เนื้อเพลง You Mean I’m Not? คำอ่านไทย Korn

Woke up, didn’t choke up
( โวค อั๊พ , ดิ๊นอิน โชค อั๊พ)
Saw my AK, it was broke up
(ซอว์ มาย AK , อิท วอส บโรค อั๊พ)
Put it together like a jigsaw
(พุท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค เก จีกซอ)
Got my nine and my rambo knife off the floor
(ก็อท มาย ไนน แอนด์ มาย แรมโบ ไน๊ฟ ออฟฟ เดอะ ฟลอร์)
Went to the bathroom and beat the rush
(เว็นท ทู เดอะ บาทรูม แอนด์ บีท เดอะ รัช)
” Yo who the f*ck used my toothbrush? ”
(” โย ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู๊ส มาย toothbrush “)

Went to my sister’s room, ” Yo, b*tch wake up ”
(เว็นท ทู มาย ซิ๊สเท่อร์ รูม , ” โย , บี *tch เว้ค อั๊พ “)
” You stupid ass, dirty ass, nasty ass sl*t ”
(” ยู สทิ๊วผิด อาซ , เดอทิ อาซ , นาซทิ อาซ sl*ที “)
Shot her in the leg, shot her in the thigh
(ฌ็อท เฮอ อิน เดอะ เล้ก , ฌ็อท เฮอ อิน เดอะ ไธ)
Kicked her in the p*ssy, and punched her in the eye
(คิ๊ค เฮอ อิน เดอะ พี *ssy , แอนด์ พั๊นช เฮอ อิน ดิ อาย)
Slapped her in the head, stepped on her cord
(สแลพ เฮอ อิน เดอะ เฮด , สตอปชฺ ออน เฮอ คอร์ด)
Don’t f*ck around b*tch word is bond
(ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ บี *tch เวิร์ด อีส บอนดฺ)

Went downstairs to eat with my folks
(เว็นท ดาวสแตร์สฺ ทู อี๊ท วิธ มาย โฟล้ค)
” Ma… you broke the f*ckin’ egg yolk ”
(” มา ยู บโรค เดอะ เอฟ *ckin เอ้กก โยค “)
Punched her in the chest, got on her cheek
(พั๊นช เฮอ อิน เดอะ เชสทํ , ก็อท ออน เฮอ ชีค)
Then I made her scream like the b*tch was a thief
(เด็น นาย เมด เฮอ สครีม ไล๊ค เดอะ บี *tch วอส ซา ทรี๊ฟ)
Knee to the p*ssy, kick to the skull
(นี ทู เดอะ พี *ssy , คิ๊ค ทู เดอะ สคั๊ลล)
AK yo I shot the b*tch in the temple
(AK โย ไอ ฌ็อท เดอะ บี *tch อิน เดอะ เท๊มเพิ่ล)
Pops’ got mad cuz Mom got licked
(พ็อพ ก็อท แม้ด คัซ มัม ก็อท ลิค)
I didn’t give a f*ck so I shot ’em in the d*ck
(ไอ ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ เอฟ *ck โซ ไอ ฌ็อท เอ็ม อิน เดอะ d*ck)
Hungry ass f*ck, said my grace
(ฮั๊งกรี้ อาซ เอฟ *ck , เซ็ด มาย เกร๊ซ)
Pop kept screamin’ so I shot him in the face
(พ็อพ เค็พท สครีมมิน โซ ไอ ฌ็อท ฮิม อิน เดอะ เฟซ)
Ate my food found my coat
(เอท มาย ฟู้ด เฟานด มาย โค๊ท)

Mail man came so I cut his mutha-f*ckin’ throat
(เมล แมน เคม โซ ไอ คัท ฮิส มาตดา เอฟ *ckin โธร๊ท)
Waiting for the mutha-f*ckin’ school bus…
(เวททิง ฟอร์ เดอะ มาตดา เอฟ *ckin สคูล บัส)
I had a dream that I was hard…..
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม แดท ไอ วอส ฮาร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Mean I’m Not? คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น