เนื้อเพลง Kill the King คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I’m watch them all leaves sweet sunshine
( แอม ว๊อทช เด็ม ออล ลี๊ฝ สวี้ท ซันชาย)
Wave back
(เว๊ฝ แบ็ค)
Playin like cars that open the funk
(เพลย์ยิน ไล๊ค คารํ แดท โอ๊เพ่น เดอะ ฟังค)
Rhythms will fall behind
(ริธึ่ม วิล ฟอลล์ บีฮายน์)
It all gets so crazy
(อิท ดอร์ เก็ท โซ คเรสิ)
It sense attached to
(อิท เซ้นส แอทแท๊ช ทู)
The same old lie
(เดอะ เซม โอลด์ ไล)
But I’m not lie
(บั๊ท แอม น็อท ไล)
Rain this fire
(เรน ดิส ไฟเออะร)
All night
(ออล ไน๊ท)

You save the world everytime you walk in the room
(ยู เซฝ เดอะ เวิลด เอ๊รี่ไทม์ ยู ว๊อล์ค อิน เดอะ รูม)
What you do
(ว๊อท ยู ดู)
You alone could save our soul
(ยู อะโลน เคิด เซฝ เอ๊า โซล)
Just your smile makes me think that I could
(จั๊สท ยุร สไมล์ เม้ค มี ทริ๊งค แดท ไอ เคิด)
Kill the king, Kill the king
(คิลล์ เดอะ คิง , คิลล์ เดอะ คิง)
Just your laugh makes me know that I could
(จั๊สท ยุร ล๊าฟ เม้ค มี โนว์ แดท ไอ เคิด)
Kill the king, kill him
(คิลล์ เดอะ คิง , คิลล์ ฮิม)

[Scat]
([ สแคท ])
Brain brain, they fall
(เบรน เบรน , เด ฟอลล์)
All lay down, oh
(ออล เลย์ เดาน , โอ)
Shut up and sing, shut up and sing, shut up and sing
(ชั๊ท อั๊พ แอนด์ ซิง , ชั๊ท อั๊พ แอนด์ ซิง , ชั๊ท อั๊พ แอนด์ ซิง)
Goin’ down
(โกอิน เดาน)
Cause I got some awful news for you
(ค๊อส ไอ ก็อท ซัม ออฟุล นิว ฟอร์ ยู)
Sunshine, you wave back
(ซันชาย , ยู เว๊ฝ แบ็ค)
And I mean all, gonna leave it
(แอนด์ ดาย มีน ออล , กอนนะ ลี๊ฝ อิท)
Drive me down
(ไดร๊ฝ มี เดาน)

You save the world everytime you walk in the room
(ยู เซฝ เดอะ เวิลด เอ๊รี่ไทม์ ยู ว๊อล์ค อิน เดอะ รูม)
What you do
(ว๊อท ยู ดู)
If you alone could save my soul
(อิ๊ฟ ยู อะโลน เคิด เซฝ มาย โซล)
Just your smile makes me think that I could
(จั๊สท ยุร สไมล์ เม้ค มี ทริ๊งค แดท ไอ เคิด)
Kill the king, Kill the king
(คิลล์ เดอะ คิง , คิลล์ เดอะ คิง)
Just your laugh makes me know that I can
(จั๊สท ยุร ล๊าฟ เม้ค มี โนว์ แดท ไอ แคน)

Take the, Take his throne,
(เท้ค เดอะ , เท้ค ฮิส ธโรน ,)
Take it my own
(เท้ค อิท มาย โอว์น)
I can take his throne
(ไอ แคน เท้ค ฮิส ธโรน)

Come on, come on, yea yea
(คัมมอน , คัมมอน , เย เย)
Come on, come on, yea yea
(คัมมอน , คัมมอน , เย เย)
We’re burnin down
(เวีย เบินนิน เดาน)
Come on, come on, yea yea
(คัมมอน , คัมมอน , เย เย)
Come on, come on, yea yea
(คัมมอน , คัมมอน , เย เย)
Down to the ground
(เดาน ทู เดอะ กราวนด์)

And all the kings horses
(แอนด์ ออล เดอะ คิง ฮอร์ส)
And all the kings men
(แอนด์ ออล เดอะ คิง เม็น)
They will get in line
(เด วิล เก็ท อิน ไลน์)

You save the world everytime you walk in the room
(ยู เซฝ เดอะ เวิลด เอ๊รี่ไทม์ ยู ว๊อล์ค อิน เดอะ รูม)
What you do
(ว๊อท ยู ดู)
You alone could save our soul
(ยู อะโลน เคิด เซฝ เอ๊า โซล)
Just your smile makes me think that I should
(จั๊สท ยุร สไมล์ เม้ค มี ทริ๊งค แดท ไอ เชิด)
Kill the king, Kill the king
(คิลล์ เดอะ คิง , คิลล์ เดอะ คิง)
Just your laugh makes me know that I can
(จั๊สท ยุร ล๊าฟ เม้ค มี โนว์ แดท ไอ แคน)
Kill the king, kill him
(คิลล์ เดอะ คิง , คิลล์ ฮิม)

Yea, Yea
(เย , เย)
Down to the ground
(เดาน ทู เดอะ กราวนด์)
Yea, yea
(เย , เย)
Down to the ground
(เดาน ทู เดอะ กราวนด์)
Yea, yea
(เย , เย)
Down to the ground
(เดาน ทู เดอะ กราวนด์)

Come on come on yea yea
(คัมมอน คัมมอน เย เย)
Come on come on yea yea
(คัมมอน คัมมอน เย เย)
Burn him down
(เบิร์น ฮิม เดาน)
Come on come on yea yea
(คัมมอน คัมมอน เย เย)
Come on come on yea yea
(คัมมอน คัมมอน เย เย)
Down to the ground
(เดาน ทู เดอะ กราวนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kill the King คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น