almost finally, finally, out of words.
(เว็ล แอม ออลโมซท ไฟแน็ลลิ , ไฟแน็ลลิ , เอาท อ็อฝ เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You and I Both คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น