เนื้อเพลง Where I Come From คำอ่านไทย Alan Jackson

Well I was rollin’ wheels and shiftin’ gears
( เวลล ไอ วอส โรลลิน วีล แซน shiftin เกียร์)
‘Round that Jersey Turnpike
(ราวนด แดท เจอสิ Turnpike)
When Barney stopped me with his gun
(เว็น Barney สต๊อปพฺ มี วิธ ฮิส กัน)
Ten minutes after midnight
(เท็น มิ๊หนิท แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
Said sir you broke the limit in that rusty ol’ truck
(เซ็ด เซ่อร์ ยู บโรค เดอะ ลิ๊หมิท อิน แดท รัซทิ ol ทรั๊ค)
I don’t know about that accent son
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท แดท แอคเซ็นท ซัน)
Just where do you come from
(จั๊สท แวร์ ดู ยู คัม ฟรอม)

I said where I come from
(ไอ เซ็ด แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
It’s cornbread and chicken
(อิทซ cornbread แอนด์ ชีคเค็น)
Where I come from a lotta front porch sittin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม มา ลอทดา ฟร๊อนท โพช ซิทดิน)
Where I come from tryin’ to make a livin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
And workin’ hard to get to heaven
(แอนด์ เวิคกิน ฮาร์ด ทู เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)

Well I was south of Detroit City
(เวลล ไอ วอส เซ๊าธ อ็อฝ ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)
I pulled in this country kitchen
(ไอ พูลล อิน ดิส คั๊นทรี่ คิ๊ทเช่น)
To try their brand of barbecue
(ทู ธราย แดร์ แบรนดฺ อ็อฝ บาบิคยู)
The sign said finger – lickin’
(เดอะ ซายน เซ็ด ฟิ๊งเก้อร ลิคคิน)
Well I paid the tab and the lady asked me
(เวลล ไอ เพลด เดอะ แท็บ แอนด์ เดอะ เล๊ดี้ อาสคฺ มี)
How’d I like my biscuit
(แอว ดาย ไล๊ค มาย บิ๊สกิต)
I’ll be honest with you ma’am
(อิลล บี อ๊อนเน็สท วิธ ยู เมม)
It ain’t like mama fixed it
(อิท เอน ไล๊ค มามะ ฟิกซ์ ดิท)

‘Cause where I come from
(ค๊อส แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
It’s cornbread and chicken
(อิทซ cornbread แอนด์ ชีคเค็น)
Where I come from a lotta front porch pickin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม มา ลอทดา ฟร๊อนท โพช พิกคิน)
Where I come from tryin’ to make a livin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
Workin’ hard to get to heaven
(เวิคกิน ฮาร์ด ทู เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)

I was chasin’ sun on 101
(ไอ วอส เช๊ซิน ซัน ออน 101)
Somewhere around Ventura
(ซัมแวร์ อะราวนฺดฺ Ventura)
I lost a universal joint and I had to use my finger
(ไอ ล็อซท ดา ยูนิเฝอแซ็ล จอยนท แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู ยู๊ส มาย ฟิ๊งเก้อร)
This tall lady stopped and asked
(ดิส ทอลล์ เล๊ดี้ สต๊อปพฺ แอนด์ อาสคฺ)
If I had plans for dinner
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด แพลน ฟอร์ ดินเน่อร์)
Said no thanks ma’am, back home
(เซ็ด โน แธ๊งค์ เมม , แบ็ค โฮม)
We like the girls that sing soprano
(วี ไล๊ค เดอะ เกิร์ล แดท ซิง โซะพราโน)

‘Cause where I come from
(ค๊อส แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
It’s cornbread and chicken
(อิทซ cornbread แอนด์ ชีคเค็น)
Where I come from a lotta front porch sittin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม มา ลอทดา ฟร๊อนท โพช ซิทดิน)
Where I come from tryin’ to make a livin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
Workin’ hard to get to heaven
(เวิคกิน ฮาร์ด ทู เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)

Well I was headed home on 65
(เวลล ไอ วอส เฮด โฮม ออน 65)
Somewhere around Kentucky
(ซัมแวร์ อะราวนฺดฺ เคนทัคกี่)
The CB rang for a bobtail rig
(เดอะ CB แร็ง ฟอร์ รา บอบเทล ริก)
That’s rollin’ on like thunder
(แด้ท โรลลิน ออน ไล๊ค ธั๊นเด้อร์)
Well I answered him and he asked me
(เวลล ไอ แอ๊นเซ่อร ฮิม แอนด์ ฮี อาสคฺ มี)
Aren’t you from out in Tulsa
(อเร้น ยู ฟรอม เอ๊าท อิน Tulsa)
No, but you might have seen me there
(โน , บั๊ท ยู ไมท แฮ็ฝ ซีน มี แดร์)
I just dropped a load of salsa
(ไอ จั๊สท ดร็อพ อะ โหลด อ็อฝ ซอลซา)

Where I come from it’s cornbread and chicken
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม อิทซ cornbread แอนด์ ชีคเค็น)
Where I come from a lotta back porch pickin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม มา ลอทดา แบ็ค โพช พิกคิน)
Where I come from tryin’ to make a livin’
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
Workin’ hard to get to heaven
(เวิคกิน ฮาร์ด ทู เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Yeah where I come from
(เย่ แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
A lotta front porch sitting
(อะ ลอทดา ฟร๊อนท โพช ซีททิง)
Starin’ up at heaven
(สตาร์ริน อั๊พ แอ็ท เฮ๊ฝเฝ่น)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Tryin’ to make a livin’
(ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
Tryin’ to make a livin’
(ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
Oh, where I come from
(โอ , แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Yeah, where I come from
(เย่ , แวร์ ไอ คัม ฟรอม)
Get back down there sometime
(เก็ท แบ็ค เดาน แดร์ ซัมไทม์)
Where I come from
(แวร์ ไอ คัม ฟรอม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where I Come From คำอ่านไทย Alan Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น