เนื้อเพลง Puritania คำอ่านไทย Dimmu Borgir

Let chaos entwine on defenseless soil
( เล็ท เค๊ออส เอ็นทไวน ออน ดิเฟนซเล็ซ ซอยล์)
Remove errors of man and sweep all the weakening kind
(รีมู๊ฝ เอเรอะ อ็อฝ แมน แอนด์ สวี้พ ออล เดอะ weakenings ไคนด์)
I am war, I am pain
(ไอ แอ็ม วอร์ , ไอ แอ็ม เพน)
I am all you’ve ever slain
(ไอ แอ็ม ออล ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ ซเลน)
I am tears in your eyes
(ไอ แอ็ม เทียร์ ซิน ยุร อาย)
I am grief, I am lies
(ไอ แอ็ม กรีฟ , ไอ แอ็ม ไล)
Bygone are tolerance and presence of grace
(Bygone อาร์ ทอลเออะแร็นซ แอนด์ พเรสเอ็นซ อ็อฝ เกร๊ซ)
Scavengers are set out to cleanse the human filth parade
(ซแคฝเอ็นเจอะ แซร์ เซ็ท เอ๊าท ทู คเล็นส เดอะ ฮิ๊วแมน ฟิลธ พาเหรด)
I am pure, I am true
(ไอ แอ็ม เพียวร์ , ไอ แอ็ม ทรู)
I am all over you
(ไอ แอ็ม ออล โอ๊เฝ่อร ยู)
I am laugh, I am smile
(ไอ แอ็ม ล๊าฟ , ไอ แอ็ม สไมล์)
I am the earth defiled
(ไอ แอ็ม ดิ เอิร์ทร ดิไฟล)
I am the cosmic storms
(ไอ แอ็ม เดอะ คอสมิค สทอร์ม)
I am the tiny worms
(ไอ แอ็ม เดอะ ไท๊นี่ วอร์ม)
I am fear in the night
(ไอ แอ็ม เฟียร์ อิน เดอะ ไน๊ท)
I am bringer of light
(ไอ แอ็ม bringer อ็อฝ ไล๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Puritania คำอ่านไทย Dimmu Borgir

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น