เนื้อเพลง Young Girl/I Really Like You คำอ่านไทย Pharrell Williams feat Jay-Z

[You know]
( [ ยู โนว์ ])
[you know listen to me]
([ ยู โนว์ ลิ๊สซึ่น ทู มี ])

Mama help i fell in love with a young girl
(มามะ เฮ้ลพ ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ อะ ยัง เกิร์ล)

[thats true, so true]
([ แด้ท ทรู , โซ ทรู ])
[you’re the only girl i love to]
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ เกิร์ล ไอ ลัฝ ทู ])

My heart was soakin and i will be in a young world
(มาย ฮาร์ท วอส soakin แอนด์ ดาย วิล บี อิน อะ ยัง เวิลด)

[so true, so true, listen]
([ โซ ทรู , โซ ทรู , ลิ๊สซึ่น ])

I wasn’t tryin to lead her on
(ไอ วอสซึ้น ทายอิน ทู ลี๊ด เฮอ ออน)
See i didn’t wanna be alone
(ซี ไอ ดิ๊นอิน วอนนา บี อะโลน)
But when she smiles she braught me home
(บั๊ท เว็น ชี สไมล์ ชี braught มี โฮม)
So i braught her home,
(โซ ไอ braught เฮอ โฮม ,)
Its not that the fealin of love is gone
(อิทซ น็อท แดท เดอะ fealin อ็อฝ ลัฝ อีส กอน)
Cant expect a car little girl to be grown
(แค็นท เอ็กซเพ็คท ดา คารํ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ทู บี กโรน)
I cant give a f*ck what so and so says
(ไอ แค็นท กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ว๊อท โซ แอนด์ โซ เซย์)
Crushes hurt both ways
(เคอร์เชดสฺ เฮิร์ท โบทรฺ เวย์)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Somebody tell me what i’m suppose to do
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

Mama help i fell in love with a young girl!
(มามะ เฮ้ลพ ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ อะ ยัง เกิร์ล !)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Young girl, so in love with you
(ยัง เกิร์ล , โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Somebody tell me what i’m suppose to do
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

My heart was soakin and i will be in a young world!
(มาย ฮาร์ท วอส soakin แอนด์ ดาย วิล บี อิน อะ ยัง เวิลด !)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Young
(ยัง)
Young girl, so in love with you
(ยัง เกิร์ล , โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)

The single girls are out tonight
(เดอะ ซิ๊งเกิ้ล เกิร์ล แซร์ เอ๊าท ทูไน๊ท)
But you have one word, my heart, one life
(บั๊ท ยู แฮ็ฝ วัน เวิร์ด , มาย ฮาร์ท , วัน ไล๊ฟ)
And i’m not lookin around
(แอนด์ แอม น็อท ลุคกิน อะราวนฺดฺ)
So why you lookin down
(โซ วาย ยู ลุคกิน เดาน)
[what you lookin down for?]
([ ว๊อท ยู ลุคกิน เดาน ฟอร์ ])

I f*cked up a long time ago
(ไอ เอฟ *cked อั๊พ อะ ลอง ไทม์ อะโก)
See i should have never let you know
(ซี ไอ เชิด แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โนว์)
See i couldnt give a f*ck what tabloids say
(ซี ไอ คูดซึ่น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ว๊อท แทบลอยด เซย์)
[as the people magazine]
([ แอส เดอะ พี๊เพิ่ล แม๊กกาซีน ])
And crushes hurt both ways
(แอนด์ เคอร์เชดสฺ เฮิร์ท โบทรฺ เวย์)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Somebody tell me what i’m suppose to do
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

Mama help i fell in love with a young girl!
(มามะ เฮ้ลพ ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ อะ ยัง เกิร์ล !)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Young girl, so in love with you
(ยัง เกิร์ล , โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Somebody tell me what i’m suppose to do
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

My heart was soakin and i will be in a young world!
(มาย ฮาร์ท วอส soakin แอนด์ ดาย วิล บี อิน อะ ยัง เวิลด !)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Young girl, so in love with you
(ยัง เกิร์ล , โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Hove got a young girl
(โฮฝ ก็อท ดา ยัง เกิร์ล)
Hove got a young girl
(โฮฝ ก็อท ดา ยัง เกิร์ล)
Still not quite 21
(สทิลล น็อท ไคว๊ 21)
So high string
(โซ ไฮฮ สทริง)
Such a vibrant thing
(ซัช อะ ไฝบแร็นท ทริง)
I introduce myself, [hi miss thing]
(ไอ อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ , [ ไฮ มิซ ทริง ])
You’re 19?
(ยัวร์ 19)
No, you’re lighting in a bottle i give you a ring tomorrow
(โน , ยัวร์ ลายดิง อิน อะ บ๊อทเทิ่ล ไอ กี๊ฝ ยู อะ ริง ทูม๊อโร่ว)
The scene that follows
(เดอะ ซีน แดท ฟ๊อลโล่ว)
Screams of horror
(สครีม อ็อฝ ฮอเรอะ)
Classic Steven King novel
(คแลซซิแค็ล Steven คิง โน๊เฝล)
Mamma dont think you should take someone so advanced in romance
(มะมา ด้อนท์ ทริ๊งค ยู เชิด เท้ค ซัมวัน โซ แอดฝ๊านซ อิน โรแม๊นซ์)
You should just wait
(ยู เชิด จั๊สท เว้ท)
Pappa dont preach
(Pappa ด้อนท์ พรี๊ช)
Hove dont bight
(โฮฝ ด้อนท์ ไบท)
Hopin threw it i might mo your life
(โฮพปิน ธรู อิท ไอ ไมท โม ยุร ไล๊ฟ)
Cuz ima show you right
(คัซ แอมอา โชว์ ยู ไร๊ท)
Proper etecit how to hold your knife
(พร๊อพเพ่อร์ etecit ฮาว ทู โฮลด์ ยุร ไน๊ฟ)
Keep it competetive with Opras ?ice?
(คี๊พ อิท competetive วิธ Opras ไอ๊ซ์)
Be like Janet [take controll of your life]
(บี ไล๊ค แจนเนท [ เท้ค controll อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ ])

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[young girl]
([ ยัง เกิร์ล ])
What on earth, what i’m suppose to do [young girl]
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู [ ยัง เกิร์ล ])
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[young girl]
([ ยัง เกิร์ล ])
Somebody tell me what i’m suppose to do
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[young girl]
([ ยัง เกิร์ล ])

Mama help i fell in love with a young girl!
(มามะ เฮ้ลพ ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ อะ ยัง เกิร์ล !)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[to young, i’m never to young]
([ ทู ยัง , แอม เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ])
Young girl, so in love with you
(ยัง เกิร์ล , โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)
[cuz i’m never to young]
([ คัซ แอม เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ])
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[to young, i’m never to young]
([ ทู ยัง , แอม เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ])
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[cuz i’m never to young]
([ คัซ แอม เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ])
What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[to young, i’m never to young]
([ ทู ยัง , แอม เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ])
Somebody tell me what i’m suppose to do
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[cuz i’m never to young!]
([ คัซ แอม เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ! ])

My heart was soakin and i will be in a young world!
(มาย ฮาร์ท วอส soakin แอนด์ ดาย วิล บี อิน อะ ยัง เวิลด !)

What on earth, what i’m suppose to do
(ว๊อท ออน เอิร์ทร , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
Young girl, so in love with you
(ยัง เกิร์ล , โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)

[this is where the story begins baby]
([ ดิส ซิส แวร์ เดอะ สท๊อรี่ บีกิน เบ๊บี้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Young Girl/I Really Like You คำอ่านไทย Pharrell Williams feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น