เนื้อเพลง Papercut คำอ่านไทย Linkin Park

Why does it feel like night today?
(ฮไว ดัส ซิท ฟีล ไลค ไนท ทุเด)
Something in here’s not right today.
(ซัมติง อิน เฮียร น็อท ไรท ทุเด)
Why am I so uptight today?
(ฮไว แอ็ม ไอ โซ อัพทาย ทุเด)
Paranoia’s all I got left
(พาเรโนเอซ ซอร์ ไอ ก็อท เล็ฟท)
I don’t know what stressed me first
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ซทเร็ซ มี เฟิซท)
Or how the pressure was fed
(ออ เฮา เดอะ พเรฌเออะ วอส เฟ็ด)
But I know just what it feels like
(บัท ไอ โน จัซท ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
To have a voice in the back of my head
(ทู แฮ็ฝ อะ ฝอยซ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ไม เฮ็ด)
Like a face that I hold inside
(ไลค เก เฟซ แดท ไอ โฮลด อีนไซด)
A face that awakes when I close my eyes
(อะ เฟซ แดท อะเวค ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ)
A face that watches every time I lie
(อะ เฟซ แดท วัทเชซ เอฝริ ไทม ไอ ไล)
A face that laughs every time I fall
(อะ เฟซ แดท ลาฟ เอฝริ ไทม ไอ ฟอล)
[And watches everything]
([ แอ็นด วัทเชซ เอ๊วี่ติง ])

So I know that when it’s time to sink or swim
(โซ ไอ โน แดท ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ซิงค ออ ซวิม)
That the face inside is hearing me
(แดท เดอะ เฟซ อีนไซด อีส เฮียริง มี)
Right beneath my skin
(ไรท บินีธ ไม ซคิน)

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคกิน โอเฝอะ ไม แบ็ค)
It’s like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ ไม เฮ็ด)
It’s like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ฮว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
It’s like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ ไม ซคิน)

I know I’ve got a face in me
(ไอ โน อิฝ ก็อท ดา เฟซ อิน มี)
Points out all my mistakes to me
(พอยนท เอาท ดอร์ ไม มิซเทค ทู มี)
You’ve got a face on the inside too
(ยู๊ฟ ก็อท ดา เฟซ ออน ดิ อีนไซด ทู)
Your paranoia’s probably worse
(ยุร พาเรโนเอซ พรอบอับลิ เวิซ)
I don’t know what set me off first
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เซ็ท มี ออฟฟ เฟิซท)
But I know what I can’t stand
(บัท ไอ โน ฮว็อท ไอ แค็นท ซแท็นด)
Everybody acts like the fact of the matter is
(เอวี่บอดี้ แอ็คท ไลค เดอะ แฟ็คท อ็อฝ เดอะ แมทเทอะ อีส)
I can’t add up to what you can but
(ไอ แค็นท แอ็ด อัพ ทู ฮว็อท ยู แค็น บัท)

Everybody has a face that they hold inside
(เอวี่บอดี้ แฮ็ส ซา เฟซ แดท เฑ โฮลด อีนไซด)
A face that awakes when I close my eyes
(อะ เฟซ แดท อะเวค ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ)
[adsense]
A face that watches every time they lie
(อะ เฟซ แดท วัทเชซ เอฝริ ไทม เฑ ไล)
A face that laughs every time they fall
(อะ เฟซ แดท ลาฟ เอฝริ ไทม เฑ ฟอล)
[And watches everything]
([ แอ็นด วัทเชซ เอ๊วี่ติง ])

So you know that when it’s time to sink or swim
(โซ ยู โน แดท ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ซิงค ออ ซวิม)
That the face inside is watching you too
(แดท เดอะ เฟซ อีนไซด อีส วัทชิง ยู ทู)
Right inside your skin
(ไรท อีนไซด ยุร ซคิน)

[x2]
([ x2 ])
It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคกิน โอเฝอะ ไม แบ็ค)
It’s like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ ไม เฮ็ด)
It’s like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ฮว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
It’s like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ ไม ซคิน)

The face inside is right beneath your skin [x3]
(เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ ยุร ซคิน [ x3 ])

The sun goes down
(เดอะ ซัน โกซ เดาน)
I feel the light betray me
(ไอ ฟีล เดอะ ไลท บิทเร มี)
The sun goes down
(เดอะ ซัน โกซ เดาน)
I feel the light betray me
(ไอ ฟีล เดอะ ไลท บิทเร มี)

The sun
(เดอะ ซัน)
I feel the light betray me
(ไอ ฟีล เดอะ ไลท บิทเร มี)
The sun
(เดอะ ซัน)
I feel the light betray me
(ไอ ฟีล เดอะ ไลท บิทเร มี)

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคกิน โอเฝอะ ไม แบ็ค)
It’s like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ ไม เฮ็ด)
It’s like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ฮว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
It’s like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ ไม ซคิน)

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคกิน โอเฝอะ ไม แบ็ค)
It’s like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ ไม เฮ็ด)
It’s like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ฮว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
It’s like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ฮว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
It’s like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ฮว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
It’s like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ ไม ซคิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Papercut คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น