เนื้อเพลง Knees of My Bees คำอ่านไทย Alanis Morissette

we share a culture same vernacular
( วี แชร์ อะ คั๊ลเจอร์ เซม เฝอแนคอิวเลอะ)
love of physical humor and time spent alone
(ลัฝ อ็อฝ ฟิ๊สิคอล ฮิ๊วเม่อร์ แอนด์ ไทม์ ซเพ็นท อะโลน)
you with your penchant for spontaneous events
(ยู วิธ ยุร พังฌาง ฟอร์ สพอนเท๊เนียซ อีเฝ๊นท)
for sticky and raspy, unearthed and then gone
(ฟอร์ ซทีคคิ แอนด์ แรซปี , อะเนิธ แอนด์ เด็น กอน)

you are a gift promised sent with a wink
(ยู อาร์ อะ กิฟท พรอมอิซ เซ็นท วิธ อะ วิงค)
with tendencies for conversations that raise bars
(วิธ tendencies ฟอร์ คอนเฝอะเซฌัน แดท เร้ส บาร์)
you are a sage who is fueled by compassion
(ยู อาร์ อะ เซจ ฮู อีส ฟู๊เอล บาย ค็อมแพฌอัน)
comes to nooks and crannies, is bound for all stars
(คัม ทู นุค แซน crannies , อีส บาวนฺดฺ ฟอร์ ออล สทาร์)

you make the knees of my bees weak, tremble and buckle
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค , เทมเบิล แอนด์ บัคเคิล)
you make the knees of my bees weak
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค)

you are a spirit that knows of no limit
(ยู อาร์ อะ สพีหริท แดท โนว์ อ็อฝ โน ลิ๊หมิท)
that knows of no ceiling who baulks at dead-ends
(แดท โนว์ อ็อฝ โน ซี๊ลิ่ง ฮู บอค แอ็ท เด้ด เอ็นด)
you are a wordsmith who cares for his brothers
(ยู อาร์ อะ wordsmith ฮู แคร์ ฟอร์ ฮิส บร๊าเท่อรํ)
not seduced by illusions of fair-weather friends
(น็อท ซิดยูซ บาย อิลยูฌัน อ็อฝ แฟร์ เว๊เธ่อร เฟรน)

you make the knees of my bees weak, tremble and buckle
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค , เทมเบิล แอนด์ บัคเคิล)
you make the knees of my bees weak
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค)

you are a vision who lives by the signals of
(ยู อาร์ อะ ฝิ๊ชั่น ฮู ไล้ฝ บาย เดอะ ซีกแน็ล อ็อฝ)
stomach and intuition as your guide
(สโท๊มัช แอนด์ อินทิวอีฌอัน แอส ยุร ไก๊ด)
you are a sliver of god on a platter
(ยู อาร์ อะ ซลีฝเออะ อ็อฝ ก๊อด ออน อะ พแลทเทอะ)
who walks what he talks and who cops when he’s lied
(ฮู ว๊อล์ค ว๊อท ฮี ท๊อล์ค แซน ฮู ค็อพ เว็น อีส ไล)

you make the knees of my bees weak, tremble and buckle
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค , เทมเบิล แอนด์ บัคเคิล)
you make the knees of my bees weak
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค)
you make the knees of my bees weak, tremble and buckle
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค , เทมเบิล แอนด์ บัคเคิล)
you make the knees of my bees weak
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค)
you make the knees of my bees weak, tremble and buckle
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค , เทมเบิล แอนด์ บัคเคิล)
you make the knees of my bees weak
(ยู เม้ค เดอะ นี อ็อฝ มาย บี วี๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knees of My Bees คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น