เนื้อเพลง Fifteen คำอ่านไทย Taylor Swift

You take a deep breath and you walk through the doors
(ยู เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด ยู วอค ธรู เดอะ โด)
It’s the morning of your very first day
(อิทซ เดอะ มอนิง อ็อฝ ยุร เฝริ เฟิซท เด)
You say hi to your friends you ain’t seen in a while
(ยู เซ ไฮ ทู ยุร ฟเร็นด ยู เอน ซีน อิน อะ ฮไวล)
Try and stay out of everybody’s way
(ทไร แอ็นด ซเท เอาท อ็อฝ เอวี่บอดี้ เว)

It’s your freshman year and you’re gonna be here
(อิทซ ยุร เฟรซแมน เยีย แอ็นด ยัวร์ กอนนะ บี เฮียร)
For the next four years in this town
(ฟอ เดอะ เน็คซท โฟ เยีย ซิน ที ทาวน์)
Hoping one of those senior boys will wink at you and say
(โฮพปิง วัน อ็อฝ โฑส ซีนเยอะ บอย วิล วิงค แกท ยู แอ็นด เซ)
You know, I haven’t seen you around before
(ยู โน , ไอ แฮฟเวน ซีน ยู อะเรานด บิโฟ)

‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
(คอส ฮเว็น ยัวร์ ฟีฟทีน แอ็นด ซัมบอดี้ เท็ล ยู เฑ ลัฝ ยู)
You’re gonna believe them
(ยัวร์ กอนนะ บิลีฝ เฑ็ม)
And when you’re fifteen feeling like there’s nothing to figure out but
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ฟีฟทีน ฟีลอิง ไลค แฑ นัธอิง ทู ฟีกยุร เอาท บัท)
count to ten, take it in
(เคานท ทู เท็น , เทค อิท อิน)
This is life before you know who you’re gonna be
(ที ซิส ไลฟ บิโฟ ยู โน ฮู ยัวร์ กอนนะ บี)
Fifteen
(ฟีฟทีน)

You sit in class next to redheaded Abigail
(ยู ซิท อิน คลาซ เน็คซท ทู เรดเฮดเดด อบีเกล)
And soon enough you’re best friends
(แอ็นด ซูน อินัฟ ยัวร์ เบ็ซท ฟเร็นด)
Laughing at the other girls who think they’re so cool
(ลาฟอิง แอ็ท ดิ อัฑเออะ เกิล ฮู ธิงค เดรว โซ คูล)
We’ll be outta here as soon as we can
(เว็ล บี เอ๊าตา เฮียร แอ็ส ซูน แอ็ส วี แค็น)

And then you’re on your very first date and he’s got a car
(แอ็นด เฑ็น ยัวร์ ออน ยุร เฝริ เฟิซท เดท แอ็นด อีส ก็อท ดา คา)
And you feeling like flying
(แอ็นด ยู ฟีลอิง ไลค ฟไลอิง)
And your mama’s waiting up and you’re thinking he’s the one
(แอ็นด ยุร มามะ เวททิง อัพ แอ็นด ยัวร์ ติ้งกิง อีส ดิ วัน)
[adsense]
And you’re dancing ’round your room when the night ends
(แอ็นด ยัวร์ แด็นซิง เรานด ยุร รุม ฮเว็น เดอะ ไนท เอ็นด)
When the night ends
(ฮเว็น เดอะ ไนท เอ็นด)

‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
(คอส ฮเว็น ยัวร์ ฟีฟทีน แอ็นด ซัมบอดี้ เท็ล ยู เฑ ลัฝ ยู)
You’re gonna believe them
(ยัวร์ กอนนะ บิลีฝ เฑ็ม)
And when you’re fifteen and your first kiss
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ฟีฟทีน แอ็นด ยุร เฟิซท คิซ)
Makes your head spin around
(เมค ยุร เฮ็ด ซพิน อะเรานด)
But in your life you’ll do things greater than
(บัท อิน ยุร ไลฟ โยว ดู ธิง กเรทเออะ แฑ็น)
Dating the boy on the football team
(เดทดิง เดอะ บอย ออน เดอะ ฟุทบอล ทีม)
I didn’t know it at fifteen
(ไอ ดิ๊นอิน โน อิท แอ็ท ฟีฟทีน)

When all you wanted was to be wanted
(ฮเว็น ออล ยู ว็อนท วอส ทู บี ว็อนท)
I wish you could go back and tell yourself what you know now
(ไอ วิฌ ยู คูด โก แบ็ค แอ็นด เท็ล ยุรเซลฟ ฮว็อท ยู โน เนา)

Back then I swore I was gonna marry him someday
(แบ็ค เฑ็น นาย ซโว ไอ วอส กอนนะ แมริ ฮิม ซัมเดย์)
But I realized some bigger dreams of mine
(บัท ไอ รีแอะไลส ซัม บี๊กเกอร์ ดรีม อ็อฝ ไมน)
Abigail gave everything she had to a boy who changed his mind
(อบีเกล เกฝ เอ๊วี่ติง ชี แฮ็ด ทู อะ บอย ฮู เชนจ ฮิส ไมนด)
We both cried
(วี โบธ คไร)

‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
(คอส ฮเว็น ยัวร์ ฟีฟทีน แอ็นด ซัมบอดี้ เท็ล ยู เฑ ลัฝ ยู)
You’re gonna believe them
(ยัวร์ กอนนะ บิลีฝ เฑ็ม)
And when you’re fifteen, don’t forget to love before you fall
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ฟีฟทีน , ด้อนท์ เฟาะเกท ทู ลัฝ บิโฟ ยู ฟอล)
I’ve found time can heal most anything
(อิฝ เฟานด ไทม แค็น ฮีล โมซท เอนอิธิง)
And you just might find who you’re supposed to be
(แอ็นด ยู จัซท ไมท ไฟนด ฮู ยัวร์ ซัพโพส ทู บี)
I didn’t know who I was supposed to be
(ไอ ดิ๊นอิน โน ฮู ไอ วอส ซัพโพส ทู บี)
Fifteen
(ฟีฟทีน)

la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
Your very first day
(ยุร เฝริ เฟิซท เด)
Take a deep breath girl
(เทค เก ดีพ บเร็ธ เกิล)
Take a deep breath as you walk through the doors
(เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็ส ยู วอค ธรู เดอะ โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fifteen คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น