เนื้อเพลง After Midnight (It’ll Burn) คำอ่านไทย Travie McCoy

[Hey Hey]
( [ เฮ เฮ ])
After midnight we are out of control
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ วี อาร์ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Ooooh]
([ อู้ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Cause after midnight
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
We let out the dogs
(วี เล็ท เอ๊าท เดอะ ด้อกก)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)

The rock and roller awesome sort of freak show
(เดอะ ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ออซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ ฟรี๊ค โชว์)
We’re gonna board them up and bleed the sore and just let go
(เวีย กอนนะ บอร์ด เด็ม อั๊พ แอนด์ บลีด เดอะ โซ แอนด์ จั๊สท เล็ท โก)
So when the clock strikes midnight everyone lose control
(โซ เว็น เดอะ คล๊อค สไทร๊ค มิดไนท์ เอ๊วี่วัน ลู้ส คอนโทรล)
And let the freaks come out tonight
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท ทูไน๊ท)

The city nine to five
(เดอะ ซิ๊ที่ ไนน ทู ไฟฝ)
Man I hate this job
(แมน นาย เฮท ดิส จ๊อบ)
It’s gonna be the end of me
(อิทซ กอนนะ บี ดิ เอ็นด อ็อฝ มี)
[It’s gonna be the end of me]
([ อิทซ กอนนะ บี ดิ เอ็นด อ็อฝ มี ])
And since when did time
(แอนด์ ซิ๊นซ เว็น ดิด ไทม์)
[And since when did time]
([ แอนด์ ซิ๊นซ เว็น ดิด ไทม์ ])
Become my biggest enemy?
(บีคัม มาย บิ๊กเกส เอ๊นนิมี่)
[Become my biggest enemy]
([ บีคัม มาย บิ๊กเกส เอ๊นนิมี่ ])

I don’t think this [? ] so close to me
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ดิส [ ] โซ โคลส ทู มี)
[So close, so close you to close]
([ โซ โคลส , โซ โคลส ยู ทู โคลส ])
Because at 11:59
(บิคอส แอ็ท 11 : 59)
I can feel it in my spine
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน มาย ซไพน)
Taken over me
(เทคเอ็น โอ๊เฝ่อร มี)
[I-I-I feel it, I feel it taken over]
([ ไอ ไอ ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท เทคเอ็น โอ๊เฝ่อร ])
[Hey hey]
([ เฮ เฮ ])

After midnight we’re out of control
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ เวีย เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Ooooh]
([ อู้ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Cause after midnight
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
We let out the dog
(วี เล็ท เอ๊าท เดอะ ด้อกก)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)

The rock and roller awesome sort of freak show
(เดอะ ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ออซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ ฟรี๊ค โชว์)
We’re gonna board them up and bleed the sore and just let go
(เวีย กอนนะ บอร์ด เด็ม อั๊พ แอนด์ บลีด เดอะ โซ แอนด์ จั๊สท เล็ท โก)
So when the clock strikes midnight everyone lose control
(โซ เว็น เดอะ คล๊อค สไทร๊ค มิดไนท์ เอ๊วี่วัน ลู้ส คอนโทรล)
And let the freaks come out tonight
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท ทูไน๊ท)

It’s midnight
(อิทซ มิดไนท์)
It feels right
(อิท ฟีล ไร๊ท)
Everybody’s acting up
(เอวี่บอดี้ แอคทิง อั๊พ)
If you’re a freak be proud of it
(อิ๊ฟ ยัวร์ อะ ฟรี๊ค บี พเราด อ็อฝ อิท)
You got it from your mother
(ยู ก็อท ดิธ ฟรอม ยุร ม๊าเธ่อร์)
And I have rather good manners
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ ร๊าเธ่อร์ กู๊ด แม๊นเน่อร์)
I just choose not to employ them
(ไอ จั๊สท ชู๊ส น็อท ทู เอ็มพลอย เด็ม)
It’s about that time for you to embrace your flaws and enjoy
(อิทซ อะเบ๊าท แดท ไทม์ ฟอร์ ยู ทู เอ็มเบรซ ยุร ฟลอ แซน เอ็นจอย)

Them
(เด็ม)

Everybody in the back
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ แบ็ค)
Bring your ass up to the front and
(บริง ยุร อาซ อั๊พ ทู เดอะ ฟร๊อนท แอนด์)
Nevermind the fuss because we do what we want
(เนเว่อร์มาย เดอะ ฟัซ บิคอส วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
You feeling how I’m feeling
(ยู ฟีลอิง ฮาว แอม ฟีลอิง)
Put your hands up to the ceiling
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ ทู เดอะ ซี๊ลิ่ง)
And say ” We don’t need no blocks let them motherf*ckers go! ”
(แอนด์ เซย์ ” วี ด้อนท์ นี๊ด โน บล๊อค เล็ท เด็ม motherf*ckers โก ! “)

After midnight we are out of control
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ วี อาร์ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Ooooh]
([ อู้ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Cause after midnight
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
We let out the dogs
(วี เล็ท เอ๊าท เดอะ ด้อกก)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)

The rock and roller awesome sort of freak show
(เดอะ ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ออซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ ฟรี๊ค โชว์)
We’re gonna board them up and bleed the sore and just let go
(เวีย กอนนะ บอร์ด เด็ม อั๊พ แอนด์ บลีด เดอะ โซ แอนด์ จั๊สท เล็ท โก)
So when the clock strikes midnight everyone lose control
(โซ เว็น เดอะ คล๊อค สไทร๊ค มิดไนท์ เอ๊วี่วัน ลู้ส คอนโทรล)
And let the freaks come out tonight
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท ทูไน๊ท)

I don’t think this [? ] their names so close to me
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ดิส [ ] แดร์ เนม โซ โคลส ทู มี)
After midnight
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
[So close, so close]
([ โซ โคลส , โซ โคลส ])
Because at 11:59
(บิคอส แอ็ท 11 : 59)
I can feel it in my spine
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน มาย ซไพน)
Taken over me
(เทคเอ็น โอ๊เฝ่อร มี)
[After midnight]
([ แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ ])
I feel it taking over me
(ไอ ฟีล อิท เทคอิง โอ๊เฝ่อร มี)

I don’t think this [? ] their names so close to me
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ดิส [ ] แดร์ เนม โซ โคลส ทู มี)
After midnight
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
[So close, so close]
([ โซ โคลส , โซ โคลส ])
Because at 11:59
(บิคอส แอ็ท 11 : 59)
I can feel it in my spine
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน มาย ซไพน)
Taken over me
(เทคเอ็น โอ๊เฝ่อร มี)
[Yeah]
([ เย่ ])

[Hey hey!]
([ เฮ เฮ ! ])
After midnight we are out of control
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ วี อาร์ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Ooooh]
([ อู้ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Cause after midnight
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
We let out the dogs
(วี เล็ท เอ๊าท เดอะ ด้อกก)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)

The rock and roller awesome sort of freak show
(เดอะ ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ออซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ ฟรี๊ค โชว์)
We’re gonna board them up and bleed the sore and just let go
(เวีย กอนนะ บอร์ด เด็ม อั๊พ แอนด์ บลีด เดอะ โซ แอนด์ จั๊สท เล็ท โก)
So when the clock strikes midnight everyone lose control
(โซ เว็น เดอะ คล๊อค สไทร๊ค มิดไนท์ เอ๊วี่วัน ลู้ส คอนโทรล)
And let the freaks come out tonight
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท ทูไน๊ท)

And let the freaks come out tonight
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท ทูไน๊ท)
And let the freaks come out tonight
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท ทูไน๊ท)

After midnight we are out of control
(แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ วี อาร์ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
We outta control [x3]
(วี เอ๊าตา คอนโทรล [ x3 ])
[Ooooh]
([ อู้ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Cause after midnight
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์)
We let out
(วี เล็ท เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After Midnight (It’ll Burn) คำอ่านไทย Travie McCoy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น