เนื้อเพลง Shot of Rhythm And Blues คำอ่านไทย Van Morrison

[Terry Thompson]
( [ เทรี่ Thompson ])

A-when your hands start a-clappin’
(อะ เว็น ยุร แฮนด์ สท๊าร์ท ดา แค๊พปิน)
And your fingers start a-poppin’
(แอนด์ ยุร ฟิ๊งเก้อร สท๊าร์ท ดา พอพปิน)
When your feet wanna move around
(เว็น ยุร ฟีท วอนนา มู๊ฝ อะราวนฺดฺ)

And ya start to swing and sway
(แอนด์ ยา สท๊าร์ท ทู สวิง แอนด์ ซเว)
And the band begins to play
(แอนด์ เดอะ แบนด์ บีกิน ทู เพลย์)
With a real cool way out sound
(วิธ อะ เรียล คูล เวย์ เอ๊าท ซาวน์ด)

Then ya get the ” can’t help-it’s ”
(เด็น ยา เก็ท เดอะ ” แค็นท เฮ้ลพ อิทซ “)
And ya can’t sit down
(แอนด์ ยา แค็นท ซิท เดาน)
Feel like ya wanna move ’round an ’round
(ฟีล ไล๊ค ยา วอนนา มู๊ฝ ราวนด แอน ราวนด)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
With just a little rock n’ roll on the side
(วิธ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ร๊อค เอ็น โรลล ออน เดอะ ไซด์)
Just for good measure
(จั๊สท ฟอร์ กู๊ด เม๊เช่อร์)

Need a pair of dancin’ shoes
(นี๊ด อะ แพ อ็อฝ แดนซิน ชู)
With your lover by your side
(วิธ ยุร ลัฝเออะ บาย ยุร ไซด์)
Don’t you know you’re gonna have a lot of pleasure
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ พเลฉเออะ)

Don’t you worry about a thing
(ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดา ทริง)
You start to dance and sing
(ยู สท๊าร์ท ทู แด๊นซ์ แอนด์ ซิง)
And the chill bumps come up on you
(แอนด์ เดอะ ชิล บั๊มพํ คัม อั๊พ ออน ยู)

Well, the beat’ll finally get you
(เวลล , เดอะ beatll ไฟแน็ลลิ เก็ท ยู)
When the beat gets you, too and
(เว็น เดอะ บีท เก็ท ยู , ทู แอนด์)
Here’s the thing for you to do
(เฮียร เดอะ ทริง ฟอร์ ยู ทู ดู)

Hey, now, now, now
(เฮ , นาว , นาว , นาว)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
Well, just a little rock n’ roll on the side
(เวลล , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ร๊อค เอ็น โรลล ออน เดอะ ไซด์)
Just for good measure
(จั๊สท ฟอร์ กู๊ด เม๊เช่อร์)

Need a pair of dancin’ shoes
(นี๊ด อะ แพ อ็อฝ แดนซิน ชู)
With your lover by your side
(วิธ ยุร ลัฝเออะ บาย ยุร ไซด์)
Don’t ya know you’re gonna have a lot of pleasure
(ด้อนท์ ยา โนว์ ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ พเลฉเออะ)

Don’t ya worry about a thing
(ด้อนท์ ยา ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดา ทริง)
Ya start to dance and sing
(ยา สท๊าร์ท ทู แด๊นซ์ แอนด์ ซิง)
Then the chill bumps come up on you
(เด็น เดอะ ชิล บั๊มพํ คัม อั๊พ ออน ยู)

Well, the rhythm finally gets you
(เวลล , เดอะ ริธึ่ม ไฟแน็ลลิ เก็ท ยู)
When the beat get you too, now
(เว็น เดอะ บีท เก็ท ยู ทู , นาว)
Here’s the thing for you to do
(เฮียร เดอะ ทริง ฟอร์ ยู ทู ดู)

Hey, now, now, now
(เฮ , นาว , นาว , นาว)

Hey, now, now, now
(เฮ , นาว , นาว , นาว)

Oh when, your hands start a clappin’
(โอ เว็น , ยุร แฮนด์ สท๊าร์ท ดา แค๊พปิน)
And your fingers start poppin’
(แอนด์ ยุร ฟิ๊งเก้อร สท๊าร์ท พอพปิน)
When your feet wanna move around
(เว็น ยุร ฟีท วอนนา มู๊ฝ อะราวนฺดฺ)

Yeah, you start to swing and sway
(เย่ , ยู สท๊าร์ท ทู สวิง แอนด์ ซเว)
And the band begins to play
(แอนด์ เดอะ แบนด์ บีกิน ทู เพลย์)
With that real cool way out sound
(วิธ แดท เรียล คูล เวย์ เอ๊าท ซาวน์ด)

Ya get the ” can’t help it’s ”
(ยา เก็ท เดอะ ” แค็นท เฮ้ลพ อิทซ “)
And ya can’t sit down
(แอนด์ ยา แค็นท ซิท เดาน)
Feel like ya wanna move ’round an ’round
(ฟีล ไล๊ค ยา วอนนา มู๊ฝ ราวนด แอน ราวนด)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
With just a little rock n’ roll on the side
(วิธ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ร๊อค เอ็น โรลล ออน เดอะ ไซด์)
Just for good measure
(จั๊สท ฟอร์ กู๊ด เม๊เช่อร์)

Need a pair of dancin’ shoes
(นี๊ด อะ แพ อ็อฝ แดนซิน ชู)
With your lover by your side
(วิธ ยุร ลัฝเออะ บาย ยุร ไซด์)
Don’t ya know you’re gonna have a lot of pleasure
(ด้อนท์ ยา โนว์ ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ พเลฉเออะ)

Don’t you worry about a thing
(ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดา ทริง)
Ya start to dance and sing
(ยา สท๊าร์ท ทู แด๊นซ์ แอนด์ ซิง)
And the chill bumps come up on you
(แอนด์ เดอะ ชิล บั๊มพํ คัม อั๊พ ออน ยู)

Oh, the rhythm finally get you
(โอ , เดอะ ริธึ่ม ไฟแน็ลลิ เก็ท ยู)
When the beat get you too, now
(เว็น เดอะ บีท เก็ท ยู ทู , นาว)
Here’s the thing for you to do
(เฮียร เดอะ ทริง ฟอร์ ยู ทู ดู)

Hey, now, now, now [get it]
(เฮ , นาว , นาว , นาว [ เก็ท ดิธ ])

Hey, now, now, now
(เฮ , นาว , นาว , นาว)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
[I need a shot]
([ ไอ นี๊ด อะ ฌ็อท ])

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
[Oh Lord]
([ โอ หลอร์ด ])

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
[Oooh]
([ อู้ ])

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
[That’s right]
([ แด้ท ไร๊ท ])

Need a shot of rhythm and blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shot of Rhythm And Blues คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น