เนื้อเพลง Hawaii คำอ่านไทย The Beach Boys

Do you wanna go
( ดู ยู วอนนา โก)
Straight to Hawaii
(สเทร๊ท ทู ฮะวอยี)
[Hawaii] Hawaii [Hawaii]
([ ฮะวอยี ] ฮะวอยี [ ฮะวอยี ])
Straight to Hawaii [Hawaii, Hawaii]
(สเทร๊ท ทู ฮะวอยี [ ฮะวอยี , ฮะวอยี ])
Oh do [Honolulu, Waikiki] you wanna come along with me
(โอ ดู [ Honolulu , Waikiki ] ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี)
[Do you wanna come along with me]
([ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])

I heard about all the pretty girls
(ไอ เฮิด อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)
With their grass skirts down to their knees
(วิธ แดร์ กราซ สเคิ๊ร์ท เดาน ทู แดร์ นี)
All my life I wanted to see
(ออล มาย ไล๊ฟ ไอ ว้อนท ทู ซี)
The island called Hawaii
(ดิ ไอ๊แลนด์ คอลลํ ฮะวอยี)

Go to Hawaii
(โก ทู ฮะวอยี)
[Hawaii] Hawaii [Hawaii]
([ ฮะวอยี ] ฮะวอยี [ ฮะวอยี ])
Straight to Hawaii [Hawaii, Hawaii]
(สเทร๊ท ทู ฮะวอยี [ ฮะวอยี , ฮะวอยี ])
Oh do [Honolulu, Waikiki] you wanna come along with me
(โอ ดู [ Honolulu , Waikiki ] ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี)
[Do you wanna come along with me]
([ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])

Now I don’t know what town you’re from
(นาว ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทาวน์ ยัวร์ ฟรอม)
But don’t tell me that they got bigger waves
(บั๊ท ด้อนท์ เทลล มี แดท เด ก็อท บี๊กเกอร์ เว๊ฝ)
Cause everyone that goes
(ค๊อส เอ๊วี่วัน แดท โกซ)
Comes back with nothing but raves
(คัม แบ็ค วิธ นัธอิง บั๊ท เรฝ)

That’s in Hawaii
(แด้ท ซิน ฮะวอยี)
[Hawaii] Hawaii [Hawaii]
([ ฮะวอยี ] ฮะวอยี [ ฮะวอยี ])
That’s in Hawaii [Hawaii, Hawaii]
(แด้ท ซิน ฮะวอยี [ ฮะวอยี , ฮะวอยี ])
Oh do [Honolulu, Waikiki] you wanna come along with me
(โอ ดู [ Honolulu , Waikiki ] ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี)
[Do you wanna come along with me]
([ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])

And pretty soon this Winter
(แอนด์ พริ๊ทที่ ซูน ดิส วิ๊นเท่อร์)
They’ll hold the surfing championship of the year
(เด๊ว โฮลด์ เดอะ เซิฟฟริง แชมเพียนฌิพ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Surfer guys and girls
(Surfer กาย แซน เกิร์ล)
Will be coming from far and near
(วิล บี คัมอิง ฟรอม ฟาร์ แอนด์ เนียร์)

Go to Hawaii
(โก ทู ฮะวอยี)
[Hawaii] Hawaii [Hawaii]
([ ฮะวอยี ] ฮะวอยี [ ฮะวอยี ])
Go to Hawaii [Hawaii, Hawaii]
(โก ทู ฮะวอยี [ ฮะวอยี , ฮะวอยี ])
Oh do [Honolulu, Waikiki] you wanna come along with me
(โอ ดู [ Honolulu , Waikiki ] ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี)
[Do you wanna come along with me]
([ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])

And you now [Honolulu, Waikiki]
(แอนด์ ยู นาว [ Honolulu , Waikiki ])
You wanna live Hanah Lee
(ยู วอนนา ไล้ฝ Hanah ลี)
[Do you wanna come along with me]
([ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])
Ooo ooo ooo [Honolulu, Waikiki]
(อู้ อู้ อู้ [ Honolulu , Waikiki ])
Ooo ooo ooo [Do you wanna come along with me]
(อู้ อู้ อู้ [ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])
Ooo ooo ooo [Honolulu, Waikiki]
(อู้ อู้ อู้ [ Honolulu , Waikiki ])
Ooo ooo ooo [Do you wanna come along with me]
(อู้ อู้ อู้ [ ดู ยู วอนนา คัม อะลอง วิธ มี ])
Ooo ooooo [Honolulu, Waikiki]
(อู้ อู [ Honolulu , Waikiki ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hawaii คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น