เนื้อเพลง Favorite Song คำอ่านไทย Colbie Caillat feat Common

[Colbie Caillat]
( [ โครบี คอลแลท ])
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You can turn it up
(ยู แคน เทิร์น หนิด อั๊พ)
Play me all night long
(เพลย์ มี ออล ไน๊ท ลอง)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

[Common]
([ ค๊อมมอน ])
We on our way back
(วี ออน เอ๊า เวย์ แบ็ค)
We wanna play back
(วี วอนนา เพลย์ แบ็ค)
We want some new plus
(วี ว้อนท ซัม นิว พลัส)
Oh never change that
(โอ เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ แดท)

We got a new tip
(วี ก็อท ดา นิว ทิพ)
Good music
(กู๊ด มิ๊วสิค)
We see the pen and the paper
(วี ซี เดอะ เพ็น แอนด์ เดอะ เพ๊เพ่อร์)
We gon use it
(วี ก็อน ยู๊ส อิท)

It takes a late night
(อิท เท้ค ซา เหลท ไน๊ท)
To get them bright lights
(ทู เก็ท เด็ม ไบร๊ท ไล๊ท)
We keep writing them songs
(วี คี๊พ ไรทอิง เด็ม ซ็อง)
Still in that good life
(สทิลล อิน แดท กู๊ด ไล๊ฟ)

I do it for you
(ไอ ดู อิท ฟอร์ ยู)
I do it for me
(ไอ ดู อิท ฟอร์ มี)
We break it down, Colbie
(วี เบร๊ค อิท เดาน , โครบี)
Tell them the story
(เทลล เด็ม เดอะ สท๊อรี่)

[Colbie Caillat]
([ โครบี คอลแลท ])
Listen can you hear me
(ลิ๊สซึ่น แคน ยู เฮียร มี)
Am I coming in on your frequency
(แอ็ม ไอ คัมอิง อิน ออน ยุร ฟรีคเว็นซิ)
I got a story
(ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่)
Subject that apply
(ซั๊บเจ็คท แดท แอ๊พพลาย)
You and me
(ยู แอนด์ มี)

And when you’re sleeping
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ซลีพพิง)
And when you awaken
(แอนด์ เว็น ยู อะเวคเอ็น)
And when you’re feeling good
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ฟีลอิง กู๊ด)
I’ll be the thing you want to sing back
(อิลล บี เดอะ ทริง ยู ว้อนท ทู ซิง แบ็ค)
Stuck in your head like I knew you would
(ซทัค อิน ยุร เฮด ไล๊ค ไก นยู ยู เวิด)

I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You can turn it up
(ยู แคน เทิร์น หนิด อั๊พ)
Play me all night long
(เพลย์ มี ออล ไน๊ท ลอง)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

I wanna be your melody
(ไอ วอนนา บี ยุร เมลโอะดิ)
Flowing through your head
(ฟโลอิง ทรู ยุร เฮด)
When you think of me
(เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

You’ll be singing like
(โยว บี ซิงกิง ไล๊ค)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ)
You’ll be singing like
(โยว บี ซิงกิง ไล๊ค)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Uh, uh
(อา , อา)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)

Baby can you feel me
(เบ๊บี้ แคน ยู ฟีล มี)
I’m the kick drum
(แอม เดอะ คิ๊ค ดรัม)
That gets your heart to beat
(แดท เก็ท ยุร ฮาร์ท ทู บีท)
I gotta help me feel me
(ไอ กอททะ เฮ้ลพ มี ฟีล มี)
You can count me in every song I sing
(ยู แคน เค้าทํ มี อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซ็อง ไอ ซิง)

And when you’re sleeping
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ซลีพพิง)
And when you awaken
(แอนด์ เว็น ยู อะเวคเอ็น)
And when you’re feeling good
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ฟีลอิง กู๊ด)
I’ll be the one that you want to comeback
(อิลล บี ดิ วัน แดท ยู ว้อนท ทู คัมแบ็ค)
Stuck in your head like I knew I would
(ซทัค อิน ยุร เฮด ไล๊ค ไก นยู ไอ เวิด)

[Common]
([ ค๊อมมอน ])
We on our way back
(วี ออน เอ๊า เวย์ แบ็ค)
We wanna play back
(วี วอนนา เพลย์ แบ็ค)
We want some new plus
(วี ว้อนท ซัม นิว พลัส)
Oh never change that
(โอ เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ แดท)

We on our way back
(วี ออน เอ๊า เวย์ แบ็ค)
We wanna play back
(วี วอนนา เพลย์ แบ็ค)
Play back, play back, p-p-p-p-play back
(เพลย์ แบ็ค , เพลย์ แบ็ค , พี พี พี พี เพลย์ แบ็ค)

[Colbie Caillat]
([ โครบี คอลแลท ])
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You can turn it up
(ยู แคน เทิร์น หนิด อั๊พ)
Play me all night long
(เพลย์ มี ออล ไน๊ท ลอง)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

I wanna be your melody
(ไอ วอนนา บี ยุร เมลโอะดิ)
Flowing through your head
(ฟโลอิง ทรู ยุร เฮด)
When you think of me
(เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

You’ll be singing like
(โยว บี ซิงกิง ไล๊ค)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up, turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ)
You’ll be singing like
(โยว บี ซิงกิง ไล๊ค)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up, Ha
(เทิร์น หนิด อั๊พ , ฮา)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)

[Common]
([ ค๊อมมอน ])
Girl, the songs you sing
(เกิร์ล , เดอะ ซ็อง ยู ซิง)
Play my favorite things
(เพลย์ มาย เฟเฝอะริท ทริง)
You stay in my dreams
(ยู สเทย์ อิน มาย ดรีม)
Something supreme
(ซัมติง ซูพรีม)

Love is the key
(ลัฝ อีส เดอะ คีย์)
And it’s made your life see
(แอนด์ อิทซ เมด ยุร ไล๊ฟ ซี)
Common and the Colbie
(ค๊อมมอน แอนด์ เดอะ โครบี)
I’m dusting off the homie
(แอม dustings ออฟฟ เดอะ โฮมี)
Like the OLB we call it OD’s
(ไล๊ค ดิ oLB วี คอลลํ อิท ODs)
And in your melodies
(แอนด์ อิน ยุร เมโลดีสฺ)
I’m hearing things you never told me
(แอม เฮียริง ทริง ยู เน๊เฝ่อร์ โทลด มี)

We stay in tune with each other
(วี สเทย์ อิน จูน วิธ อีช อ๊อเธ่อร์)
And our room will discover
(แอนด์ เอ๊า รูม วิล ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
New ways to do covers
(นิว เวย์ ทู ดู โค๊ฝเฝ่อร์)
No matter how they dub us
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เด ดับ อัซ)
We should stay true to the trust
(วี เชิด สเทย์ ทรู ทู เดอะ ทรัสท)
And the winner of the best
(แอนด์ เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์)
Duo is us
(ดูโอ อีส อัซ)

[Colbie Caillat]
([ โครบี คอลแลท ])
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You can turn it up
(ยู แคน เทิร์น หนิด อั๊พ)
Play me all night long
(เพลย์ มี ออล ไน๊ท ลอง)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

I wanna be your melody
(ไอ วอนนา บี ยุร เมลโอะดิ)
Flowing through your head
(ฟโลอิง ทรู ยุร เฮด)
When you think of me
(เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
I wanna be your favorite song
(ไอ วอนนา บี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
La la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

You’ll be singing like
(โยว บี ซิงกิง ไล๊ค)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up, turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up, turn it up, uh
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ , อา)
You’ll be singing like
(โยว บี ซิงกิง ไล๊ค)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Turn it up, turn it up ya’ll
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เทิร์น หนิด อั๊พ ยอล)
Hoo, hoo, hoo, hoo
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)

All I wanna, all I wanna, all I wanna say
(ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา เซย์)
I just wanna sing to you everyday
(ไอ จั๊สท วอนนา ซิง ทู ยู เอวี่เดย์)
All I wanna, all I wanna, all I wanna say
(ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา เซย์)
La la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

All I wanna, all I wanna, all I wanna say
(ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา เซย์)
I just wanna sing to you everyday
(ไอ จั๊สท วอนนา ซิง ทู ยู เอวี่เดย์)
All I wanna, all I wanna, all I wanna say
(ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา , ออล ไอ วอนนา เซย์)
La la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Favorite Song คำอ่านไทย Colbie Caillat feat Common

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น