เนื้อเพลง House of Jazz คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
( ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Hum dinger
(ฮัม dinger)
Bell ringer
(เบลล์ ringer)
Got a nasty sting, eh
(ก็อท ดา นาซทิ สทิง , เอ)
To slow you down
(ทู สโลว์ ยู เดาน)
Mud slinger
(มัด slinger)
Gold digger
(โกลด์ ดิกเกอร์)
Who fought the finger
(ฮู ฟอท เดอะ ฟิ๊งเก้อร)
Do you tell
(ดู ยู เทลล)
Digging in the mud on the tv show
(ดีกกิง อิน เดอะ มัด ออน เดอะ ทีวี โชว์)
Lightning burning in the middle of the road
(ไล๊ทนิ่ง เบรินนิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ โร้ด)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)

I said
(ไอ เซ็ด)
Come in to the house of
(คัม อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come in to the house of
(คัม อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come in to the house of jazz
(คัม อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)
Come in to the house of
(คัม อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come in to the house of
(คัม อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come in to the house of jazz, jazz
(คัม อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส , แจ็ส)

Pole stripper
(โพล stripper)
Big tipper
(บิ๊ก ทีพเพอะ)
Gotta slap and tickler
(กอททะ ซแล็พ แอนด์ ทีคเลอะ)
to make you crawl
(ทู เม้ค ยู ครอล)
Spinning the bottle on the tv show
(สปินนิ่ง เดอะ บ๊อทเทิ่ล ออน เดอะ ทีวี โชว์)
Turning, fighting and give it I don’t know
(เทินนิง , ไฟท์ดิง แอนด์ กี๊ฝ อิท ไอ ด้อนท์ โนว์)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)

I said
(ไอ เซ็ด)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of jazz
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of jazz
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)

Come on in
(คัมมอน อิน)

– solo –
(โซ๊โล่)

Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)

I said
(ไอ เซ็ด)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of jazz
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of jazz, yeah
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส , เย่)
Are you coming in
(อาร์ ยู คัมอิง อิน)
Do you come on in
(ดู ยู คัมมอน อิน)
I said in to the house of jazz
(ไอ เซ็ด อิน ทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ)
Come into the house of jazz
(คัม อิ๊นทู เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)

The house of jazz
(เดอะ เฮ้าส อ็อฝ แจ็ส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง House of Jazz คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น