เนื้อเพลง My Way คำอ่านไทย Elvis Presley

And now the end is near
(แอ็นด เนา ดิ เอ็นด อีส เนีย)
So I face the final curtain
(โซ ไอ เฟซ เดอะ ไฟแน็ล เคอทิน)
My friend, I’ll say it clear
(ไม ฟเร็นด , อิล เซ อิท คเลีย)
I’ll state my case of which I’m certain
(อิล ซเทท ไม เคซ อ็อฝ ฮวิช แอม เซอทิน)

I’ve lived a life that’s full
(อิฝ ไลฝ อะ ไลฟ แฑ็ท ฟูล)
I’ve traveled each and every highway
(อิฝ ทแรฝแอ็ล อีช แอ็นด เอฝริ ไฮฮเวย์)
And more, much more than this
(แอ็นด โม , มัช โม แฑ็น ที)
I did it my way
(ไอ ดิด ดิท ไม เว)

Regrets, I’ve had a few
(ริกเรท , อิฝ แฮ็ด อะ ฟยู)
But then again, too few to mention
(บัท เฑ็น อะเกน , ทู ฟยู ทู เมนฌัน)
I did what I had to do
(ไอ ดิด ฮว็อท ไอ แฮ็ด ทู ดู)
And saw it through without exception
(แอ็นด ซอ อิท ธรู วิเฑาท เอ็คเซพฌัน)

I planned each charted course
(ไอ แพลน อีช ชาท โคซ)
Each careful step along the byway
(อีช แคฟุล ซเท็พ อะลอง เดอะ บายเวย์)
Oh, and more, much more than this
(โอ , แอ็นด โม , มัช โม แฑ็น ที)
I did it my way
(ไอ ดิด ดิท ไม เว)

Yes, there were times, I’m sure you know
(เย็ซ , แฑ เวอ ไทม , แอม ฌุร ยู โน)
When I bit off more than I could chew
(ฮเว็น นาย บิท ออฟฟ โม แฑ็น นาย คูด ชู)
[adsense]
But through it all when there was doubt
(บัท ธรู อิท ดอร์ ฮเว็น แฑ วอส เดาท)
I ate it up and spit it out
(ไอ เอท อิท อัพ แอ็นด ซพิท ดิธ เอาท)
I faced it all and I stood tall
(ไอ เฟซ ดิท ออล แอ็นด ดาย ซทูด ทอล)
And did it my way
(แอ็นด ดิด ดิท ไม เว)

I’ve loved, I’ve laughed and cried
(อิฝ ลัฝ , อิฝ ลาฟ แอ็นด คไร)
I’ve had my fails, my share of losing
(อิฝ แฮ็ด ไม เฟล , ไม แฌ อ็อฝ โรซิง)
And now as tears subside
(แอ็นด เนา แอ็ส เทีย ซับไซด)
I find it all so amusing
(ไอ ไฟนด ดิท ออล โซ อัมยูสอิง)
To think I did all that
(ทู ธิงค ไอ ดิด ออล แดท)
And may I say, not in a shy way
(แอ็นด เม ไอ เซ , น็อท อิน อะ ไฌ เว)
Oh, no, no not me
(โอ , โน , โน น็อท มี)
I did it my way
(ไอ ดิด ดิท ไม เว)

For what is a man, what has he got
(ฟอ ฮว็อท อีส ซา แม็น , ฮว็อท แฮ็ส ฮี ก็อท)
If not himself, then he has not
(อิฟ น็อท ฮิมเซลฟ , เฑ็น ฮี แฮ็ส น็อท)
To say the words he truly feels
(ทู เซ เดอะ เวิด ฮี ทรูลิ ฟีล)
And not the words he would reveal
(แอ็นด น็อท เดอะ เวิด ฮี วูด ริฝิล)
The record shows I took the blows
(เดอะ เรคออด โฌ ซาย ทุค เดอะ บโล)
And did it my way
(แอ็นด ดิด ดิท ไม เว)
The record shows I took the blows
(เดอะ เรคออด โฌ ซาย ทุค เดอะ บโล)
And did it my way
(แอ็นด ดิด ดิท ไม เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Way คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น