เนื้อเพลง If You Wanna คำอ่านไทย Paul McCartney

If you wanna
( อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you wanna
(อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you wanna love me again
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลัฝ มี อะเกน)
I’ll take you for a ride in my cadillac
(อิลล เท้ค ยู ฟอร์ รา ไรด์ อิน มาย คาดิลแล)
He’ll be in the front, we’ll be in the back
(เฮ็ลล บี อิน เดอะ ฟร๊อนท , เวลล บี อิน เดอะ แบ็ค)

When you’re ready
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้)
Let me know
(เล็ท มี โนว์)
I’ll be waiting
(อิลล บี เวททิง)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)

And if you wanna
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you wanna
(อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you wanna do it again
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ดู อิท อะเกน)
I’ll take you to the coast for a holiday
(อิลล เท้ค ยู ทู เดอะ โค้สท ฟอร์ รา ฮอลอิเด)
You can be my guest
(ยู แคน บี มาย เกสท)
You can let me pay – yeah
(ยู แคน เล็ท มี เพย์ เย่)

When you’re ready
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้)
Let me know
(เล็ท มี โนว์)
I’ll be waiting
(อิลล บี เวททิง)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
Whenever you’re ready
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ เร๊ดี้)

When you want to love me
(เว็น ยู ว้อนท ทู ลัฝ มี)
This is what you need
(ดิส ซิส ว๊อท ยู นี๊ด)
To be thinking of me
(ทู บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)
When you plant the seed of love
(เว็น ยู แพล๊นท เดอะ ซี อ็อฝ ลัฝ)

When you’re ready
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้)
Let me know
(เล็ท มี โนว์)
I’ll be waiting
(อิลล บี เวททิง)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)

Well, if you want to love me
(เวลล , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ลัฝ มี)
This is what you need
(ดิส ซิส ว๊อท ยู นี๊ด)
To be thinking of me
(ทู บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)
When you plant the seed
(เว็น ยู แพล๊นท เดอะ ซี)
The seed of love
(เดอะ ซี อ็อฝ ลัฝ)

If you wanna
(อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you wanna
(อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you wanna do it again
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ดู อิท อะเกน)
I’ll take you for a ride in my cadillac
(อิลล เท้ค ยู ฟอร์ รา ไรด์ อิน มาย คาดิลแล)
And he’ll be in the front, we’ll be in the back
(แอนด์ เฮ็ลล บี อิน เดอะ ฟร๊อนท , เวลล บี อิน เดอะ แบ็ค)

When you’re ready
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้)
Let me know
(เล็ท มี โนว์)
I’ll be waiting
(อิลล บี เวททิง)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)
To make arrangements for the trip
(ทู เม้ค แอะเรนจเม็นท ฟอร์ เดอะ ทริ๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Wanna คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น