เนื้อเพลง Children’s Song คำอ่านไทย Trick Daddy

[Chorus: kids singing]
( [ ค๊อรัส : คิด ซิงกิง ])
Children hold on, to your dreams
(ชีลดเร็น โฮลด์ ออน , ทู ยุร ดรีม)
Believe in love, let love be the light
(บีลี๊ฝ อิน ลัฝ , เล็ท ลัฝ บี เดอะ ไล๊ท)
to show the wayyyyy
(ทู โชว์ เดอะ wayyyyy)
And love will shine on you one day
(แอนด์ ลัฝ วิล ไชน์ ออน ยู วัน เดย์)

[Trick – speaking over kids]
([ ทริ๊ค ซพีคอิง โอ๊เฝ่อร คิด ])
Hold on, to your dreams at least
(โฮลด์ ออน , ทู ยุร ดรีม แอ็ท ลีซท)
And believe in love
(แอนด์ บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
It’ll show you the way, it’ll show you the way
(อิว โชว์ ยู เดอะ เวย์ , อิว โชว์ ยู เดอะ เวย์)
That’s right, uh-huh
(แด้ท ไร๊ท , อา ฮู)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
God bless the souls of those that impose a threat
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ โซล อ็อฝ โฑส แดท อิโพ้สท อะ เทร๊ท)
Better yet, let’s forget ’bout this foolishness
(เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท , เล็ท ฟอร์เก๊ท เบาท ดิส ฟูลอิฌเน็ซ)
And though I never asked for forgiveness
(แอนด์ โธ ไอ เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ฟอร์ ฟอร์กีพเหนด)
If you wanna pray to him, here’s some things I might say to him
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เพรย์ ทู ฮิม , เฮียร ซัม ทริง ซาย ไมท เซย์ ทู ฮิม)
Lord thank you for my wife, my father and mom
(หลอร์ด แธ๊งค์ ยู ฟอร์ มาย ไว๊ฟ , มาย ฟ๊าเท่อร แอนด์ มัม)
And God thank you for my daughter and son
(แอนด์ ก๊อด แธ๊งค์ ยู ฟอร์ มาย ด๊อเท่อร์ แอนด์ ซัน)
You know the devil he’s been doin us wrong
(ยู โนว์ เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส บีน โดย อัซ รอง)
And I love both of my kids, but they momma can’t raise ’em alone
(แอนด์ ดาย ลัฝ โบทรฺ อ็อฝ มาย คิด , บั๊ท เด มอมมา แค็นท เร้ส เอ็ม อะโลน)
And yo, I just want a better understandin
(แอนด์ โย , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา เบ๊ทเท่อร์ understandin)
There’s got to be another way to handle it
(แดร์ ก็อท ทู บี อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
And well we got to be mature about it
(แอนด์ เวลล วี ก็อท ทู บี เมเจ่อร อะเบ๊าท ดิธ)
We both made our mistakes, and can’t no one get us out it
(วี โบทรฺ เมด เอ๊า มิสเท้ค , แอนด์ แค็นท โน วัน เก็ท อัซ เอ๊าท ดิธ)
My little girl’s a little lady
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซา ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้)
And though she often act crazy, she still my baby
(แอนด์ โธ ชี อ๊อฟเฟ่น แอ๊คท คเรสิ , ชี สทิลล มาย เบ๊บี้)
And I anticipate the day that I can see
(แอนด์ ดาย แอนทิ๊ซิเพท เดอะ เดย์ แดท ไอ แคน ซี)
the smile on her face when she speak to Little J
(เดอะ สไมล์ ออน เฮอ เฟซ เว็น ชี สพี๊ค ทู ลิ๊ทเทิ่ล เจ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Trick – speaking over kids]
([ ทริ๊ค ซพีคอิง โอ๊เฝ่อร คิด ])
Hold on, to your dreams, you gotta believe
(โฮลด์ ออน , ทู ยุร ดรีม , ยู กอททะ บีลี๊ฝ)
Believe in love – that’s right
(บีลี๊ฝ อิน ลัฝ แด้ท ไร๊ท)
Believe in love and the Lord
(บีลี๊ฝ อิน ลัฝ แอนด์ เดอะ หลอร์ด)
It’ll show you the way okay, it’ll show you the way, just lead
(อิว โชว์ ยู เดอะ เวย์ โอเค , อิว โชว์ ยู เดอะ เวย์ , จั๊สท ลี๊ด)
Shine your heart on it
(ไชน์ ยุร ฮาร์ท ออน หนิด)

[America has a problem]
([ อะเมริคะ แฮ็ส ซา โพร๊เบล่ม ])

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
You see the problem with the world is
(ยู ซี เดอะ โพร๊เบล่ม วิธ เดอะ เวิลด อีส)
That there’s way too many faces and way too many races
(แดท แดร์ เวย์ ทู เมนอิ เฟซ แซน เวย์ ทู เมนอิ เร้ซ)
They done even managed to modernize slavery
(เด ดัน อี๊เฝ่น แม๊เหนจ ทู มอดเออะไนส ซแลฝเออะริ)
They clonin little babies, these people goin crazy
(เด clonin ลิ๊ทเทิ่ล เบบีสฺ , ฑิส พี๊เพิ่ล โกอิน คเรสิ)
And white America’s on high alert
(แอนด์ ไว๊ท อะเมริคะ ออน ไฮฮ อะเลิ๊ร์ท)
Black America’s still starvin and livin in public housin
(แบล๊ค อะเมริคะ สทิลล starvin แอนด์ ลีฝอิน อิน พับลิค ฮาวซิน)
You still eatin off your food stamps
(ยู สทิลล อีดิน ออฟฟ ยุร ฟู้ด สแทมพ์)
That’s why one out of every three black boys end up in boot camp
(แด้ท วาย วัน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ ทรี แบล๊ค บอย เอ็นด อั๊พ อิน บู๊ท แค๊มพํ)
And not to mention the ones we’ll be missin
(แอนด์ น็อท ทู เม๊นชั่น ดิ วัน เวลล บี มิซซิน)
Let’s face it, e’rybody can’t make it
(เล็ท เฟซ อิท , เอรี่บอดี้ แค็นท เม้ค อิท)
And e’rybody wanna escape it [no way]
(แอนด์ เอรี่บอดี้ วอนนา เอสเขพ อิท [ โน เวย์ ])
But if it’s thug life we live, then thug life it is
(บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ ธัก ไล๊ฟ วี ไล้ฝ , เด็น ธัก ไล๊ฟ อิท อีส)
But just remember, somethin gotta give
(บั๊ท จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ , ซัมติน กอททะ กี๊ฝ)
That’s why, so many and die and, so little live
(แด้ท วาย , โซ เมนอิ แอนด์ ดาย แอนด์ , โซ ลิ๊ทเทิ่ล ไล้ฝ)
I can’t explain it, but that’s how it is
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน หนิด , บั๊ท แด้ท ฮาว อิท อีส)
And God forbid, but it is what it is
(แอนด์ ก๊อด ฟอร์บิด , บั๊ท ดิธ อีส ว๊อท ดิธ อีส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Trick – speaking over kids]
([ ทริ๊ค ซพีคอิง โอ๊เฝ่อร คิด ])
Hold on, to your dreams, and believe in ’em
(โฮลด์ ออน , ทู ยุร ดรีม , แอนด์ บีลี๊ฝ อิน เอ็ม)
Feel the strength, I know
(ฟีล เดอะ ซทเร็งธ , ไอ โนว์)
He’ll show you the way, he’ll show you the way
(เฮ็ลล โชว์ ยู เดอะ เวย์ , เฮ็ลล โชว์ ยู เดอะ เวย์)
He’ll show you the way
(เฮ็ลล โชว์ ยู เดอะ เวย์)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
The Lord have mercy on ’em
(เดอะ หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน เอ็ม)
For they young and dumb, and that’s why I come to pray for ’em
(ฟอร์ เด ยัง แอนด์ ดัมบ , แอนด์ แด้ท วาย ไอ คัม ทู เพรย์ ฟอร์ เอ็ม)
Though some of us are better than most of us
(โธ ซัม อ็อฝ อัซ แซร์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น โมซท อ็อฝ อัซ)
You can’t involve the kids with our differences
(ยู แค็นท อินโฝ๊ลฝ เดอะ คิด วิธ เอ๊า ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
And since memories are all we have
(แอนด์ ซิ๊นซ เมรโมรี แซร์ ออล วี แฮ็ฝ)
Don’t you agree that all little kids deserve to laugh?
(ด้อนท์ ยู อะกรี แดท ดอร์ ลิ๊ทเทิ่ล คิด ดิเสิฝ ทู ล๊าฟ)
I’m, teachin the facts about our black leaders
(แอม , teachin เดอะ แฟคท อะเบ๊าท เอ๊า แบล๊ค ลีดเออะ)
Cause they be strong people, just keep readin, it gets deeper
(ค๊อส เด บี สทรอง พี๊เพิ่ล , จั๊สท คี๊พ readin , อิท เก็ท ดิพเพอ)
We’re all God’s people
(เวีย ออล ก๊อด พี๊เพิ่ล)
So regardless of color and race, we all is covered in grace
(โซ ริกาดเล็ซ อ็อฝ คัลเออะ แอนด์ เร้ซ , วี ออล อีส โค๊ฝเฝ่อร์ อิน เกร๊ซ)
And you gotta be stronger than most
(แอนด์ ยู กอททะ บี สตองเกอร์ แฑ็น โมซท)
Therefore, we only supposed to go when we chosen
(แดโฟ , วี โอ๊นลี่ ซั๊พโพ้ส ทู โก เว็น วี โชเซ่น)
Cause God for the thugs too
(ค๊อส ก๊อด ฟอร์ เดอะ ธัก ทู)
Just be sincere at heart and dawg, God’ll still love you
(จั๊สท บี ซินเซียร์ แอ็ท ฮาร์ท แอนด์ ดาว , Godll สทิลล ลัฝ ยู)
So to all my fallen soldiers, the struggle’s over
(โซ ทู ออล มาย ฟอลเล็น โซ๊ลเจ้อร์ , เดอะ สทรั๊กเกิ้ล โอ๊เฝ่อร)
All in the name of Jehovah
(ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ จิโฮฝะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Trick – speaking over kids]
([ ทริ๊ค ซพีคอิง โอ๊เฝ่อร คิด ])
Hold on, to your dreams, c’mon, y’know
(โฮลด์ ออน , ทู ยุร ดรีม , ซีมอน , yknow)
Believe in love, and love be the light
(บีลี๊ฝ อิน ลัฝ , แอนด์ ลัฝ บี เดอะ ไล๊ท)
I know, you know, that’s right – he’ll show you the way
(ไอ โนว์ , ยู โนว์ , แด้ท ไร๊ท เฮ็ลล โชว์ ยู เดอะ เวย์)
I know, it’ll shine on you, c’mon
(ไอ โนว์ , อิว ไชน์ ออน ยู , ซีมอน)
And just pray with me, sing with me, c’mon
(แอนด์ จั๊สท เพรย์ วิธ มี , ซิง วิธ มี , ซีมอน)
Sing with me, c’mon
(ซิง วิธ มี , ซีมอน)
Believe in love – he’ll show you the way
(บีลี๊ฝ อิน ลัฝ เฮ็ลล โชว์ ยู เดอะ เวย์)
I know you will – he’ll show you the way, okay?
(ไอ โนว์ ยู วิล เฮ็ลล โชว์ ยู เดอะ เวย์ , โอเค)
Just believe and pray
(จั๊สท บีลี๊ฝ แอนด์ เพรย์)
This is for Me’da’buta
(ดิส ซิส ฟอร์ Medabuta)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Children’s Song คำอ่านไทย Trick Daddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น