เนื้อเพลง Something There is About You คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Something there is about you that strikes a match in me
(ซัมติง แดร์ อีส อะเบ๊าท ยู แดท สไทร๊ค ซา แหมทช์ อิน มี)
Is it the way your body moves or is it the way your hair blows free?
(อีส ซิท เดอะ เวย์ ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ ออ อีส ซิท เดอะ เวย์ ยุร แฮร์ โบลว์ ฟรี)
Or is it because you remind me of something that used to be
(ออ อีส ซิท บิคอส ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ ซัมติง แดท ยู๊ส ทู บี)
Somethin’ that crossed over from another century?
(ซัมติน แดท ครอสสํ โอ๊เฝ่อร ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ เซ๊นจูรี่)

Thought I’d shaken the wonder and the phantoms of my youth
(ธอท อาย เฌคเอ็น เดอะ วั๊นเด้อร แอนด์ เดอะ แฟนทัม อ็อฝ มาย ยู๊ธ)
Rainy days on the Great Lakes, walkin’ the hills of old Duluth.
(เรนอิ เดย์ ออน เดอะ เกรท เล้ค , วอคกิน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ โอลด์ ดอลูต)
There was me and Danny Lopez, cold eyes, black night and then there was Ruth
(แดร์ วอส มี แอนด์ แดนนี่ โลเพซ , โคลด์ อาย , แบล๊ค ไน๊ท แอนด์ เด็น แดร์ วอส Ruth)
Something there is about you that brings back a long-forgotten truth.
(ซัมติง แดร์ อีส อะเบ๊าท ยู แดท บริง แบ็ค กา ลอง ฟอร์กอทเดน ทรู๊ธ)

Suddenly I found you and the spirit in me sings
(ซั๊ดเด้นลี่ ไอ เฟานด ยู แอนด์ เดอะ สพีหริท อิน มี ซิง)
Don’t have to look no further, you’re the soul of many things.
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ , ยัวร์ เดอะ โซล อ็อฝ เมนอิ ทริง)
I could say that I’d be faithful, I could say it in one sweet, easy breath
(ไอ เคิด เซย์ แดท อาย บี เฟธฟุล , ไอ เคิด เซย์ อิท อิน วัน สวี้ท , อีสอิ บรี๊ทฺรฺ)
But to you that would be cruelty and to me it surely would be death.
(บั๊ท ทู ยู แดท เวิด บี ครูเอ็ลทิ แอนด์ ทู มี อิท ฌูรลิ เวิด บี เด้ท)

Something there is about you that moves with style and grace
(ซัมติง แดร์ อีส อะเบ๊าท ยู แดท มู๊ฝ วิธ สไทล์ แอนด์ เกร๊ซ)
I was in a whirlwind, now I’m in some better place.
(ไอ วอส ซิน อะ เวอวิน , นาว แอม อิน ซัม เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
My hand’s on the sabre and you’ve picked up the baton
(มาย แฮนด์ ออน เดอะ เซเบอะ แอนด์ ยู๊ฟ พิค อั๊พ เดอะ บะทอง)
Somethin’ there is about you that I can’t quite put my finger on.
(ซัมติน แดร์ อีส อะเบ๊าท ยู แดท ไอ แค็นท ไคว๊ พุท มาย ฟิ๊งเก้อร ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something There is About You คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น