เนื้อเพลง P.I.M.P. คำอ่านไทย 50 Cent

[Hook x2: 50 Cent]
([ ฮุค x2 : 50 เซ็นท ])
I don’t know what you heard about me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู เฮิด อะเบาท มี)
But a bitch can’t get a dollar outta me
(บัท ดา บิช แค็นท เก็ท ดา ดอลเลอะ เอ๊าตา มี)
No Cadillac, no perms, you can’t see
(โน คาดิลแล , โน เพริม , ยู แค็นท ซี)
That I’m a motherfuckin’ P.I.M.P.
(แดท แอม มา มาเทอร์ฟัคกิน พี ไอ เอม พี)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Now shorty, she in the club, she dancin’ for dollars
(เนา ชอร์ทดิง , ชี อิน เดอะ คลับ , ชี แดนซิน ฟอ ดอลเลอะ)
She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada
(ชี ก็อท ดา ธิง ฟอ แดท กู๊ซชี่ , แดท เฟนดี , แดท พราดา)
That BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana
(แดท บีซีบีจี , บลูเบอรี่ , โดลเซ & แก๊บบานา)
She’s feeding fools fantasies, they pay her cause they want her
(ชี ฟรีดดิง ฟูล แฟนตาซีสฺ , เฑ เพ เฮอ คอส เฑ ว็อนท เฮอ)
I spit a little G man and my game got her
(ไอ ซพิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล จี แม็น แอ็นด ไม เกม ก็อท เฮอ)
A hour later have that ass up in the Ramada
(อะ เอาร เลทเออะ แฮ็ฝ แดท อาซ อัพ อิน เดอะ รามาดา)
Them trick niggaz in they ear sayin’ they think about her
(เฑ็ม ทริค นิกแกซ อิน เฑ เอีย เซย์อิน เฑ ธิงค อะเบาท เฮอ)
I got the bitch by the bar tryin’ to get a drink up out her
(ไอ ก็อท เดอะ บิช ไบ เดอะ บา ทายอิน ทู เก็ท ดา ดริงค อัพ เอาท เฮอ)
She like my style, she like my smile, she like the way I talk
(ชี ไลค ไม ซไทล , ชี ไลค ไม ซไมล , ชี ไลค เดอะ เว ไอ ทอค)
She from the country, she like me cause I’m from New York
(ชี ฟร็อม เดอะ คันทริ , ชี ไลค มี คอส แอม ฟร็อม นยู ยอค)
I ain’t that nigga trying to holla cause I want some head
(ไอ เอน แดท นิกงา ทไรอิง ทู ฮอลละ คอส ไอ ว็อนท ซัม เฮ็ด)
I’m that nigga tryin’ to holla cause I want some bread
(แอม แดท นิกงา ทายอิน ทู ฮอลละ คอส ไอ ว็อนท ซัม บเร็ด)
I could care less how she perform when she in the bed
(ไอ คูด แค เล็ซ เฮา ชี เพอะฟอม ฮเว็น ชี อิน เดอะ เบ็ด)
Bitch hit the track, catch a date, and come pay the kid
(บิช ฮิท เดอะ ทแรค , แค็ช อะ เดท , แอ็นด คัม เพ เดอะ คิด)
Look baby, this is simple you can’t see
(ลุค เบบิ , ที ซิส ซิ๊มเพิ่ล ยู แค็นท ซี)
You fuckin’ with me you fuckin’ with a P.I.M.P.
(ยู ฟัคกิน วิฑ มี ยู ฟัคกิน วิฑ อะ พี ไอ เอม พี)

[Hook x2: 50 Cent]
([ ฮุค x2 : 50 เซ็นท ])

G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
G [What?]
(จี [ ฮว็อท ])
Unit [What?]
(ยูนิท [ ฮว็อท ])
[Bridge: Snoop Dogg]
([ บริจ : ซนูพ ด๊อก ])
F-I-F-T-Y C-E-N-T and S-N double O-P
(เอฟ ไอ เอฟ ที วาย ซี อี เอน ที แอ็นด เอส เอน ดั๊บเบิ้ล โอ พี)
Doggy style in ya mouth for the 2003
(ดอกกิ ซไทล อิน ยา เมาธ ฟอ เดอะ 2003)
And y’all know I’m from the DPG
(แอ็นด ยอล โน แอม ฟร็อม เดอะ ดีพีจี)

F-I-F-T-Y C-E-N-T and S-N double O-P
(เอฟ ไอ เอฟ ที วาย ซี อี เอน ที แอ็นด เอส เอน ดั๊บเบิ้ล โอ พี)
We internationally known and locally respected
(วี อินเทอะแนฌอะแน็ล โนน แอ็นด โลแค็ลลิ ริซเพคท)
[And you know you’re just a P.I.M.P] Now what you know about me
([ แอ็นด ยู โน ยัวร์ จัซท ดา พี ไอ เอม พี ] เนา ฮว็อท ยู โน อะเบาท มี)

[adsense]

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Yeah bitch I got my Now and Later gators on
(เย่ บิช ไอ ก็อท ไม เนา แอ็นด เลทเออะ เกเดอสฺ ออน)
I’m bout to show you how my pimp hand is way strong
(แอม เบาท ทู โฌ ยู เฮา ไม พิมพ แฮ็นด อีส เว ซทร็อง)
Your dead wrong if ya think that pimpin’ gon’ die
(ยุร เด็ด ร็อง อิฟ ยา ธิงค แดท พิมปิน ก็อน ได)
Twelve piece with a hundred hoes by my side
(ทเว็ลฝ พีซ วิฑ อะ ฮันดเร็ด โฮ ไบ ไม ไซด)
I’m down with that nigga Fifty like I down with blue
(แอม เดาน วิฑ แดท นิกงา ฟีฟทิ ไลค ไก เดาน วิฑ บลู)
[We love you Snoop Dogg]
([ วี ลัฝ ยู ซนูพ ด๊อก ])
G-U-N-I-Tizzy, fuckin’ with me and the D-P-Gizzy
(จี ยู เอน นาย ทิซซี่ , ฟัคกิน วิฑ มี แอ็นด เดอะ ดี พี กิซซี่)
Niggaz in New York know how Doggy get down
(นิกแกซ อิน นยู ยอค โน เฮา ดอกกิ เก็ท เดาน)
I got my niggaz in Queens, I got my bitches Uptown
(ไอ ก็อท ไม นิกแกซ อิน ควีน , ไอ ก็อท ไม บิดเชด อัพเทาน)
I got my business in Manhattan, I ain’t fuckin’ around
(ไอ ก็อท ไม บีสเน็ซ ซิน แมนแฮตัน , ไอ เอน ฟัคกิน อะเรานด)
I got some butter pecan, Puerto Ricans from the Boogie Down [Down]
(ไอ ก็อท ซัม บัทเทอะ พีแคน , เพิสโต รีแกน ฟร็อม เดอะ บูกี เดาน [ เดาน ])
That’s waitin’ on me to return
(แฑ็ท เว๊ทดิน ออน มี ทู ริเทิน)
So they can snatch these braids out and put my hair in a perm, word
(โซ เฑ แค็น ซแน็ช ฑิส บเรด เอาท แอ็นด พัท ไม แฮ อิน อะ เพริม , เวิด)
They love it when I get to crippin’
(เฑ ลัฝ อิท ฮเว็น นาย เก็ท ทู ครืพปิน)
And spittin’ this mag-ah-ni-ficent pimpin
(แอ็นด สปิทดิน ที แมก อา นาย ฟายเซ็น พิมปิน)
[Hook 2: 50 Cent]
([ ฮุค 2 : 50 เซ็นท ])
[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
You need to switch over and ride with a star
(ยู เน ทู ซวิช โอเฝอะ แอ็นด ไรด วิฑ อะ ซทา)
It’ll get you far
(อิว เก็ท ยู ฟา)
I’m a P-I-M-P G-A-N-G-S-T-E-R
(แอม มา พี ไอ เอม พี จี อะ เอน จี เอส ที อี อาร์)
Yeah, I’m young, but I ain’t dumb
(เย่ , แอม ยัง , บัท ไอ เอน ดัม)
Got some tricks, but I ain’t one
(ก็อท ซัม ทริค , บัท ไอ เอน วัน)
I’m a guerrilla for scrilla, I trip you, you try to run
(แอม มา เกะรีลละ ฟอ สครีเรีย , ไอ ทริพ ยู , ยู ทไร ทู รัน)
I let em’ do as they please, as long as they get my cheese
(ไอ เล็ท เอ็ม ดู แอ็ส เฑ พลีส , แอ็ส ล็อง แอ็ส เฑ เก็ท ไม ชีส)
Even if they gotta freeze, or if it’s a hundred degrees
(อีเฝ็น อิฟ เฑ กอททะ ฟรีส , ออ อิฟ อิทซ ซา ฮันดเร็ด ดิกรี)
I keep em’ on they knees, take a look under my sleeve
(ไอ คีพ เอ็ม ออน เฑ นี , เทค เก ลุค อันเดอะ ไม ซลีฝ)
I ain’t gotta give em’ much, they happy with Mickey D’s, PIMP
(ไอ เอน กอททะ กิฝ เอ็ม มัช , เฑ แฮพพิ วิฑ มิคกี้ ดีเอส , พิมพ)

[Young Buc]
([ ยัง บัค ])
We keep it pimpin’ in the South, you know how it go [Dirty, Dirty]
(วี คีพ อิท พิมปิน อิน เดอะ เซาธ , ยู โน เฮา อิท โก [ เดอทิ , เดอทิ ])
We drive old school white walls with mink clothes
(วี ดไรฝ โอลด ซคูล ฮไวท วอล วิฑ มิงค คโลฑ)
I spin the G-Unit piece, and get em’ dizzy
(ไอ ซพิน เดอะ จี ยูนิท พีซ , แอ็นด เก็ท เอ็ม ดีสสิ)
Man cough up your love, or you’re girl comin’ with me
(แม็น ค็อฟ อัพ ยุร ลัฝ , ออ ยัวร์ เกิล คัมอิน วิฑ มี)
When your neck and wrist glow, she already should know
(ฮเว็น ยุร เน็ค แอ็นด ริซท กโล , ชี ออลเรดอิ ฌูด โน)
That money make the world go round, so lets get mo’
(แดท มันอิ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด , โซ เล็ท เก็ท โม)
Its time to show these playas how it should be done
(อิทซ ไทม ทู โฌ ฑิส พอลเย เฮา อิท ฌูด บี ดัน)
You got pimp potential, you’re might could be one, G-UNIT
(ยู ก็อท พิมพ โพะเทนแฌ็ล , ยัวร์ ไมท คูด บี วัน , จี ยูนิท)

[Hook 2: 50 Cent]
([ ฮุค 2 : 50 เซ็นท ])

[50 Cent speaking]
([ 50 เซ็นท ซพีคอิง ])
In Hollywood, they say there’s no b’ness like show b’ness
(อิน ฮอลิวูด , เฑ เซ แฑ โน บเนสส ไลค โฌ บเนสส)
In the hood, they say, there’s no b’ness like ho b’ness
(อิน เดอะ ฮุด , เฑ เซ , แฑ โน บเนสส ไลค โฮ บเนสส)
You know, they say I talk a lil’ fast, but if you listen a lil’ faster
(ยู โน , เฑ เซ ไอ ทอค กา ลิล ฟัซท , บัท อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น อะ ลิล ฟาสเทอะ)
I ain’t got to slow down for you to catch up, BITCH
(ไอ เอน ก็อท ทู ซโล เดาน ฟอ ยู ทู แค็ช อัพ , บิช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P.I.M.P. คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น