เนื้อเพลง Cry Baby คำอ่านไทย Madonna

My guy is really something, he’s sensitive and shy
( มาย กาย อีส ริแอ็ลลิ ซัมติง , อีส เซนซิทิฝ แอนด์ ชาย)
My guy is such a bumpkin, it doesn’t take much to make him cry.
(มาย กาย อีส ซัช อะ บัมคิน , อิท ดัสอินท เท้ค มัช ทู เม้ค ฮิม คราย)
If you hurt someone helpless, it’s like taking away all his toys,
(อิ๊ฟ ยู เฮิร์ท ซัมวัน เฮลพเล็ซ , อิทซ ไล๊ค เทคอิง อะเวย์ ออล ฮิส ทอย ,)
He’s just a cry baby boy.
(อีส จั๊สท ดา คราย เบ๊บี้ บอย)

My guy is sentimental, he’s always feeling blue
(มาย กาย อีส เซนทิเมนแท็ล , อีส ออลเว ฟีลอิง บลู)
He can be so temperamental and I don’t know what I should do.
(ฮี แคน บี โซ เทมเพอะระเมนแท็ล แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ เชิด ดู)
If you step on a little bug he cries all over the floor,
(อิ๊ฟ ยู สเท็พ ออน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บั๊ก ฮี ไคร ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ ฟลอร์ ,)
He’s just a cry baby bore.
(อีส จั๊สท ดา คราย เบ๊บี้ บอรฺ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I don’t want to hurt his feelings,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮิร์ท ฮิส ฟีลอิง ,)
But his outbursts have me really
(บั๊ท ฮิส เอาทเบิซท แฮ็ฝ มี ริแอ็ลลิ)
Boo-hoo-hoo-ing all the time,
(บู ฮู ฮู อิง ออล เดอะ ไทม์ ,)
If I turn out like him, I think I’m gonna cry, baby
(อิ๊ฟ ฟาย เทิร์น เอ๊าท ไล๊ค ฮิม , ไอ ทริ๊งค แอม กอนนะ คราย , เบ๊บี้)
La, la, la, la, la, la,
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
He’s such a cry baby,
(อีส ซัช อะ คราย เบ๊บี้ ,)
La, la, la, la, la, la.
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)

[Spoken:] And I’ll tell you something else
([ ซโพเค็น : ] แอนด์ อิลล เทลล ยู ซัมติง เอ๊ลส)

My guy is such a wet noodle, he’s always teary-eyed
(มาย กาย อีส ซัช อะ เว๊ท นู๊ดเดิ้ล , อีส ออลเว ทีรี อาย)
He acts like a real cock-a-doodle, he can’t even tell you why.
(ฮี แอ๊คท ไล๊ค เก เรียล ค๊อค กา doodle , ฮี แค็นท อี๊เฝ่น เทลล ยู วาย)
If you just play him a sappy song, he acts like his doggie just died,
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เพลย์ ฮิม มา แซพพิ ซ็อง , ฮี แอ๊คท ไล๊ค ฮิส ดอกกิ จั๊สท ดาย ,)
He’s just a cry baby guy.
(อีส จั๊สท ดา คราย เบ๊บี้ กาย)

[Spoken:] No kidding, oh dear
([ ซโพเค็น : ] โน คิดดิง , โอ เดียร์)

My guy is such a whiner, he’s worse than baddie so
(มาย กาย อีส ซัช อะ whiner , อีส เวิ๊ร์ส แฑ็น baddie โซ)
A cockroach seen in the diner, and the tears flow out of the blue.
(อะ คอคโรช ซีน อิน เดอะ ไดนเออะ , แอนด์ เดอะ เทียร์ โฟลว์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บลู)
And if I ask him to knock it off, he goes and cries in the can,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย อาสคฺ ฮิม ทู น๊อค อิท ออฟฟ , ฮี โกซ แซน ไคร ซิน เดอะ แคน ,)
He’s such a cry baby man.
(อีส ซัช อะ คราย เบ๊บี้ แมน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I love a cry baby,
(ไอ ลัฝ อะ คราย เบ๊บี้ ,)
La, la, la, la, la, la.
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
He’s such a cry baby,
(อีส ซัช อะ คราย เบ๊บี้ ,)
La, la, la, la, la, la.
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)

[Spoken:] Would you knock it off please? Thank you.
([ ซโพเค็น : ] เวิด ยู น๊อค อิท ออฟฟ พลีซ แธ๊งค์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cry Baby คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น