เนื้อเพลง Homemade Music คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Homemade Music
( Homemade มิ๊วสิค)

by Jimmy Buffett, Michael Utley and Russell Kunkel
(บาย จิมมี่ บัฟเฟท , ไมเล Utley แอนด์ รัสเซล Kunkel)

I ain’t no video king
(ไอ เอน โน ฝีดอิโอ คิง)
I still have to sing
(ไอ สทิลล แฮ็ฝ ทู ซิง)
For my supper each night
(ฟอร์ มาย ซัพเพอะ อีช ไน๊ท)
You may stand on the benches
(ยู เมย์ สแทนด์ ออน เดอะ เบนเชด)
I play in the trenches
(ไอ เพลย์ อิน เดอะ trenches)
Beneath the big spotlights
(บีนี๊ทร เดอะ บิ๊ก สปอทไลท์)
Lived in a suitcase for half of my years
(ไล้ฝ อิน อะ ซูทเคส ฟอร์ ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย เยียร์)
I’ve got strange little voices that live in my ears
(แอฝ ก็อท สเทร๊งจ ลิ๊ทเทิ่ล ว๊อยซ์ แดท ไล้ฝ อิน มาย เอียร)
Hall monster, mall monster
(ฮอลล์ ม๊อนสเท่อร์ , มอลล์ ม๊อนสเท่อร์)
I can’t believe the old me no more
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ดิ โอลด์ มี โน โม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Homemade music down in the passion pits
(Homemade มิ๊วสิค เดาน อิน เดอะ แพ๊ชชั่น พิท)
Homemade music lots o grits but no hits
(Homemade มิ๊วสิค ล็อท โอ กริท บั๊ท โน ฮิท)
Homemade music is part of my philosophy
(Homemade มิ๊วสิค อีส พาร์ท อ็อฝ มาย ฟิโล๊โซฟี่)

Oh cooking is a pleasure
(โอ คูคอิง อีส ซา พเลฉเออะ)
And singing is a treasure
(แอนด์ ซิงกิง อีส ซา เทร๊เช่อร)
That most don’t find
(แดท โมซท ด้อนท์ ไฟนด์)
There ain’t no harm in telling
(แดร์ เอน โน ฮาร์ม อิน เทลลิง)
I like to eat my mellon
(ไอ ไล๊ค ทู อี๊ท มาย mellon)
Right on down to the rind
(ไร๊ท ออน เดาน ทู เดอะ ไรนด)
I had a hippie girlfriend when I was a kid
(ไอ แฮ็ด อะ ฮีพพิ เกลิลเฟรน เว็น นาย วอส ซา คิด)
She died and went to the suburbs most of them did
(ชี ดาย แอนด์ เว็นท ทู เดอะ ซั๊บเบิร์บ โมซท อ็อฝ เด็ม ดิด)
Raisin’ puppies, having yuppies
(เรซิน พัพพีสฺ , แฮฝวิ่ง ยับปีสฺ)
Where did all the wild ones go
(แวร์ ดิด ออล เดอะ ไวลด์ วัน โก)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Homemade music ain’t on the radio
(Homemade มิ๊วสิค เอน ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
Homemade music searchin’ high and low
(Homemade มิ๊วสิค เสริทชิน ไฮฮ แอนด์ โลว)
Homemade music where did all the good songs go?
(Homemade มิ๊วสิค แวร์ ดิด ออล เดอะ กู๊ด ซ็อง โก)

Bridge:
(บริดจ :)
First there were records then cassettes and CDs
(เฟิร์สท แดร์ เวอ เร๊คขอร์ด เด็น คัสเซ็ททํ แซน CDs)
Bankers and lawyers then came the Japanese
(แบงเคอะ แซน ล๊อเย่อร์ เด็น เคม เดอะ แจพะนิส)
Homemade music still making sense to me
(Homemade มิ๊วสิค สทิลล เมคอิง เซ้นส ทู มี)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Homemade music so funky and nice
(Homemade มิ๊วสิค โซ ฟังคิ แอนด์ ไน๊ซ์)
Homemade music sits on very thin ice
(Homemade มิ๊วสิค ซิท ออน เฝ๊รี่ ทริน ไอ๊ซ์)
But homemade music is part of my philosophy
(บั๊ท homemade มิ๊วสิค อีส พาร์ท อ็อฝ มาย ฟิโล๊โซฟี่)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Homemade music ain’t on the radio
(Homemade มิ๊วสิค เอน ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
Homemade music searchin’ high and low
(Homemade มิ๊วสิค เสริทชิน ไฮฮ แอนด์ โลว)
Homemade music where did all the good songs go?
(Homemade มิ๊วสิค แวร์ ดิด ออล เดอะ กู๊ด ซ็อง โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Homemade Music คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น