เนื้อเพลง Mer Girl คำอ่านไทย Madonna

I ran from my house that cannot contain me
( ไอ แร็น ฟรอม มาย เฮ้าส แดท แคนน็อท คอนเทน มี)
From the man that I cannot keep
(ฟรอม เดอะ แมน แดท ไอ แคนน็อท คี๊พ)
From my mother who haunts me, even though she’s gone
(ฟรอม มาย ม๊าเธ่อร์ ฮู ฮอนท์ มี , อี๊เฝ่น โธ ชี กอน)
From my daughter that never sleeps
(ฟรอม มาย ด๊อเท่อร์ แดท เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ)
I ran from the noise and the silence
(ไอ แร็น ฟรอม เดอะ น๊อยส แอนด์ เดอะ ไซเล็นซ)
From the traffic on the streets
(ฟรอม เดอะ แทร๊ฟฟิ๊ค ออน เดอะ สทรีท)

I ran to the treetops, I ran to the sky
(ไอ แร็น ทู เดอะ ทรีทอพ , ไอ แร็น ทู เดอะ สกาย)
Out to the lake, into the rain that matted my hair
(เอ๊าท ทู เดอะ เล้ค , อิ๊นทู เดอะ เรน แดท แม็ท มาย แฮร์)
And soaked my shoes and skin
(แอนด์ โซค มาย ชู แซน สกิน)
Hid my tears, hid my fears
(ฮิด มาย เทียร์ , ฮิด มาย เฟียร์)

I ran to the forest, I ran to the trees
(ไอ แร็น ทู เดอะ ฟ๊อเรสท , ไอ แร็น ทู เดอะ ทรี)
I ran and I ran, I was looking for me
(ไอ แร็น แอนด์ ดาย แร็น , ไอ วอส ลุคอิง ฟอร์ มี)

I ran past the churches and the crooked old mailbox
(ไอ แร็น พาสท์ เดอะ เชอร์เชซ แซน เดอะ ครุค โอลด์ เมล์บอค)
Past the apple orchards and the lady that never talks
(พาสท์ ดิ แอพ ออเชิด แซน เดอะ เล๊ดี้ แดท เน๊เฝ่อร์ ท๊อล์ค)
Up into the hills, I ran to the cemetery
(อั๊พ อิ๊นทู เดอะ ฮิลล์ , ไอ แร็น ทู เดอะ เซมอิทริ)
And held my breath, and thought about your death
(แอนด์ เฮ็ลด มาย บรี๊ทฺรฺ , แอนด์ ธอท อะเบ๊าท ยุร เด้ท)

I ran to the lake, up into the hills
(ไอ แร็น ทู เดอะ เล้ค , อั๊พ อิ๊นทู เดอะ ฮิลล์)
I ran and I ran, I’m looking there still
(ไอ แร็น แอนด์ ดาย แร็น , แอม ลุคอิง แดร์ สทิลล)
And I saw the crumbling tombstones
(แอนด์ ดาย ซอว์ เดอะ ครัมบิง tombstones)
All forgotten names
(ออล ฟอร์กอทเดน เนม)

I tasted the rain, I tasted my tears
(ไอ เท๊ซท เดอะ เรน , ไอ เท๊ซท มาย เทียร์)
I cursed the angels, I tasted my fears
(ไอ เคอร์ส ดิ แอ๊งเจล , ไอ เท๊ซท มาย เฟียร์)

And the ground gave way beneath my feet
(แอนด์ เดอะ กราวนด์ เกฝ เวย์ บีนี๊ทร มาย ฟีท)
And the earth took me in her arms
(แอนด์ ดิ เอิร์ทร ทุค มี อิน เฮอ อาร์ม)
Leaves covered my face
(ลี๊ฝ โค๊ฝเฝ่อร์ มาย เฟซ)
Ants marched across my back
(แอ๊นท มาร์ช อะคร๊อส มาย แบ็ค)
Black sky opened up, blinding me
(แบล๊ค สกาย โอ๊เพ่น อั๊พ , บลายดิง มี)

I ran to the forest, I ran to the trees
(ไอ แร็น ทู เดอะ ฟ๊อเรสท , ไอ แร็น ทู เดอะ ทรี)
I ran and I ran, I was looking for me
(ไอ แร็น แอนด์ ดาย แร็น , ไอ วอส ลุคอิง ฟอร์ มี)
I ran to the lakes and up to the hill
(ไอ แร็น ทู เดอะ เล้ค แซน อั๊พ ทู เดอะ ฮิลล์)
I ran and I ran, I’m looking there still
(ไอ แร็น แอนด์ ดาย แร็น , แอม ลุคอิง แดร์ สทิลล)

And I smelled her burning flesh
(แอนด์ ดาย สเมลล์ เฮอ เบรินนิง เฟลช)
Her rotting bones
(เฮอ หรอดดิง โบน)
Her decay
(เฮอ ดิเค)

I ran and I ran
(ไอ แร็น แอนด์ ดาย แร็น)
I’m still running away
(แอม สทิลล รันนิง อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mer Girl คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น