เนื้อเพลง Throw Your Hands up คำอ่านไทย Aaliyah

1,2,3,4,5,6,7,8,90 Aaliyah’s in the house so Check,check it out
( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 90 แอลรีแยซ ซิน เดอะ เฮ้าส โซ เช็ค , เช็ค อิท เอ๊าท)
1,2,3,4,5,6,7,8,90 Aaliyah’s in the house so check,check it out
(1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 90 แอลรีแยซ ซิน เดอะ เฮ้าส โซ เช็ค , เช็ค อิท เอ๊าท)

The time has finally come to save my beats with the funky hip hop swing
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส ไฟแน็ลลิ คัม ทู เซฝ มาย บีท วิธ เดอะ ฟังคิ ฮิพ ฮ็อพ สวิง)
[the funky swing I might add] oh check it
([ เดอะ ฟังคิ สวิง ไอ ไมท แอ๊ด ] โอ เช็ค อิท)
No holding back now is the time, to get busy
(โน โฮลดิง แบ็ค นาว อีส เดอะ ไทม์ , ทู เก็ท บี๊ซี่)
so take me to the bridge
(โซ เท้ค มี ทู เดอะ บริดจ)

I work hard for mine, spending all my time
(ไอ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ ไมน์ , ซเพ็นดิง ออล มาย ไทม์)
to give you what you need
(ทู กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู นี๊ด)

so if you down with this funky flavor thorw your hands up
(โซ อิ๊ฟ ยู เดาน วิธ ดิส ฟังคิ ฟเลเฝอะ thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you got fever for Aaliyah throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท ฟี๊เฝ่อร ฟอร์ แอลรีแยซ โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you down with blackground thorw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เดาน วิธ blackground thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if it got soul let me see your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท ก็อท โซล เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
if you got bass in your jeeps thorw your hands up
(อิ๊ฟ ยู ก็อท แบ็ซ ซิน ยุร จีพ thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)
if your not down with the crack thorw your hands up
(อิ๊ฟ ยุร น็อท เดาน วิธ เดอะ แคร๊ค thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you think your hyper enough to swing it thorw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยุร ไฮเพอ อีน๊าฟ ทู สวิง อิท thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your down with the second chapter thorw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร เดาน วิธ เดอะ เซ๊คคั่น แช๊พเท่อร์ thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)

Straight from the streets is where I’m coming from [sraight out the streets]
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ สทรีท ซิส แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม [ sraight เอ๊าท เดอะ สทรีท ])
with the touch of jazz in me, check it
(วิธ เดอะ ทั๊ช อ็อฝ แจ็ส อิน มี , เช็ค อิท)
take in no shorts when it comes down to shows
(เท้ค อิน โน ช๊อร์ท เว็น หนิด คัม เดาน ทู โชว์)
i got to reck it, so take me to the bridge
(ไอ ก็อท ทู เรค อิท , โซ เท้ค มี ทู เดอะ บริดจ)

I work hard for mine spending all my time
(ไอ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ ไมน์ ซเพ็นดิง ออล มาย ไทม์)
to give what you need
(ทู กี๊ฝ ว๊อท ยู นี๊ด)

Where you at, where you at
(แวร์ ยู แอ็ท , แวร์ ยู แอ็ท)
so if your down with the PA let me see your hands up
(โซ อิ๊ฟ ยุร เดาน วิธ เดอะ พา เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your head is bobin to the track throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร เฮด อีส bobin ทู เดอะ แทร็ค โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you got loot in your pocket throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท ลูท อิน ยุร พ๊อคเค่ท โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you not foul let me see your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู น็อท เฟาล เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your protected and you know it throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร โพรเท๊คท แอนด์ ยู โนว์ อิท โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if R kelly’s record is sharp let me see your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ อาร์ เคลลี่ เร๊คขอร์ด อีส ชาร์พ เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your body swing to the track throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร บ๊อดี้ สวิง ทู เดอะ แทร็ค โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you want some more of the flover throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซัม โม อ็อฝ เดอะ flover โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)

uh,uh,uh yeah,yeah
(อา , อา , อา เย่ , เย่)
Aaliyah bust a free style
(แอลรีแยซ บัซท ดา ฟรี สไทล์)

This is for the jeeps
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ จีพ)
Strictly for the jeeps
(ซทรีคลิ ฟอร์ เดอะ จีพ)
this is for the jeeps
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ จีพ)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

So if your down with the funky flover thorw your hands up
(โซ อิ๊ฟ ยุร เดาน วิธ เดอะ ฟังคิ flover thorw ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you got the fever for Aaliyah throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท เดอะ ฟี๊เฝ่อร ฟอร์ แอลรีแยซ โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you down with Blackground throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เดาน วิธ Blackground โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you got bass in your jeeps throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท แบ็ซ ซิน ยุร จีพ โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
if your not down with the crack throw your hands up
(อิ๊ฟ ยุร น็อท เดาน วิธ เดอะ แคร๊ค โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you think your hyper enough to swing it throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยุร ไฮเพอ อีน๊าฟ ทู สวิง อิท โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your down with the second chapter throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร เดาน วิธ เดอะ เซ๊คคั่น แช๊พเท่อร์ โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
so if your down with the PA let me see your hands up
(โซ อิ๊ฟ ยุร เดาน วิธ เดอะ พา เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your head is bobin to the track throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร เฮด อีส bobin ทู เดอะ แทร็ค โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you got loot in your pocket throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท ลูท อิน ยุร พ๊อคเค่ท โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you not foul let me see your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู น็อท เฟาล เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your protected and you know it throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร โพรเท๊คท แอนด์ ยู โนว์ อิท โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if R kelly’s record is sharp let me see your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ อาร์ เคลลี่ เร๊คขอร์ด อีส ชาร์พ เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if your body swing to the track throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร บ๊อดี้ สวิง ทู เดอะ แทร็ค โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
and if you want some more throw your hands up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซัม โม โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Throw Your Hands up คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น