เนื้อเพลง Someday At Christmas คำอ่านไทย B5

Radio Disney Jingle Jams
( เร๊ดิโอ Disney จีงกล แจม)
[P. Diddy:] Ho, Ho, Ho Merry Christmas this is bad boy baby
([ พี ดิดดี้ : ] โฮ , โฮ , โฮ เม๊อร์รี่ ครีซมัซ ดิส ซิส แบ้ด บอย เบ๊บี้)
from B5 to you B5 Merry Christmas lets go
(ฟรอม B5 ทู ยู B5 เม๊อร์รี่ ครีซมัซ เล็ท โก)

[B5:]
([ B5 : ])
Someday at Christmas men will be boys playing with life like kids play with toys
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เม็น วิล บี บอย พเลนิ่ง วิธ ไล๊ฟ ไล๊ค คิด เพลย์ วิธ ทอย)
One day December our hearts will would see
(วัน เดย์ ดิเซมเบอะ เอ๊า ฮาร์ท วิล เวิด ซี)
A world where men are free oh…
(อะ เวิลด แวร์ เม็น อาร์ ฟรี โอ)

Someday at Christmas there’ll be no word
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เดอะเรล บี โน เวิร์ด)
What Christmas is for
(ว๊อท ครีซมัซ ซิส ฟอร์)
When we’ll learn what lives are really worth
(เว็น เวลล เลิร์น ว๊อท ไล้ฝ แซร์ ริแอ็ลลิ เวิร์ธ)
There’ll be peace on earth
(เดอะเรล บี พี๊ซ ออน เอิร์ทร)

Someday on Christmas we’ll come to be
(ซัมเดย์ ออน ครีซมัซ เวลล คัม ทู บี)
Someday a world where men are free
(ซัมเดย์ อะ เวิลด แวร์ เม็น อาร์ ฟรี)
Maybe not in time for you and me
(เมบี น็อท อิน ไทม์ ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
But someday at Christmas time
(บั๊ท ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ ไทม์)

Someday at Christmas we’ll see a land
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เวลล ซี อะ แลนด์)
Where no hungry children no empty hands
(แวร์ โน ฮั๊งกรี้ ชีลดเร็น โน เอ๊มพที่ แฮนด์)
One happy morning for people to share
(วัน แฮ๊พพี่ ม๊อร์นิ่ง ฟอร์ พี๊เพิ่ล ทู แชร์)
A world where people give oh oh
(อะ เวิลด แวร์ พี๊เพิ่ล กี๊ฝ โอ โอ)

Someday at Christmas there’ll be no tears
(ซัมเดย์ แอ็ท ครีซมัซ เดอะเรล บี โน เทียร์)
Where all men are equal no man has fear
(แวร์ ออล เม็น อาร์ อี๊ควอล โน แมน แฮ็ส เฟียร์)
One shining moment One quiet way
(วัน ชายนิง โม๊เม้นท วัน ไคว๊เอ้ท เวย์)
From our world today oh, oh
(ฟรอม เอ๊า เวิลด ทูเดย์ โอ , โอ)

Someday we will come to be
(ซัมเดย์ วี วิล คัม ทู บี)
Someday when men are free
(ซัมเดย์ เว็น เม็น อาร์ ฟรี)
Maybe not in time for you and me
(เมบี น็อท อิน ไทม์ ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
But someday
(บั๊ท ซัมเดย์)

[P. Diddy:]
([ พี ดิดดี้ : ])
we’d like to take the time to wish you and yours
(เว็ด ไล๊ค ทู เท้ค เดอะ ไทม์ ทู วิ๊ช ยู แอนด์ ยุร)
A very merry Christmas and a happy holiday
(อะ เฝ๊รี่ เม๊อร์รี่ ครีซมัซ แซน อะ แฮ๊พพี่ ฮอลอิเด)
This is a time for family for love and apparition for our blessings
(ดิส ซิส ซา ไทม์ ฟอร์ แฟ๊มิลี่ ฟอร์ ลัฝ แอนด์ แอพะรีฌอัน ฟอร์ เอ๊า บเลซซิง)
So from bad boy and world wide
(โซ ฟรอม แบ้ด บอย แอนด์ เวิลด ไวด์)
And Your Boy Diddy and the B5 family that’s
(แอนด์ ยุร บอย ดิดดี้ แอนด์ เดอะ B5 แฟ๊มิลี่ แด้ท)
Bryan, Carnell, Patrick, Kelly, Dustin
(บายเอน , Carnell , แพทริค , เคลลี่ , ดัสติน)
We wish you and yours a very merry Christmas
(วี วิ๊ช ยู แอนด์ ยุร ซา เฝ๊รี่ เม๊อร์รี่ ครีซมัซ)
And A happy holiday
(แอนด์ อะ แฮ๊พพี่ ฮอลอิเด)
Ha, Ha, Ha,
(ฮา , ฮา , ฮา ,)
Ho, Ho, Ho
(โฮ , โฮ , โฮ)
Merry Christmas Happy Kwanzaa, Hanukah, all the holidays whatever you done with
(เม๊อร์รี่ ครีซมัซ แฮ๊พพี่ Kwanzaa , Hanukah , ออล เดอะ ฮอลอิเด ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดัน วิธ)
Its all good
(อิทซ ซอร์ กู๊ด)
Just keep it positive enjoy yourself
(จั๊สท คี๊พ อิท โพ๊สิถีฝ เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
And by me some gifts and send it to the office
(แอนด์ บาย มี ซัม กิฟท แซน เซ็นด ดิท ทู ดิ อ๊อฟฟิซ)
Ha, Ha!
(ฮา , ฮา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday At Christmas คำอ่านไทย B5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น