เนื้อเพลง Off The Wall คำอ่านไทย Eminem feat Redman

[Eminem]
( [ เอมมีนเอม ])
No matter what people say
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
I’m gon keep rappin this way
(แอม ก็อน คี๊พ แรพปิน ดิส เวย์)
No matter what you may think
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เมย์ ทริ๊งค)
I’m gon keep doin my thing
(แอม ก็อน คี๊พ โดย มาย ทริง)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m almost as famous as fat bald men
(แอม อ๊อลโมสท แอส เฟ๊มัส แอส แฟท บาลดฺ เม็น)
Decided to write songs to teach Mouseketeers to sing
(ดีไซด์ ทู ไร๊ท ซ็อง ทู ที๊ช Mouseketeers ทู ซิง)
I stick Britney Spears in a room full of mirrors
(ไอ สทิ๊ค บริทนี่ ซเพีย ซิน อะ รูม ฟูล อ็อฝ มิเร่อร์)
So she gets fifty years of bad luck [crash]
(โซ ชี เก็ท ฟีฟทิ เยียร์ อ็อฝ แบ้ด ลัค [ คแร็ฌ ])
Causing terror to Christina Aguilera
(คู๊ดซิง เท๊อร์เร่อร์ ทู คริสตินา อกิวเรร่า)
When I grab her by the hair and drag her across the Sahara
(เว็น นาย แกร๊บ เฮอ บาย เดอะ แฮร์ แอนด์ ดแร็ก เฮอ อะคร๊อส เดอะ ซะฮา)
Beware of this rap terrorist with a therapist
(บีแวร์ อ็อฝ ดิส แร็พ เทเรอะริซท วิธ อะ ทรีราพิต)
With a hair up his ass like a rabbit crawled in his pants
(วิธ อะ แฮร์ อั๊พ ฮิส อาซ ไล๊ค เก แร๊บบิท ครอล อิน ฮิส แพ็นท)
Gotta have it, I hold Tylenol in his hands
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , ไอ โฮลด์ Tylenol อิน ฮิส แฮนด์)
Til it melts in his f*ckin palms and dissolves in his glands
(ทิล อิท เม้ลท ซิน ฮิส เอฟ *ckin พาล์ม แซน ดิสโซ๊ลฝ ซิน ฮิส กแล็นด)
[So who is it?] The fool who visit the playground
([ โซ ฮู อีส ซิท ] เดอะ ฟูล ฮู ฝิ๊สิท เดอะ เพลย์กราวด์)
Wit two biscuits to lay down the school district
(วิท ทู บิ๊สกิต ทู เลย์ เดาน เดอะ สคูล ดิ๊สทริคท)
Get pistol whipped wit a Mauseburg
(เก็ท พิ๊สท่อล วิพชฺ วิท ดา Mauseburg)
Wit a pistol grip and fed pitbulls sh*t
(วิท ดา พิ๊สท่อล กริพ แอนด์ เฟ็ด พิคกี้ ฌะ *ที)
Sniff glue sticks like I give two sh*ts
(ซนิฟ กลู สทิ๊ค ไล๊ค ไก กี๊ฝ ทู ฌะ *ts)
If I get too rich, I just get sued
(อิ๊ฟ ฟาย เก็ท ทู ริ๊ช , ไอ จั๊สท เก็ท ซู)

[Redman]
([ เรดแมน ])
Yo, I leave wit no injure, after I blow four in ya
(โย , ไอ ลี๊ฝ วิท โน อิ๊นเจอร์ , แอ๊ฟเท่อร ไอ โบลว์ โฟ อิน ยา)
One handstand on top of yo’ ninja
(วัน handstand ออน ท๊อพ อ็อฝ โย ninja)
Crash it, [ERRRR] Doc stir the madness
(คแร็ฌ อิท , [ ERRRR ] ด็อค สเทอร์ เดอะ แมดเน็ซ)
til y’all outta work like Tony Atlas
(ทิล ยอล เอ๊าตา เวิ๊ร์ค ไล๊ค โทนี่ แอ๊ทลาส)
Walkin, cans in the laundry basket
(วอคกิน , แคน ซิน เดอะ ลอนดรี้ บ๊าสเก็ต)
America’s most with the army after us
(อะเมริคะ โมซท วิธ ดิ อามิ แอ๊ฟเท่อร อัซ)
F*ck flossin, we take what’s yours
(เอฟ *ck ฟอสซิน , วี เท้ค ว๊อท ยุร)
A low fifteen like a ace in four
(อะ โลว ฟีฟทีน ไล๊ค เก เอซ อิน โฟ)
I’m outta work, but Doc laid them off
(แอม เอ๊าตา เวิ๊ร์ค , บั๊ท ด็อค เลด เด็ม ออฟฟ)
[sh*t, the power’s out] The tape is off
([ ฌะ *ที , เดอะ พ๊าวเว่อร์ เอ๊าท ] เดอะ เท๊พ อีส ออฟฟ)
Yo, you targeted from arsonists
(โย , ยู ทาเก็ท ฟรอม arsonists)
Papermate pens filled wit arsenic
(Papermate เพ็น ฟิลล วิท อาซนิค)
I got hoes that don’t know what Prada is
(ไอ ก็อท โฮ แดท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท พราดา อีส)
Doc could shape up, touch your barber miss
(ด็อค เคิด เชพ อั๊พ , ทั๊ช ยุร บ๊าเบอร์ มิซ)
Betty you wit a bloody blade
(Betty ยู วิท ดา บลัดอิ เบลด)
I turn rap camps into Crystal Lake
(ไอ เทิร์น แร็พ แค๊มพํ อิ๊นทู ครีซแท็ล เล้ค)
F*ck b*tches face is what I’ma do
(เอฟ *ck บี *tches เฟซ อีส ว๊อท แอมอา ดู)
Cuz that what white boy Tano do
(คัซ แดท ว๊อท ไว๊ท บอย Tano ดู)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
So how is everybody doin tonight?
(โซ ฮาว อีส เอวี่บอดี้ โดย ทูไน๊ท)
Hope you’re in the mood to get drunk and scream in a fight
(โฮพ ยัวร์ อิน เดอะ มู้ด ทู เก็ท ดรั๊งค แอนด์ สครีม อิน อะ ไฟ้ท)
Cuz uh, we gettin down for the f*ck of it
(คัซ อา , วี เกดดิน เดาน ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
So s*ck my d*ck if y’all don’t wanna bump to this… Off the Wall!!
(โซ เอส *ck มาย d*ck อิ๊ฟ ยอล ด้อนท์ วอนนา บั๊มพํ ทู ดิส ออฟฟ เดอะ วอลล์ ! !)

[Redman]
([ เรดแมน ])
Yo, so how is everybody feelin tonight?
(โย , โซ ฮาว อีส เอวี่บอดี้ ฟีลิน ทูไน๊ท)
Hope you’re in the mood to get rude and ill in a fight
(โฮพ ยัวร์ อิน เดอะ มู้ด ทู เก็ท รู๊ด แอนด์ อิลล อิน อะ ไฟ้ท)
Cuz uh, we gettin down for the f*ck of it
(คัซ อา , วี เกดดิน เดาน ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
So s*ck my d*ck if you don’t wanna bump… Off the Wall!!
(โซ เอส *ck มาย d*ck อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา บั๊มพํ ออฟฟ เดอะ วอลล์ ! !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
No matter what people say
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
I’m gon keep rappin this way
(แอม ก็อน คี๊พ แรพปิน ดิส เวย์)
No matter what you may think
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เมย์ ทริ๊งค)
I’m gon keep doin my thing
(แอม ก็อน คี๊พ โดย มาย ทริง)

[Redman]
([ เรดแมน ])
Yo, you could buy Jaz spittin’, hospital, son admit it
(โย , ยู เคิด บาย Jaz สปิทดิน , ฮ๊อสพิท่อล , ซัน แอ๊ดมิท ดิธ)
Rip your lips off, kiss my ass wit it
(ริพ ยุร ลิพ ออฟฟ , คิซ มาย อาซ วิท ดิธ)
Slap b*tches, got Marshall Maths [printin]
(ซแล็พ บี *tches , ก็อท มาร์แชลล์ แมตซฺ [ printin ])
Weed, X, and the acid tabs did it
(วี , เอ๊กซฺ , แอนด์ ดิ เอ๊สิด แท็บ ดิด ดิท)
I was happenin wit no rerun
(ไอ วอส แฮพปีนิน วิท โน รีรัน)
Doc rob the neuro when the heat come
(ด็อค ร๊อบ เดอะ neuro เว็น เดอะ ฮีท คัม)
My barrel hang out the Camaro
(มาย บ๊าร์เรล แฮง เอ๊าท เดอะ Camaro)
Aimed at the nose of them hoes it’s hard to breathe from
(เอม แอ็ท เดอะ โน้ส อ็อฝ เด็ม โฮ อิทซ ฮาร์ด ทู บรีฑ ฟรอม)
Flash the gat, your town, bogardin’
(แฟลช เดอะ แกท , ยุร ทาวน์ , bogardin)
Yo’ wallet, your chain the main target
(โย วอลเล็ท , ยุร เชน เดอะ เมน ทาเก็ท)
Beef is like cold engine, don’t start it
(บี๊ฟ อีส ไล๊ค โคลด์ เอ๊นจิ้น , ด้อนท์ สท๊าร์ท ดิธ)
Bust in the air and hit a airplane pilot
(บัซท อิน ดิ แอร์ แอนด์ ฮิท ดา แอพเลน ไพ๊หลอต)
We clowned you, rap surround sounds around you
(วี คลาวนํ ยู , แร็พ เซอร์ราวนด์ ซาวน์ด อะราวนฺดฺ ยู)
From ten speed and brown shoe
(ฟรอม เท็น สพี๊ด แอนด์ บราวนํ ชู)
Doc and Eminem, cock the M & M
(ด็อค แอนด์ เอมมีนเอม , ค๊อค เดอะ เอ็ม & เอ็ม)
Blood flows with 2Pacalypse and them
(บลัด โฟลว์ วิธ 2Pacalypse แอนด์ เด็ม)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
It’s like, Funk Doctor meets the punk rocker
(อิทซ ไล๊ค , ฟังค ด๊อคเท่อร์ มี๊ท เดอะ พรัค รอคเคอะ)
Got the drugs stopped inside the lunch box [uhh]
(ก็อท เดอะ ดรัก สต๊อปพฺ อิ๊นไซด์ เดอะ ลั้นช บ๊อกซฺ [ อา ])
Pop junk like I just got jumped
(พ็อพ จังค ไล๊ค ไก จั๊สท ก็อท จั๊มพ)
Popped the trunk and pulled out the shotgun pump
(พอพทฺ เดอะ ทรังค แอนด์ พูลล เอ๊าท เดอะ ชอทกัน พั๊มพ)
Knock wood, it’s all good, thank God for Vodka
(น๊อค วู๊ด , อิทซ ซอร์ กู๊ด , แธ๊งค์ ก๊อด ฟอร์ ฝอดคะ)
Cuz wit my luck, I’ll probably get shot by a stalker
(คัซ วิท มาย ลัค , อิลล พรอบอับลิ เก็ท ฌ็อท บาย อะ สทอคเกอร์)
Probably got a fanatic waitin upstairs in the attic
(พรอบอับลิ ก็อท ดา ฟะแนทอิค เว๊ทดิน อั๊พสแทร์ ซิน ดิ แอตติค)
Wit a automatic callin me up there
(วิท ดา ออโทะแมทอิค คอลลิน มี อั๊พ แดร์)
My man Stan wit a gat in his hand
(มาย แมน สเตน วิท ดา แกท อิน ฮิส แฮนด์)
Stakin my house out in a tan tinted Sedan
(Stakin มาย เฮ้าส เอ๊าท อิน อะ แทน ทินท ซิแดน)
He pull your mouth out til you can’t finish a damn
(ฮี พูลล ยุร เม๊าธ เอ๊าท ทิล ยู แค็นท ฟิ๊หนิช อะ แดมนํ)
Ham sandwich, or your can spinach and Spam
(แฮ็ม แซนวิช , ออ ยุร แคน ซพีนอิช แอนด์ Spam)
Til you gotta sip through a straw, shoplifted a mall
(ทิล ยู กอททะ ซิพ ทรู อะ ซทรอ , ชอบเลฟ อะ มอลล์)
Pictures of me on my mom’s living room wall
(พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ มี ออน มาย มัม ลีฝอิง รูม วอลล์)
Hey ma, maybe I’ll give you a call
(เฮ มา , เมบี อิลล กี๊ฝ ยู อะ คอลลํ)
Sike you f*ckin b*tch, s*ck a d*ck and two balls
(ซิกคี ยู เอฟ *ckin บี *tch , เอส *ck กา d*ck แอนด์ ทู บอล)
I’m givin you all my job descrip’
(แอม กีฝอิน ยู ออล มาย จ๊อบ descrip)
Which is a b*tch, b*tches the priest offered this
(วิช อีส ซา บี *tch , บี *tches เดอะ พรีซท อ๊อฟเฟ่อร์ ดิส)
Pop more pills than police officers
(พ็อพ โม พิลล์ แฑ็น โพลิ๊ซ อ็อฟฟิสเซอะ)
Arrive at the scene and pull me off of Kim
(อะไร๊ฝ แอ็ท เดอะ ซีน แอนด์ พูลล มี ออฟฟ อ็อฝ คิม)
Teeth off my d*ck, hands off my balls
(ทีท ออฟฟ มาย d*ck , แฮนด์ ออฟฟ มาย บอล)
But y’all can kiss my ass, pants off and all
(บั๊ท ยอล แคน คิซ มาย อาซ , แพ็นท ออฟฟ แอนด์ ออล)
Cuz I’m so goddamn off the wall
(คัซ แอม โซ ก๊อดแดม ออฟฟ เดอะ วอลล์)
I might as well as be a painting smashed on the floor
(ไอ ไมท แอส เวลล แอส บี อะ เพนทิง สแม๊ช ออน เดอะ ฟลอร์)

[Redman]
([ เรดแมน ])
So how is everybody feelin tonight?
(โซ ฮาว อีส เอวี่บอดี้ ฟีลิน ทูไน๊ท)
Hope you’re in the mood to get rude and ill in a fight
(โฮพ ยัวร์ อิน เดอะ มู้ด ทู เก็ท รู๊ด แอนด์ อิลล อิน อะ ไฟ้ท)
Cuz uh, we gettin down for the f*ck of it
(คัซ อา , วี เกดดิน เดาน ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
So s*ck my d*ck if you don’t wanna bump to this… Off the Wall!
(โซ เอส *ck มาย d*ck อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา บั๊มพํ ทู ดิส ออฟฟ เดอะ วอลล์ !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
So how’s everybody doin tonight?
(โซ ฮาว เอวี่บอดี้ โดย ทูไน๊ท)
Hope you’re in the mood to get drunk and scream in a fight
(โฮพ ยัวร์ อิน เดอะ มู้ด ทู เก็ท ดรั๊งค แอนด์ สครีม อิน อะ ไฟ้ท)
Cuz uh, we gettin down for the f*ck of it
(คัซ อา , วี เกดดิน เดาน ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
So s*ck my d*ck if y’all don’t wanna bump to this… Off the Wall!
(โซ เอส *ck มาย d*ck อิ๊ฟ ยอล ด้อนท์ วอนนา บั๊มพํ ทู ดิส ออฟฟ เดอะ วอลล์ !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
No matter what people say
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
I’m gon keep rappin this way
(แอม ก็อน คี๊พ แรพปิน ดิส เวย์)
No matter what you may think
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เมย์ ทริ๊งค)
I’m gon keep doin my thing
(แอม ก็อน คี๊พ โดย มาย ทริง)
No matter what people say
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
I’m gon keep doin my thing
(แอม ก็อน คี๊พ โดย มาย ทริง)
No matter… oh
(โน แม๊ทเท่อร์ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Off The Wall คำอ่านไทย Eminem feat Redman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น