เนื้อเพลง Party to Damascus คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Missy Elliott

[Wyclef Jean [Missy Elliott]]
( [ วายเครฟ ยีน [ มีซซิ เอลลีเอด ] ])
Brrrr, Yeah,[ew, ew, ew, EW! yeah]
(Brrrr , เย่ , [ ew , ew , ew , EW ! เย่ ])
it’s over, uh huh [that’s right]
(อิทซ โอ๊เฝ่อร , อา ฮู [ แด้ท ไร๊ท ])
Missy With The Preachers Son, uh huh [ok]
(มีซซิ วิธ เดอะ พิทเชอร์ ซัน , อา ฮู [ โอเค ])
It’s over [ok], I told ya [yeah]
(อิทซ โอ๊เฝ่อร [ โอเค ] , ไอ โทลด ยา [ เย่ ])
J-CLEF, let’s go [ew, WOO]
(เจ คเล็ฟ , เล็ท โก [ ew , วู ])
Brrrrr
(Brrrrr)

[Missy Elliott – talking]
([ มีซซิ เอลลีเอด ทอคอิง ])
[uh oh]
([ อา โอ ])
Yeah, hey yo Clef [oh]
(เย่ , เฮ โย คเล็ฟ [ โอ ])
Uh oh, these motherf*ckers ain’t ready for this sh*t [hey]
(อา โอ , ฑิส motherf*ckers เอน เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส ฌะ *ที [ เฮ ])

[Missy Elliott]
([ มีซซิ เอลลีเอด ])
Me and Clef on this track what you want
(มี แอนด์ คเล็ฟ ออน ดิส แทร็ค ว๊อท ยู ว้อนท)
Heard you wanna battle us both I hope you don’t
(เฮิด ยู วอนนา แบ๊ทเทิ้ล อัซ โบทรฺ ไอ โฮพ ยู ด้อนท์)
Hand me my mic, two woofers in my trunk [huh]
(แฮนด์ มี มาย ไมคะ , ทู วูฟเออะ ซิน มาย ทรังค [ ฮู ])
Sound like gonk-ga-gonk-ga-gonk-ga-gonk-ga-ga-ga-gonk [c’mon]
(ซาวน์ด ไล๊ค gonk ga gonk ga gonk ga gonk ga ga ga gonk [ ซีมอน ])
I drink that Dom Perignon [oh]
(ไอ ดริ๊งค แดท ดัม เพริงนอน [ โอ ])
I drink that shot of Petron to turn me on [uh]
(ไอ ดริ๊งค แดท ฌ็อท อ็อฝ Petron ทู เทิร์น มี ออน [ อา ])
I got that red eye bomb, get you stoned [yeah]
(ไอ ก็อท แดท เร้ด อาย บอมบฺ , เก็ท ยู สโทน [ เย่ ])
I got them gunshots, head knock ’til my bed stop
(ไอ ก็อท เด็ม กันชอทพฺ , เฮด น๊อค ทิล มาย เบ๊ด สท๊อพ)

[Wyclef Jean]
([ วายเครฟ ยีน ])
Hey, I’m from a place called New Jersey, they call it the New Jersey land
(เฮ , แอม ฟรอม มา เพลส คอลลํ นิว เจอสิ , เด คอลลํ อิท เดอะ นิว เจอสิ แลนด์)
I’m only here for one night girl, I’m on the plane tomorrow
(แอม โอ๊นลี่ เฮียร ฟอร์ วัน ไน๊ท เกิร์ล , แอม ออน เดอะ เพลน ทูม๊อโร่ว)
But I love the way you move girl and do that belly dancin
(บั๊ท ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ เกิร์ล แอนด์ ดู แดท เบลลิ แดนซิน)
So let’s play you’re my teacher and won’t you give me my first lesson [C’MON]
(โซ เล็ท เพลย์ ยัวร์ มาย ที๊ชเช่อร แอนด์ ว็อนท ยู กี๊ฝ มี มาย เฟิร์สท เล๊ซซั่น [ ซีมอน ])

[Break – Missy Elliott]
([ เบร๊ค มีซซิ เอลลีเอด ])
I teach you what you want [oh yeah]
(ไอ ที๊ช ยู ว๊อท ยู ว้อนท [ โอ เย่ ])
The things you need to know [oh yeah]
(เดอะ ทริง ยู นี๊ด ทู โนว์ [ โอ เย่ ])
Come in and shut the door [yeah]
(คัม อิน แอนด์ ชั๊ท เดอะ ดอร์ [ เย่ ])
Lets get this party goin [uh huh]
(เล็ท เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิน [ อา ฮู ])
Baby let me show you, how you can satisfy a girl needs [oh yeah, c’mon, c’mon]
(เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู , ฮาว ยู แคน แซ๊ททิซไฟ อะ เกิร์ล นี๊ด [ โอ เย่ , ซีมอน , ซีมอน ])

[Chorus – w/ ad libs]
([ ค๊อรัส ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])
In the mornin, in the evenin
(อิน เดอะ มอร์นิน , อิน ดิ อีฝนิน)
In the nighttime, gotta have it
(อิน เดอะ ไนท์ไทม์ , กอททะ แฮ็ฝ อิท)
It’s a feelin I can’t fight it
(อิทซ ซา ฟีลิน นาย แค็นท ไฟ้ท ดิธ)
You got me speakin another language
(ยู ก็อท มี สปีกิน อะน๊าเทร่อร์ แล๊งเควจ)
[Female voice: Bo, Habibbi, Nishtage’a – 2X]
([ ฟี๊เมล ว๊อยซ์ : โบ , Habibbi , Nishtagea 2X ])
It’s official raise your glasses
(อิทซ อ๊อฟิซเชี่ยล เร้ส ยุร กลาซซิส)
Cause this party gonna go to Damascus
(ค๊อส ดิส พ๊าร์ที่ กอนนะ โก ทู ดะแมซคัซ)

[Wyclef Jean]
([ วายเครฟ ยีน ])
Yeah, she said her dad’s in the Army and he’s the number one sniper
(เย่ , ชี เซ็ด เฮอ แด๊ด ซิน ดิ อามิ แอนด์ อีส เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน ซไนพเออะ)
And if he ever found out, he’d have me swimmin with the fishes in the water
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี เอ๊เฝ่อร์ เฟานด เอ๊าท , ฮีด แฮ็ฝ มี สวิมมิน วิธ เดอะ ฟิตเชช ซิน เดอะ ว๊อเท่อร)
Now I’ma say somethin crazy girl, I love you
(นาว แอมอา เซย์ ซัมติน คเรสิ เกิร์ล , ไอ ลัฝ ยู)
I know we meetin for the first time in the club, but this feels like a deja vu
(ไอ โนว์ วี meetin ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน เดอะ คลับ , บั๊ท ดิส ฟีล ไล๊ค เก เดชา vu)

[Break – w/ ad libs]
([ เบร๊ค ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])

[Chorus – w/ ad libs]
([ ค๊อรัส ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])

[Interlude – Wyclef Jean – 2X]
([ อีนเทิลยูด วายเครฟ ยีน 2X ])
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
(มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ)
Friday, Saturday, Sunday, gotta have it
(ฟไรดิ , แซทเออะดิ , ซันดิ , กอททะ แฮ็ฝ อิท)

[Missy Elliott]
([ มีซซิ เอลลีเอด ])
W-Y to the Clef [c’mon]
(ดับบิว วาย ทู เดอะ คเล็ฟ [ ซีมอน ])
Boy I keep it realer than the titties on my chest [yeah]
(บอย ไอ คี๊พ อิท realer แฑ็น เดอะ ไตเติลสฺ ออน มาย เชสทํ [ เย่ ])
” Milk does your body good, ” come on take a sip
(” มิลค์ โด ยุร บ๊อดี้ กู๊ด , ” คัมมอน เท้ค เก ซิพ)
Like [3 slurping noises], it taste good don’t it
(ไล๊ค [ 3 สเลอปิง น๊อยส ] , อิท เท๊ซท กู๊ด ด้อนท์ ดิธ)
You’s a fine dreadlock, come on get
(ยู ซา ไฟน เดรดลอค , คัมมอน เก็ท)
How many times Missy crushed the very best?
(ฮาว เมนอิ ไทม์ มีซซิ ครัช เดอะ เฝ๊รี่ เบ๊สท์)
How many bombs on my summer, Funk Flex? [uh]
(ฮาว เมนอิ บอมบฺ ออน มาย ซั๊มเม่อร์ , ฟังค ฟเล็คซ [ อา ])
As many times as Teddy Reilly said ” yep, yep ”
(แอส เมนอิ ไทม์ แอส เท๊ดดี้ Reilly เซ็ด ” เย็พ , เย็พ “)
Did you get it?
(ดิด ยู เก็ท ดิธ)
I stays on your mind like a fitted [uh]
(ไอ สเทย์ ออน ยุร ไมนด์ ไล๊ค เก ฟิททฺ [ อา ])
Like diddy itmake you walk for cheesecakes to the city? [woo]
(ไล๊ค ดิดดี้ itmake ยู ว๊อล์ค ฟอร์ cheesecakes ทู เดอะ ซิ๊ที่ [ วู ])
Rough chick, dirty jeans, ain’t nothin pretty [uh]
(รั๊ฟ ชิค , เดอทิ ยีน , เอน นอทติน พริ๊ทที่ [ อา ])
Me and Clef steppin to the mic to get busy [c’mon]
(มี แอนด์ คเล็ฟ สเตปปิน ทู เดอะ ไมคะ ทู เก็ท บี๊ซี่ [ ซีมอน ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Missy Elliott – talking]
([ มีซซิ เอลลีเอด ทอคอิง ])
[uh oh] Yeah, hey yo Clef
([ อา โอ ] เย่ , เฮ โย คเล็ฟ)
[uh oh] Uh oh
([ อา โอ ] อา โอ)

[Wyclef Jean – talking]
([ วายเครฟ ยีน ทอคอิง ])
What’s up Missy [uh oh]
(ว๊อท อั๊พ มีซซิ [ อา โอ ])
You know I love ya girl [oh]
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา เกิร์ล [ โอ ])
What’s up Missy
(ว๊อท อั๊พ มีซซิ)
Let’s go [uh]
(เล็ท โก [ อา ])
I got the guitar soundin like a satar
(ไอ ก็อท เดอะ กิทา ซาวดิน ไล๊ค เก satar)
Holy, holy, Jerry Wonder I need some security
(โฮ๊ลี่ , โฮ๊ลี่ , เจริ วั๊นเด้อร ไอ นี๊ด ซัม ซิคยูริทิ)
Call police [fades out]
(คอลลํ โพลิ๊ซ [ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party to Damascus คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น