เนื้อเพลง Get Some Sleep คำอ่านไทย Bic Runga

From here to there to everywhere
( ฟรอม เฮียร ทู แดร์ ทู เอวี่แวร์)
And back to Union Square
(แอนด์ แบ็ค ทู ยู๊เนี่ยน สแควร์)
Where do I get some sleep?
(แวร์ ดู ไอ เก็ท ซัม สลี๊พ)
Anywhere the sleep dust lies
(เอนอิฮแว เดอะ สลี๊พ ดัสท ไล)
It decorates your eyes
(อิท เด๊คโคเหรท ยุร อาย)
Where do I get some sleep?
(แวร์ ดู ไอ เก็ท ซัม สลี๊พ)

Stranded in June
(สแทรนด อิน จูน)
Whistling the same old tune
(ฮวีซลิง เดอะ เซม โอลด์ จูน)
But I do believe I might be having fun
(บั๊ท ไอ ดู บีลี๊ฝ ไอ ไมท บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
I believe I might be having fun
(ไอ บีลี๊ฝ ไอ ไมท บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
Impeccably dressed in your second hand vest
(Impeccably เดรส อิน ยุร เซ๊คคั่น แฮนด์ เฝ็ซท)
We were waiting for the taxi to come
(วี เวอ เวททิง ฟอร์ เดอะ แท๊กซี่ ทู คัม)

Putting on my daytime eyes
(พูทดิง ออน มาย เดย์ไทม์ อาย)
A good enough disguise
(อะ กู๊ด อีน๊าฟ ดิสไก๊ส)
Until I get some sleep
(อันทิล ไอ เก็ท ซัม สลี๊พ)
Reading out the horoscopes
(รีดอิง เอ๊าท เดอะ ฮอโระซโคพ)
And using up our jokes
(แอนด์ ยูสซิง อั๊พ เอ๊า โจ้ก)
When do we get to sleep?
(เว็น ดู วี เก็ท ทู สลี๊พ)

Stand on the moon
(สแทนด์ ออน เดอะ มูน)
Find the light of my living room
(ไฟนด์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ลีฝอิง รูม)
Yes I do believe I might be having fun
(เย็ซ ซาย ดู บีลี๊ฝ ไอ ไมท บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
I believe I might be having fun
(ไอ บีลี๊ฝ ไอ ไมท บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
Tune into the station
(จูน อิ๊นทู เดอะ สเทชั่น)
Make a dedication
(เม้ค เก เดดิเคฌัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)

This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
Something in the phrasing was quietly amazing
(ซัมติง อิน เดอะ phrasings วอส คไวเอ็ทลิ อะเมสอิง)
We were waiting for the chorus to come
(วี เวอ เวททิง ฟอร์ เดอะ ค๊อรัส ทู คัม)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)

From here to there to everywhere
(ฟรอม เฮียร ทู แดร์ ทู เอวี่แวร์)
And back to union square
(แอนด์ แบ็ค ทู ยู๊เนี่ยน สแควร์)
Where do I get some sleep?
(แวร์ ดู ไอ เก็ท ซัม สลี๊พ)
Anywhere the sleep dust lies
(เอนอิฮแว เดอะ สลี๊พ ดัสท ไล)
It decorates your eyes
(อิท เด๊คโคเหรท ยุร อาย)
When do I get some sleep?
(เว็น ดู ไอ เก็ท ซัม สลี๊พ)

Stranded in June
(สแทรนด อิน จูน)
Whistling the same old tune
(ฮวีซลิง เดอะ เซม โอลด์ จูน)
Yes I do believe I might be having fun
(เย็ซ ซาย ดู บีลี๊ฝ ไอ ไมท บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
I believe I might be having fun
(ไอ บีลี๊ฝ ไอ ไมท บี แฮฝวิ่ง ฟัน)
Tune into the station
(จูน อิ๊นทู เดอะ สเทชั่น)
Make a dedication
(เม้ค เก เดดิเคฌัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
Going out to everyone
(โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)
This is going out to everyone
(ดิส ซิส โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ๊วี่วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Some Sleep คำอ่านไทย Bic Runga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น