เนื้อเพลง Religious คำอ่านไทย R.Kelly

Girl, you’re mine, and I thank the Lord for you
(เกิล , ยัวร์ ไมน , แอ็นด ดาย แธ็งค เดอะ ลอด ฟอ ยู)
‘Cause ain’t no other girl ever did me like you do
(คอส เอน โน อัฑเออะ เกิล เอฝเออะ ดิด มี ไลค ยู ดู)
And all those times I did you wrong you stayed
(แอ็นด ออล โฑส ไทม ซาย ดิด ยู ร็อง ยู ซเท)
Got my back, sheltered me from my enemies
(ก็อท ไม แบ็ค , เฌลเทอะ มี ฟร็อม ไม อียีมีสฺ)
Shared my pain even when it was all because of me
(แฌ ไม เพน อีเฝ็น ฮเว็น หนิด วอส ซอร์ บิคอส อ็อฝ มี)
Make me throw up both my hands and say
(เมค มี ธโร อัพ โบธ ไม แฮ็นด แซน เซ)

Oh, there’s somethin’ religious about you
(โอ , แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
And I just wanna tell the world that you’re my girl
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด แดท ยัวร์ ไม เกิล)

Hey, there’s somethin’ religious about you
(เฮ , แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
Girl, there is
(เกิล , แฑ อีส)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
Tellin’ everywhere I go, I want the world to know
(เทลลิน เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ ว็อนท เดอะ เวิลด ทู โน)

There’s no other way to explain just how I feel
(แฑ โน อัฑเออะ เว ทู เอ็คซพเลน จัซท เฮา ไอ ฟีล)
Kinda like the R in R ‘n’ B, who’s the big deal
(กินดา ไลค เดอะ อาร์ อิน อาร์ เอน บี , ฮู เดอะ บิก ดีล)
And that’s why I’m on my knees, oh
(แอ็นด แฑ็ท ฮไว แอม ออน ไม นี , โอ)

Because of you, girl, I repent and change my thuggish ways
(บิคอส อ็อฝ ยู , เกิล , ไอ ริเพนท แอ็นด เชนจ ไม ตักกริด เว)
Got a playa wakin’ up extra early on Sunday
(ก็อท ดา พอลเย เวคกิน อัพ เอ๊กซทร่า เออลิ ออน ซันดิ)
And you always prayin’ for me, oh, that’s why I say
(แอ็นด ยู ออลเว เพลย์อิน ฟอ มี , โอ , แฑ็ท ฮไว ไอ เซ)

There’s somethin’ religious about you
(แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
I wanna testify, oh
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ , โอ)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
And I just wanna tell the world that you’re my girl
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด แดท ยัวร์ ไม เกิล)

Oh, there’s somethin’ religious about you
(โอ , แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
[adsense]
I can’t put my finger on it
(ไอ แค็นท พัท ไม ฟีงเกอะ ออน หนิด)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
Gonna tell it everywhere I go
(กอนนะ เท็ล อิท เอวี่แวร์ ไอ โก)

You make, you make me better, this is forever
(ยู เมค , ยู เมค มี เบทเทอะ , ที ซิส เฟาะเรฝเออะ)
Just say, just say the word
(จัซท เซ , จัซท เซ เดอะ เวิด)
I remember, baby girl, it’s whatever
(ไอ ริเมมเบอะ , เบบิ เกิล , อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ)

When I was trapped you was the key that set me free
(ฮเว็น นาย วอส แทร๊พ ยู วอส เดอะ คี แดท เซ็ท มี ฟรี)
Out the streets, baby, you rescue me, I call you
(เอาท เดอะ ซทรีท , เบบิ , ยู เรซคยู มี , ไอ คอล ยู)

You’re my hero, you’re my miracle
(ยัวร์ ไม ฮีโร , ยัวร์ ไม มิ๊ราเคิ่ล)
You’re my miracle, there is no other, no
(ยัวร์ ไม มิ๊ราเคิ่ล , แฑ อีส โน อัฑเออะ , โน)
Baby, you remind me of my mother
(เบบิ , ยู ริไมนด มี อ็อฝ ไม ม๊าเธ่อร์)
And that’s why I’m sayin’
(แอ็นด แฑ็ท ฮไว แอม เซย์อิน)

There’s somethin’ religious about you
(แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
There is somethin’ religious about you
(แฑ อีส ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
Somethin’ church about you
(ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
And I’m glad that you’re my girl
(แอ็นด แอม กแล็ด แดท ยัวร์ ไม เกิล)

Listen, all those times I lied
(ลิ๊สซึ่น , ออล โฑส ไทม ซาย ไล)
There’s somethin’ religious about you
(แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
Hey, all those times you forgave me
(เฮ , ออล โฑส ไทม ยู เฟาะเกฝ มี)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
I broke your heart and made you cry
(ไอ บโรค ยุร ฮาท แอ็นด เมด ยู คไร)
Cheated on you and you took me back, yes, you did
(ชีท ออน ยู แอ็นด ยู ทุค มี แบ็ค , เย็ซ , ยู ดิด)

It’s somethin’ religious about you
(อิทซ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
See I know there somethin’ about you
(ซี ไอ โน แฑ ซัมติน อะเบาท ยู)
Somethin’ church about you
(ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
That you’re my girl
(แดท ยัวร์ ไม เกิล)

There’s somethin’ religious about you
(แฑ ซัมติน ริลีจอัซ อะเบาท ยู)
There’s somethin’ church about you
(แฑ ซัมติน เชิช อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Religious คำอ่านไทย R.Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น