เนื้อเพลง Everywhere I Go คำอ่านไทย Katharine McPhee

It’s funny how you think you really know yourself
( อิทซ ฟันนิ ฮาว ยู ทริ๊งค ยู ริแอ็ลลิ โนว์ ยุรเซลฟ)
Like you would never lose yourself to someone else
(ไล๊ค ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ลู้ส ยุรเซลฟ ทู ซัมวัน เอ๊ลส)
And I was up to thinking it was all about you and me
(แอนด์ ดาย วอส อั๊พ ทู ติ้งกิง อิท วอส ซอร์ อะเบ๊าท ยู แอนด์ มี)
Silly silly me
(ซิ๊ลลี่ ซิ๊ลลี่ มี)
I should have never listened to a word you said
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิร์ด ยู เซ็ด)
But I was always giving in to promises
(บั๊ท ไอ วอส ออลเว กีฝวิง อิน ทู พรอมอิซ)
I never should have gone for
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ กอน ฟอร์)
I should never long for you no matter how hard it gets
(ไอ เชิด เน๊เฝ่อร์ ลอง ฟอร์ ยู โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดิท เก็ท)
And I want this to be over
(แอนด์ ดาย ว้อนท ดิส ทู บี โอ๊เฝ่อร)
I so want this to be through
(ไอ โซ ว้อนท ดิส ทู บี ทรู)
In the end somehow it always comes back to you
(อิน ดิ เอ็นด ซัมฮาว อิท ออลเว คัม แบ็ค ทู ยู)

Cause everywhere I go
(ค๊อส เอวี่แวร์ ไอ โก)
No matter what I do boy
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู บอย)
I just can’t get you out of my head
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
So it annoys me
(โซ อิท แอนนอย มี)
[You wasn’t man enough]
([ ยู วอสซึ้น แมน อีน๊าฟ ])
To come and tell me
(ทู คัม แอนด์ เทลล มี)
[That I was never the one]
([ แดท ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ดิ วัน ])
Like you said I was
(ไล๊ค ยู เซ็ด ดาย วอส)
[You could have told someone]
([ ยู เคิด แฮ็ฝ โทลด ซัมวัน ])
You knew you didn’t love me anymore
(ยู นยู ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี แอนนี่มอ)

If you had only told me how you really felt
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ด โอ๊นลี่ โทลด มี ฮาว ยู ริแอ็ลลิ เฟ็ลท)
I could have put my feelings into someone else
(ไอ เคิด แฮ็ฝ พุท มาย ฟีลอิง อิ๊นทู ซัมวัน เอ๊ลส)
But I was busy thinkin’ I was where I was supposed to be
(บั๊ท ไอ วอส บี๊ซี่ ติ้งกิน นาย วอส แวร์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู บี)
Silly silly me
(ซิ๊ลลี่ ซิ๊ลลี่ มี)
But there was something ’bout you that I couldn’t resist
(บั๊ท แดร์ วอส ซัมติง เบาท ยู แดท ไอ คูดซึ่น รีซิ๊สท)
Can’t put my finger on it but whatever it is
(แค็นท พุท มาย ฟิ๊งเก้อร ออน หนิด บั๊ท ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส)
I never should have stood for it
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ ซทูด ฟอร์ อิท)
I know you’re no good for me
(ไอ โนว์ ยัวร์ โน กู๊ด ฟอร์ มี)
And that’s the way it is
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิท อีส)

And I want it to be over
(แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ ทู บี โอ๊เฝ่อร)
I so want it to be through
(ไอ โซ ว้อนท ดิธ ทู บี ทรู)
In the end somehow it always comes back to you
(อิน ดิ เอ็นด ซัมฮาว อิท ออลเว คัม แบ็ค ทู ยู)

Cause everywhere I go
(ค๊อส เอวี่แวร์ ไอ โก)
No matter what I do boy
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู บอย)
I just can’t get you out of my head
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
So it annoys me
(โซ อิท แอนนอย มี)
[You wasn’t man enough]
([ ยู วอสซึ้น แมน อีน๊าฟ ])
To come and tell me
(ทู คัม แอนด์ เทลล มี)
[That I was never the one]
([ แดท ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ดิ วัน ])
Like you said I was
(ไล๊ค ยู เซ็ด ดาย วอส)
[You could have told someone]
([ ยู เคิด แฮ็ฝ โทลด ซัมวัน ])
You knew you didn’t love me anymore
(ยู นยู ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี แอนนี่มอ)

I tell myself
(ไอ เทลล ไมเซลฟ)
Get over you
(เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
It’s over right
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ไร๊ท)
Right thing to do
(ไร๊ท ทริง ทู ดู)
And just when I thought I was done
(แอนด์ จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ วอส ดัน)
You pull me in for another run
(ยู พูลล มี อิน ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ รัน)
I can’t take this
(ไอ แค็นท เท้ค ดิส)
I won’t take this
(ไอ ว็อนท เท้ค ดิส)
I can’t do this
(ไอ แค็นท ดู ดิส)
I Won’t do it
(ไอ ว็อนท ดู อิท)
Even if I know in the end somehow it always comes back to you
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย โนว์ อิน ดิ เอ็นด ซัมฮาว อิท ออลเว คัม แบ็ค ทู ยู)

Cause everywhere I go
(ค๊อส เอวี่แวร์ ไอ โก)
No matter what I do boy
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู บอย)
I just can’t get you out of my head
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
So it annoys me
(โซ อิท แอนนอย มี)
[You wasn’t man enough]
([ ยู วอสซึ้น แมน อีน๊าฟ ])
To come and tell me
(ทู คัม แอนด์ เทลล มี)
[That I was never the one]
([ แดท ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ดิ วัน ])
Like you said I was
(ไล๊ค ยู เซ็ด ดาย วอส)
[You could have told someone]
([ ยู เคิด แฮ็ฝ โทลด ซัมวัน ])
You knew you didn’t love me anymore
(ยู นยู ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี แอนนี่มอ)

Cause everywhere I go
(ค๊อส เอวี่แวร์ ไอ โก)
No matter what I do boy
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู บอย)
I just can’t get you out of my head
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
So it annoys me
(โซ อิท แอนนอย มี)
[You wasn’t man enough]
([ ยู วอสซึ้น แมน อีน๊าฟ ])
To come and tell me
(ทู คัม แอนด์ เทลล มี)
[That I was never the one]
([ แดท ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ดิ วัน ])
Like you said I was
(ไล๊ค ยู เซ็ด ดาย วอส)
[You could have told someone]
([ ยู เคิด แฮ็ฝ โทลด ซัมวัน ])
You knew you didn’t love me anymore
(ยู นยู ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี แอนนี่มอ)

Cause everywhere I go
(ค๊อส เอวี่แวร์ ไอ โก)
No matter what I do boy
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู บอย)
I just can’t get you out of my head
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
So it annoys me
(โซ อิท แอนนอย มี)
[You wasn’t man enough]
([ ยู วอสซึ้น แมน อีน๊าฟ ])
To come and tell me
(ทู คัม แอนด์ เทลล มี)
[That I was never the one]
([ แดท ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ดิ วัน ])
Like you said I was
(ไล๊ค ยู เซ็ด ดาย วอส)
[You could have told someone]
([ ยู เคิด แฮ็ฝ โทลด ซัมวัน ])
You knew you didn’t love me anymore
(ยู นยู ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everywhere I Go คำอ่านไทย Katharine McPhee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น