เนื้อเพลง Father คำอ่านไทย LL Cool J

I swear to tell the truth and nothin but the truth…
( ไอ สแวร์ ทู เทลล เดอะ ทรู๊ธ แอนด์ นอทติน บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ)
so help me GOD
(โซ เฮ้ลพ มี ก๊อด)
I just felt like tellin the story of my life
(ไอ จั๊สท เฟ็ลท ไล๊ค เทลลิน เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Felt like, maybe somebody could be inspired, you know?
(เฟ็ลท ไล๊ค , เมบี ซัมบอดี้ เคิด บี อินไพร์ , ยู โนว์)
We all feel pain, we all go through things
(วี ออล ฟีล เพน , วี ออล โก ทรู ทริง)
But it’s time to overcome all that
(บั๊ท อิทซ ไทม์ ทู โอเฝ่อร์คัม ออล แดท)

Verse One: LL Cool J
(เฝิซ วัน : LL คูล เจ)

If your plane crashed in the water and everybody died
(อิ๊ฟ ยุร เพลน คแร็ฌ อิน เดอะ ว๊อเท่อร แอนด์ เอวี่บอดี้ ดาย)
would you drown on purpose or try to survive?
(เวิด ยู ดราวน ออน เพ๊อร์โพส ออ ธราย ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
I was born handicapped my arm wouldn’t move
(ไอ วอส บอน handicapped มาย อาร์ม วูดดึ่น มู๊ฝ)
They called me a cripple pops caught an attitude
(เด คอลลํ มี อะ คลิบเปิล พ็อพ คอท แอน แอ๊ททิจูด)
Beat my moms smoked lye drove trucks
(บีท มาย มัม สโม๊ค ไล ดโรฝ ทรั๊ค)
My moms had a miscarriage, he didn’t give a f*ck
(มาย มัม แฮ็ด อะ มิซแคริจ , ฮี ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
He sniffed some coke, come home
(ฮี ซนิฟ ซัม โคค , คัม โฮม)
Beat up on my moms cause she’s talkin on the phone
(บีท อั๊พ ออน มาย มัม ค๊อส ชี ทอคกิ่น ออน เดอะ โฟน)
Come on
(คัมมอน)

Chorus: LL Cool J and singers
(ค๊อรัส : LL คูล เจ แอนด์ ซีงเออะ)

[all I ever wanted]
([ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ])
All I ever wanted
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
[all I ever needed]
([ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ])
All I ever needed
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด)
[was a father]
([ วอส ซา ฟ๊าเท่อร ])
was a father
(วอส ซา ฟ๊าเท่อร)
[that’s all]
([ แด้ท ซอร์ ])
That’s all!
(แด้ท ซอร์ !)
[all I ever wanted]
([ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ])
All I ever wanted
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
[all I ever needed]
([ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ])
All I ever needed… was a father
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด วอส ซา ฟ๊าเท่อร)
[was a father]
([ วอส ซา ฟ๊าเท่อร ])

Verse Two: LL Cool J
(เฝิซ ทู : LL คูล เจ)

Moms got tired of the beatings said, ” Yo, we got to go ”
(มัม ก็อท ไทร์ อ็อฝ เดอะ บืดิงสฺ เซ็ด , ” โย , วี ก็อท ทู โก “)
Packed up her bags we bounced out the do’
(แพ็ค อั๊พ เฮอ แบ๊ก วี เบ๊าสฺ เอ๊าท เดอะ ดู)
She said, ” I ain’t takin these whippin’s no mo’
(ชี เซ็ด , ” ไอ เอน ทอคกิ่น ฑิส whippins โน โม)
I wanna live to see my little Todd grow ”
(ไอ วอนนา ไล้ฝ ทู ซี มาย ลิ๊ทเทิ่ล Todd โกรว์ “)
I remember tear drops on my pops face
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เทียร์ ดรอพ ออน มาย พ็อพ เฟซ)
Lookin down at me standin on the staircase
(ลุคกิน เดาน แอ็ท มี แสตนดิน ออน เดอะ staircase)
Handsome brother with a smooth goatee
(แฮ๊นซั่ม บร๊าเท่อรํ วิธ อะ สมู๊ธ โกที)
Makes me wonder why he act so ugly, you feelin me?
(เม้ค มี วั๊นเด้อร วาย ฮี แอ๊คท โซ อั๊กลี่ , ยู ฟีลิน มี)
[I’m feelin you]
([ แอม ฟีลิน ยู ])

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse Three: LL Cool J
(เฝิซ ทรี : LL คูล เจ)

My pops got drunk when me and my moms bounced
(มาย พ็อพ ก็อท ดรั๊งค เว็น มี แอนด์ มาย มัม เบ๊าสฺ)
Swigged some Jack Dan’, sniffed up a ounce
(Swigged ซัม แจ็ค แด็น , ซนิฟ อั๊พ อะ อันซ)
Grabbed the shotty left Long Isle for Queens
(แกรบเบด เดอะ ชอดี้ เล๊ฟท ลอง ไอล ฟอร์ ควีน)
Possesed by a demon… a devil it seemed
(Possesed บาย อะ ดีมัน อะ เด๊ฝิ้ล อิท ซีม)
I was too young to understand the risk
(ไอ วอส ทู ยัง ทู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ ริ๊ซค)
when your moms come home off the midnight shift
(เว็น ยุร มัม คัม โฮม ออฟฟ เดอะ มิดไนท์ ชิฟท์)
She turned around heard the shotgun click
(ชี เทิร์น อะราวนฺดฺ เฮิด เดอะ ชอทกัน คลิ๊ก)
My pops said, ” You think that you could leave me? ”
(มาย พ็อพ เซ็ด , ” ยู ทริ๊งค แดท ยู เคิด ลี๊ฝ มี “)
He blasted my moms in the back
(ฮี บลาสทํ มาย มัม ซิน เดอะ แบ็ค)
She fell down screamin I can’t forget that
(ชี เฟ็ล เดาน สครีมมิน นาย แค็นท ฟอร์เก๊ท แดท)
My grandfather tried to close the do’
(มาย แกนฝ่าเต่อ ทไร ทู โคลส เดอะ ดู)
He got shot ten times in the stomach yo, for real
(ฮี ก็อท ฌ็อท เท็น ไทม์ ซิน เดอะ สโท๊มัช โย , ฟอร์ เรียล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse Four: LL Cool J
(เฝิซ โฟ : LL คูล เจ)

My head was spinnin, I had never seen blood
(มาย เฮด วอส สปินนิน , ไอ แฮ็ด เน๊เฝ่อร์ ซีน บลัด)
Four years old, this don’t feel like love
(โฟ เยียร์ โอลด์ , ดิส ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค ลัฝ)
Anyway, pops dissapeared
(เอนอิเว , พ็อพ dissapeared)
Grandpops and moms healed up over the years
(Grandpops แซน มัม ฮีล อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ เยียร์)
This therapist got up in her head
(ดิส ทรีราพิต ก็อท อั๊พ อิน เฮอ เฮด)
Led her to believe without him she’d be dead
(เล็ด เฮอ ทู บีลี๊ฝ วิธเอ๊าท ฮิม ชี บี เด้ด)
You know, they fell in love with one another
(ยู โนว์ , เด เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ วัน อะน๊าเทร่อร์)
Everything seemed right that’s word to mother
(เอ๊วี่ติง ซีม ไร๊ท แด้ท เวิร์ด ทู ม๊าเธ่อร์)
until I started gettin beatings everday
(อันทิล ไอ สท๊าร์ท เกดดิน บืดิงสฺ everday)
Sometimes for going outside to play
(ซัมไทม์ ฟอร์ โกอิ้ง เอ๊าทไซ้ด ทู เพลย์)
Late at night on my knees I’d pray
(เหลท แอ็ท ไน๊ท ออน มาย นี อาย เพรย์)
a young child, wishin the pain would go away
(อะ ยัง ชายลํดํ , วิซชิน เดอะ เพน เวิด โก อะเวย์)
Dad where was you when he made me strip
(แด๊ด แวร์ วอส ยู เว็น ฮี เมด มี ซทริพ)
Beat with belts like a slave with a whip
(บีท วิธ เบ๊ลท์ ไล๊ค เก สเล๊ฝ วิธ อะ ฮวิพ)
Kicked me down steps outside in the snow
(คิ๊ค มี เดาน สเท็พ เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ สโนว์)
Punched me in the chest stomped me out on the flo’
(พั๊นช มี อิน เดอะ เชสทํ สตอมพฺ มี เอ๊าท ออน เดอะ โฟล)
That’s just the tip of the iceberg look
(แด้ท จั๊สท เดอะ ทิพ อ็อฝ ดิ ไอซเบิก ลุ๊ค)
It’s too long for a song but perfect for a book
(อิทซ ทู ลอง ฟอร์ รา ซ็อง บั๊ท เพ๊อร์เฟ็คท ฟอร์ รา บุ๊ค)
Word is bond, that’s real baby
(เวิร์ด อีส บอนดฺ , แด้ท เรียล เบ๊บี้)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Father คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น