เนื้อเพลง Insomnia คำอ่านไทย Bif Naked

I have recently graduated from light sleeper to insomniac, and quite frankly I find it startling. I lie there, staring at the dark ceiling, and wait. Wait for sleep to smack me square in the jaw. It is so slow in coming, like my precious lover thank god. My neurotic brain races for hours about everything possible but nothing in particular. I then become greatly disturbed as I notice the
( ไอ แฮ็ฝ รีเซ็นทลิ กแรจอิวเอ็ท ฟรอม ไล๊ท ซลีพเออะ ทู insomniac , แอนด์ ไคว๊ ฟแร็งคลิ ไอ ไฟนด์ ดิท ซทาทลิง ไอ ไล แดร์ , ซแทริง แอ็ท เดอะ ด๊าร์ค ซี๊ลิ่ง , แอนด์ เว้ท เว้ท ฟอร์ สลี๊พ ทู ซแม็ค มี สแควร์ อิน เดอะ จอ อิท อีส โซ สโลว์ อิน คัมอิง , ไล๊ค มาย พรีเชี๊ยส ลัฝเออะ แธ๊งค์ ก๊อด มาย นิวรอทอิค เบรน เร้ซ ฟอร์ เอาเอ้อร์ อะเบ๊าท เอ๊วี่ติง พ๊อซซิเบิ้ล บั๊ท นัธอิง อิน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ ไอ เด็น บีคัม กเรทลิ ดิสเท๊อร์บ แอส ซาย โน๊ทิซ เดอะ)
time, and figure out the hours left before I must rise. Sometimes at this point, I become panic-filled and toss and turn and huff and puff, and of course, out of frustration my heart races, and adrenaline begins its crawl through me, and I become upset. Because I’m incorrigible, as a spoiled child, my sniffles and whines and pouting wake my snoring lover on purpose, so I may notify him of my unhappy crank overtiredness, and patiently as always he gently plays with me until I finally fall fast asleep. I have recently graduated from light sleeper to insomniac, and quite frankly I find it startling.
(ไทม์ , แอนด์ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ เอาเอ้อร์ เล๊ฟท บีฟอร์ ไอ มัสท์ ไร๊ส ซัมไทม์ แอ็ท ดิส พ๊อยท์ , ไอ บีคัม แพ๊หนิค ฟิลล แอนด์ ท็อซ แซน เทิร์น แอนด์ ฮัฟ แอนด์ พัฟ , แอนด์ อ็อฝ คอร์ส , เอ๊าท อ็อฝ ฟรัซทเรฌัน มาย ฮาร์ท เร้ซ , แอนด์ อเดนนารีน บีกิน อิทซ ครอล ทรู มี , แอนด์ ดาย บีคัม อั๊พเซ็ท บิคอส แอม incorrigible , แอส ซา สพอยล์ ชายลํดํ , มาย sniffles แซน ฮไวน แซน เพาทอิง เว้ค มาย ซโนริง ลัฝเออะ ออน เพ๊อร์โพส , โซ ไอ เมย์ โนทิไฟ ฮิม อ็อฝ มาย อันแฮพพิ คแร็งค overtiredness , แอนด์ เพเฌ็นทลิ แอส ออลเว ฮี เจนทลิ เพลย์ วิธ มี อันทิล ไอ ไฟแน็ลลิ ฟอลล์ ฟาสท อะสลี๊พ ไอ แฮ็ฝ รีเซ็นทลิ กแรจอิวเอ็ท ฟรอม ไล๊ท ซลีพเออะ ทู insomniac , แอนด์ ไคว๊ ฟแร็งคลิ ไอ ไฟนด์ ดิท ซทาทลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Insomnia คำอ่านไทย Bif Naked

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น