เนื้อเพลง Run คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Jadakiss

[Intro: Ghostface Killah]
( [ อินโทร : Ghostface Killah ])
Pss.. yo, yo, yo [yo son roll!]
(Pss โย , โย , โย [ โย ซัน โรลล ! ])
Oh sh*t, yo, yo, run!
(โอ ฌะ *ที , โย , โย , รัน !)

[Ghostface Killah]
([ Ghostface Killah ])
Aiyo, I jumped from the 8th floor step, hit the ground
(ไอโย , ไอ จั๊มพ ฟรอม เดอะ 8th ฟลอร์ สเท็พ , ฮิท เดอะ กราวนด์)
The pound fell, cops is coming
(เดอะ เพานด เฟ็ล , ค็อพ ซิส คัมอิง)
Runnin’ through the pissy stairwells, I ain’t hear nothin’
(รูนนิน ทรู เดอะ พิสซี่ stairwells , ไอ เอน เฮียร นอทติน)
Buggin’, only thing I remember was the bullsh*t summon
(บักกิน , โอ๊นลี่ ทริง ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วอส เดอะ bullsh*ที ซัมมัน)
so I stopped at the 2nd floor, ran across, cracks is fallin’
(โซ ไอ สต๊อปพฺ แอ็ท เดอะ 2nd ฟลอร์ , แร็น อะคร๊อส , แคร๊ค ซิส แฟลลิน)
My pockets is lean, clean when I vanished off
(มาย พ๊อคเค่ท ซิส ลีน , คลีน เว็น นาย แฝ๊หนิช ออฟฟ)
Took off, made track look easy
(ทุค ออฟฟ , เมด แทร็ค ลุ๊ค อีสอิ)
The walkie talkies them D-E-T’s had, black, they was rated P.G
(เดอะ walkie ทอคอิส เด็ม ดี อี Ts แฮ็ด , แบล๊ค , เด วอส แร๊ท พี จี)
Run, I will knock your bug, no, quick flag the car down
(รัน , ไอ วิล น๊อค ยุร บั๊ก , โน , ควิค แฟล๊ก เดอะ คารํ เดาน)
Take me to.. Ghost here they come now!
(เท้ค มี ทู โก๊สท เฮียร เด คัม นาว !)
Errr! Pull off quick, back up, hit the b*tch, dog
(เออ ! พูลล ออฟฟ ควิค , แบ็ค อั๊พ , ฮิท เดอะ บี *tch , ด้อกก)
Turned down Hill, light the Marley spliff
(เทิร์น เดาน ฮิลล์ , ไล๊ท เดอะ มาร์รี สพิริฟ)
Run! I will not get bagged on the rock
(รัน ! ไอ วิล น็อท เก็ท bagged ออน เดอะ ร๊อค)
Run! I seen what happened to Un, they bad with they cops
(รัน ! ไอ ซีน ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู ยูเอ็น , เด แบ้ด วิธ เด ค็อพ)
Run! They am’ sh*t, plan sh*t, destroy evidence
(รัน ! เด แอ็ม ฌะ *ที , แพลน ฌะ *ที , เดสทรอย เอ๊ฝิเด้นซ)
Get cassed, I’m not comin’ home with no fifty six
(เก็ท cassed , แอม น็อท คัมอิน โฮม วิธ โน ฟีฟทิ ซิกซ์)
Die with the heart of Scarface and take fifty licks
(ดาย วิธ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ สกาฟเฟส แอนด์ เท้ค ฟีฟทิ ลิค)
Before I let these crackers throw me and sh*t
(บีฟอร์ ไอ เล็ท ฑิส คแรคเคอะ โธรว์ มี แอนด์ ฌะ *ที)
Bounce if you a good kid, bounce, do the bird hop
(เบ๊าสฺ อิ๊ฟ ยู อะ กู๊ด คิด , เบ๊าสฺ , ดู เดอะ เบิร์ด ฮ็อพ)
Curse, swerve to get served, these cocks*ckers got nerve
(เคอร์ส , ซเวิฝ ทู เก็ท เซิร์ฝ , ฑิส ค๊อค *ckers ก็อท เนิ๊ร์ฝ)
Heard I was killin’ sh*t, they must got word
(เฮิด ดาย วอส คิลลิน ฌะ *ที , เด มัสท์ ก็อท เวิร์ด)
That I told the chief on Rich Port I don’t wanna merge
(แดท ไอ โทลด เดอะ ชี๊ฟ ออน ริ๊ช ผอร์ท ไอ ด้อนท์ วอนนา เมอร์จ)

[Chorus: Ghostface Killah]
([ ค๊อรัส : Ghostface Killah ])
Run! If you sell drugs in the school zone
(รัน ! อิ๊ฟ ยู เซลล์ ดรัก ซิน เดอะ สคูล โซน)
Run! If you gettin’ chased with no shoes on
(รัน ! อิ๊ฟ ยู เกดดิน เชส วิธ โน ชู ออน)
Run! F*ck that! Run! Cops got, guns!
(รัน ! เอฟ *ck แดท ! รัน ! ค็อพ ก็อท , กัน !)
They givin’ out life like bird tons
(เด กีฝอิน เอ๊าท ไล๊ฟ ไล๊ค เบิร์ด ท็อง)
Run! If you ain’t do sh*t, you it
(รัน ! อิ๊ฟ ยู เอน ดู ฌะ *ที , ยู อิท)
That next felony, n*gga, it’s like three zip
(แดท เน๊กซท เฟลโอะนิ , เอ็น *gga , อิทซ ไล๊ค ทรี สิพ)
So, run! Hop fences, jump over benches!
(โซ , รัน ! ฮ็อพ เฟ้นซ , จั๊มพ โอ๊เฝ่อร เบนเชด !)
When you see me comin’ get the f*ck out the entrance!
(เว็น ยู ซี มี คัมอิน เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท ดิ เอนทแร็นซ !)
Run! F*ck that! Run! Cops got guns! Muthaf*cka..
(รัน ! เอฟ *ck แดท ! รัน ! ค็อพ ก็อท กัน ! Muthaf*cka)

[Interlude: Jadakiss [Ghostface Killah]]
([ อีนเทิลยูด : Jadakiss [ Ghostface Killah ] ])
Ah-hah! I might gotta take my shirt off [yeah, kid…]
(อา ฮ๊า ! ไอ ไมท กอททะ เท้ค มาย เชิ๊ร์ท ออฟฟ [ เย่ , คิด ])
I like that one [uh-huh, go in, go in!]
(ไอ ไล๊ค แดท วัน [ อา ฮู , โก อิน , โก อิน ! ])

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yo, uh, it’s Task Force Tuesday, the NARCS is in the black car
(โย , อา , อิทซ ท๊าซค ฟอร์ซ ทยูสดิ , เดอะ NARCs ซิส ซิน เดอะ แบล๊ค คารํ)
I got fine hundred, hundred packs in my backyard
(ไอ ก็อท ไฟน ฮั๊นเดร็ด , ฮั๊นเดร็ด แพ็ค ซิน มาย แบคคีหยาด)
Clear twelve-twelve’s, that look like stuff shells
(เคลียร์ ทเว้ลฝ ทเว้ลฝ , แดท ลุ๊ค ไล๊ค สทั๊ฟฟ เชลล์)
I’m cuttin’ n*ggaz throats on the sails, while they puff L’s
(แอม คัทดิน เอ็น *ggaz โธร๊ท ออน เดอะ เซล , ไวล์ เด พัฟ Ls)
Don’t leave nothin’ unbagged, shave everything
(ด้อนท์ ลี๊ฝ นอทติน unbagged , เชฝ เอ๊วี่ติง)
I learned from the O.G.’s to save everything [to save everything]
(ไอ เลิร์น ฟรอม ดิ โอ จี เอส ทู เซฝ เอ๊วี่ติง [ ทู เซฝ เอ๊วี่ติง ])
They come by one more time, they gon’ hop out
(เด คัม บาย วัน โม ไทม์ , เด ก็อน ฮ็อพ เอ๊าท)
They two deep, and one is a b*tch, she gettin’ knocked out
(เด ทู ดี๊พ , แอนด์ วัน อีส ซา บี *tch , ชี เกดดิน น๊อค เอ๊าท)
Then I can get rid of the pack
(เด็น นาย แคน เก็ท ริด อ็อฝ เดอะ แพ็ค)
but I just copped this pretty chrome thing, so I’m dippin’ with that
(บั๊ท ไอ จั๊สท ค๊อพพี่ ดิส พริ๊ทที่ คโรม ทริง , โซ แอม ดิพพิน วิธ แดท)
Uh, down-shiftin’ on ’em like I got gears on me
(อา , เดาน shiftin ออน เอ็ม ไล๊ค ไก ก็อท เกียร์ ออน มี)
[Run!] Besides that, I got about 5 years on me
([ รัน ! ] บีไซด์ แดท , ไอ ก็อท อะเบ๊าท 5 เยียร์ ออน มี)
[Run!] Scared to death, runnin’ like I got bears on me
([ รัน ! ] ซคา ทู เด้ท , รูนนิน ไล๊ค ไก ก็อท แบร์ ออน มี)
[Run!] My Timb’s start feelin’ like they Nike Air’s on me
([ รัน ! ] มาย ทิมสฺ สท๊าร์ท ฟีลิน ไล๊ค เด นายกี้ แอร์ ออน มี)
[Run!] It’s hard for me to slow down, it’s like I’m on the Throughway
([ รัน ! ] อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู สโลว์ เดาน , อิทซ ไล๊ค แอม ออน เดอะ Throughway)
My belt’s in the crib on the floor by my two-way
(มาย เบ๊ลท์ ซิน เดอะ คริบ ออน เดอะ ฟลอร์ บาย มาย ทู เวย์)
Now I’m try’nna hold my hammer up, and my pants too
(นาว แอม ทายนา โฮลด์ มาย แฮ๊มเมอร์ อั๊พ , แอนด์ มาย แพ็นท ทู)
If they don’t kill me, they gon’ give me a number I can’t do
(อิ๊ฟ เด ด้อนท์ คิลล์ มี , เด ก็อน กี๊ฝ มี อะ นั๊มเบ้อร์ ไอ แค็นท ดู)
Rather it be the streets, then jail where I die at
(ร๊าเธ่อร์ อิท บี เดอะ สทรีท , เด็น เจล แวร์ ไอ ดาย แอ็ท)
And I’m ashmatic, so I’m lookin’ for somewhere to hide at
(แอนด์ แอม ashmatic , โซ แอม ลุคกิน ฟอร์ ซัมแวร์ ทู ไฮด์ แอ็ท)
But they too close, and I got this new toast
(บั๊ท เด ทู โคลส , แอนด์ ดาย ก็อท ดิส นิว โท๊สท)
‘Magine if I would of let off a shot or two, you know what I gotta do
(Magine อิ๊ฟ ฟาย เวิด อ็อฝ เล็ท ออฟฟ อะ ฌ็อท ออ ทู , ยู โนว์ ว๊อท ไอ กอททะ ดู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น