เนื้อเพลง Answers คำอ่านไทย Deftones

I’m searching
( แอม เซิชอิง)
need to find her
(นี๊ด ทู ไฟนด์ เฮอ)
dont think i know when im right beside ya’
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ โนว์ เว็น แอม ไร๊ท บีไซด์ ยา)
too much social
(ทู มัช โซแฌ็ล)
i lay down my pride
(ไอ เลย์ เดาน มาย ไพรด์)
from the soul
(ฟรอม เดอะ โซล)
which comes from the inside
(วิช คัม ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์)

I [am?] the one who is most high……….
(ไอ [ แอ็ม ] ดิ วัน ฮู อีส โมซท ไฮฮ)

let me ask you Cuz hows your life I dont know
(เล็ท มี อาสคฺ ยู คัซ ฮาว ยุร ไล๊ฟ ไอ ด้อนท์ โนว์)
so why must i go to the balcony of forgiveness
(โซ วาย มัสท์ ไอ โก ทู เดอะ แบลโคะนิ อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด)
and the thought that i must deserve this [I no lie?] just an answer
(แอนด์ เดอะ ธอท แดท ไอ มัสท์ ดิเสิฝ ดิส [ ไอ โน ไล ] จั๊สท แอน แอ๊นเซ่อร)

i just want whats rightfully mine……….
(ไอ จั๊สท ว้อนท ว๊อท ไรทฟุลิ ไมน์)

go!
(โก !)
Okay! whos the one to say [bite the motor white?]
(โอเค ! ฮู ดิ วัน ทู เซย์ [ ไบ้ท์ เดอะ ม๊อเท่อร์ ไว๊ท ])
when the body body [little chop?]
(เว็น เดอะ บ๊อดี้ บ๊อดี้ [ ลิ๊ทเทิ่ล ช๊อพ ])
on the grass hun, and when you think that you can catch it can I get none,
(ออน เดอะ กราซ ฮัน , แอนด์ เว็น ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน แค็ทช อิท แคน นาย เก็ท นัน ,)
so on the paw still , sing the same note, and the [piece of lock?]
(โซ ออน เดอะ พอ สทิลล , ซิง เดอะ เซม โน๊ท , แอนด์ เดอะ [ พี๊ซ อ็อฝ ล๊อค ])
is where i need you , ill just take it,and like take it, shhh…. i can.
(อีส แวร์ ไอ นี๊ด ยู , อิลล จั๊สท เท้ค อิท , แอนด์ ไล๊ค เท้ค อิท , shhh ไอ แคน)

this time
(ดิส ไทม์)
well I’m buried under the ashes all the things that i took for granted do you
(เวลล แอม เบ๊อรี่ อั๊นเด้อร ดิ แอสเชรด ซอร์ เดอะ ทริง แดท ไอ ทุค ฟอร์ แกร๊นท ดู ยู)
wonder who wrote the story all have faced the same road before me
(วั๊นเด้อร ฮู โรท เดอะ สท๊อรี่ ออล แฮ็ฝ เฟซ เดอะ เซม โร้ด บีฟอร์ มี)

let me ask just one more time……..
(เล็ท มี อาสคฺ จั๊สท วัน โม ไทม์)

mighty words that try to distract me but its faith
(ไมทอิ เวิร์ด แดท ธราย ทู ดิซทแรคท มี บั๊ท อิทซ เฟท)
that makes us believe thee yes i know but thats not the question your my guide and show me direction
(แดท เม้ค อัซ บีลี๊ฝ ฑี เย็ซ ซาย โนว์ บั๊ท แด้ท น็อท เดอะ เคว๊สชั่น ยุร มาย ไก๊ด แอนด์ โชว์ มี ดิเรคฌัน)

what we do to hold this time…
(ว๊อท วี ดู ทู โฮลด์ ดิส ไทม์)

go!
(โก !)

Okay!
(โอเค !)
whos the one to say [bite the motor white?]
(ฮู ดิ วัน ทู เซย์ [ ไบ้ท์ เดอะ ม๊อเท่อร์ ไว๊ท ])
when the body body [little chop?]
(เว็น เดอะ บ๊อดี้ บ๊อดี้ [ ลิ๊ทเทิ่ล ช๊อพ ])
on the grass hun, and when you think that you can catch it can I get none,
(ออน เดอะ กราซ ฮัน , แอนด์ เว็น ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน แค็ทช อิท แคน นาย เก็ท นัน ,)
so on the paw still , sing the same note, and the [piece of lock?]
(โซ ออน เดอะ พอ สทิลล , ซิง เดอะ เซม โน๊ท , แอนด์ เดอะ [ พี๊ซ อ็อฝ ล๊อค ])
is where i need you , ill just take it back [why wont you see that?]
(อีส แวร์ ไอ นี๊ด ยู , อิลล จั๊สท เท้ค อิท แบ็ค [ วาย ว็อนท ยู ซี แดท ])
I live in [????].
(ไอ ไล้ฝ อิน [ ])

Will i know , [untill i dig her..?] , when will I know.. when
(วิล ไอ โนว์ , [ อันธิล ไอ ดีกกํ เฮอ ] , เว็น วิล ไอ โนว์ เว็น)
will i know………………….
(วิล ไอ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Answers คำอ่านไทย Deftones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น