เนื้อเพลง The Sounds of Silence คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

Hello darkness, my old friend
(เฮ็ลโล ดาคเน็ซ , ไม โอลด ฟเร็นด)
I’ve come to talk with you again
(อิฝ คัม ทู ทอค วิฑ ยู อะเกน)
Because a vision softly creeping
(บิคอส อะ ฝีฉอัน ซอฟทลิ ครีพปิ้ง)
Left its seeds while I was sleeping
(เล็ฟท อิทซ ซีด ฮไวล ไอ วอส ซลีพพิง)
And the vision that was planted
(แอ็นด เดอะ ฝีฉอัน แดท วอส พลานท)
In my brain still remains
(อิน ไม บเรน ซทิล ริเมน)
Within the sound of silence
(วิฑีน เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ)

In restless dreams I walked alone
(อิน เรซทเล็ซ ดรีม ซาย วอค อะโลน)
Narrow streets of cobblestone
(แนโร ซทรีท อ็อฝ คอบเบิลสโตน)
‘Neath the halo of a street lamp
(นี๊ต เดอะ เฮโล อ็อฝ อะ ซทรีท แล็มพ)
I turned my collar to the cold and damp
(ไอ เทิน ไม คอลเลอะ ทู เดอะ โคลด แอ็นด แด็มพ)
When my eyes were stabbed by the flash of
(ฮเว็น ไม ไอ เวอ ซแต็บ ไบ เดอะ ฟแล็ฌ อ็อฝ)
A neon light that split the night
(อะ นีอ็อน ไลท แดท ซพลิท เดอะ ไนท)
And touched the sound of silence
(แอ็นด ทูช เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ)

And in the naked light I saw
(แอ็นด อิน เดอะ เนคิด ไลท ไอ ซอ)
Ten thousand people, maybe more
(เท็น เธาแส็น พี๊เพิ่ล , เมบี โม)
[adsense]
People talking without speaking
(พี๊เพิ่ล ทอคอิง วิเฑาท ซพีคอิง)
People hearing without listening
(พี๊เพิ่ล เฮียริง วิเฑาท ลิเซินนิง)
People writing songs that voices never share and no one dared
(พี๊เพิ่ล ไรทอิง ซ็อง แดท ฝอยซ เนฝเออะ แฌ แอ็นด โน วัน แด)
Disturb the sound of silence
(ดิซเทิบ เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ)

Fools said I, you do not know
(ฟูล เซ็ด ดาย , ยู ดู น็อท โน)
Silence like a cancer grows
(ไซเล็นซ ไลค เก แคนเซอะ กโร)
Hear my words that I might teach you
(เฮีย ไม เวิด แดท ไอ ไมท ทีช ยู)
Take my arms that I might reach you
(เทค ไม อาม แดท ไอ ไมท รีช ยู)
But my words like silent raindrops fell
(บัท ไม เวิด ไลค ไซเล็นท เรนดรอพ เฟ็ล)
And echoed in the wells of silence
(แอ็นด เอคโอ อิน เดอะ เว็ล อ็อฝ ไซเล็นซ)

And the people bowed and prayed
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล เบา แอ็นด พเร)
To the neon God they made
(ทู เดอะ นีอ็อน ก็อด เฑ เมด)
And the sign flashed out its warning
(แอ็นด เดอะ ไซน ฟแล็ฌ เอาท อิทซ วอนิง)
In the words that it was forming
(อิน เดอะ เวิด แดท ดิธ วอส ฟอร์มิง)
And the signs said, ‘The words of the prophets
(แอ็นด เดอะ ไซน เซ็ด , เดอะ เวิด อ็อฝ เดอะ พรอฟเอ็ท)
Are written on the subway walls and tenement halls’
(อาร์ วึ้น ออน เดอะ ซับเว วอล แซน เทนอิเม็นท ฮอล)
And whispered in the sounds of silence
(แอ็นด ฮวีซเพอะ อิน เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sounds of Silence คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น