เนื้อเพลง Isn’t It Strange คำอ่านไทย Samantha Mumba

Isn’t It Strange
( อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Meet Someone You Feel
(เอ๊รี่ไทม์ ยู มี๊ท ซัมวัน ยู ฟีล)
Someone You Hold Every Night
(ซัมวัน ยู โฮลด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)

Just A Kiss In The Dark
(จั๊สท ดา คิซ ซิน เดอะ ด๊าร์ค)
Made A Change In My Heart
(เมด อะ เช้งจํ อิน มาย ฮาร์ท)
Why Did I Wait So Long
(วาย ดิด ดาย เว้ท โซ ลอง)
To Find A Love So Very Strong
(ทู ไฟนด์ อะ ลัฝ โซ เฝ๊รี่ สทรอง)

It Was So Right From The Start
(อิท วอส โซ ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
Like A Hit In The Charts
(ไล๊ค เก ฮิท อิน เดอะ ชาร์ท)
How You Walked The Way You Talked
(ฮาว ยู ว๊อล์ค เดอะ เวย์ ยู ท๊อล์ค)
The Way You Said You Wanted Me Baby
(เดอะ เวย์ ยู เซ็ด ยู ว้อนท มี เบ๊บี้)

Cos Everytime You Walk Away
(คอซ เอ๊รี่ไทม์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์)
It Makes Me Wanna Say
(อิท เม้ค มี วอนนา เซย์)

Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Meet Someone You Feel
(เอ๊รี่ไทม์ ยู มี๊ท ซัมวัน ยู ฟีล)
Someone You Hold Every Night
(ซัมวัน ยู โฮลด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)
Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Come Home At Night
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม โฮม แอ็ท ไน๊ท)
We’ll Turn Down The Lights
(เวลล เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท)
Will Make It So Right
(วิล เม้ค อิท โซ ไร๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)

Makes You Feel
(เม้ค ยู ฟีล)

It’s Making Eyes
(อิทซ เมคอิง อาย)
I’m Very Slow
(แอม เฝ๊รี่ สโลว์)
Let This Be Love Let It Grow
(เล็ท ดิส บี ลัฝ เล็ท ดิธ โกรว์)
You’re Reaching Things Within My Heart
(ยัวร์ รีชชิง ทริง วิธอิน มาย ฮาร์ท)
I Never Knew Were There From The Start
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู เวอ แดร์ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
This Feels So Right
(ดิส ฟีล โซ ไร๊ท)
It Can’t Be Wrong
(อิท แค็นท บี รอง)
But I Don’t Think I Could Carry On
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ เคิด แค๊รรี่ ออน)
If You Left Me For Somebody Else
(อิ๊ฟ ยู เล๊ฟท มี ฟอร์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Or Leave Me Waiting On Your Shelf
(ออ ลี๊ฝ มี เวททิง ออน ยุร เช๊ลฟ)

Cos Everytime You Walk Away
(คอซ เอ๊รี่ไทม์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์)
It Makes Me Wanna Say
(อิท เม้ค มี วอนนา เซย์)

Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Meet Someone You Feel
(เอ๊รี่ไทม์ ยู มี๊ท ซัมวัน ยู ฟีล)
Someone You Hold Every Night
(ซัมวัน ยู โฮลด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)
Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Come Home At Night
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม โฮม แอ็ท ไน๊ท)
We’ll Turn Down The Lights
(เวลล เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท)
Will Make It So Right
(วิล เม้ค อิท โซ ไร๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)

Makes You Feel
(เม้ค ยู ฟีล)

Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Meet Someone You Feel
(เอ๊รี่ไทม์ ยู มี๊ท ซัมวัน ยู ฟีล)
Someone You Hold Every Night
(ซัมวัน ยู โฮลด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)
Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Come Home At Night
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม โฮม แอ็ท ไน๊ท)
We’ll Turn Down The Lights
(เวลล เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท)
Will Make It So Right
(วิล เม้ค อิท โซ ไร๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)

Isn’t It Strange Isn’t It Strange
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How Life Is So Real How Life Is Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล ฮาว ไล๊ฟ อีส เรียล)
Everytime You Meet Someone You Feel
(เอ๊รี่ไทม์ ยู มี๊ท ซัมวัน ยู ฟีล)
Everytime You Meet Someone
(เอ๊รี่ไทม์ ยู มี๊ท ซัมวัน)
Someone You Hold Every Night Every Night
(ซัมวัน ยู โฮลด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
The Way That It Makes You Feel You Come Home At Night
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล ยู คัม โฮม แอ็ท ไน๊ท)
Isn’t It Strange How Life Is Real
(อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ ฮาว ไล๊ฟ อีส เรียล)
How Life Is So Real
(ฮาว ไล๊ฟ อีส โซ เรียล)
Everytime You Come Home At Night
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม โฮม แอ็ท ไน๊ท)
We’ll Turn Down The Lights We’ll Turn Down The Lights
(เวลล เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท เวลล เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท)
Will Make It So Right Turn Down The Lights
(วิล เม้ค อิท โซ ไร๊ท เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท)
The Way That It Makes You Feel
(เดอะ เวย์ แดท ดิธ เม้ค ยู ฟีล)
Makes You Feel
(เม้ค ยู ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Isn’t It Strange คำอ่านไทย Samantha Mumba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น