เนื้อเพลง Stricken คำอ่านไทย No Doubt

I love you completely
( ไอ ลัฝ ยู ค็อมพลีทลี)
I guess I’m kinda mad about you
(ไอ เกสส แอม กินดา แม้ด อะเบ๊าท ยู)
I love you, I love you I do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู ไอ ดู)
Love overcomes all of my senses
(ลัฝ โอเฝ่อร์คัม ซอร์ อ็อฝ มาย เซ้นส)
Lowers all of my defenses, yeah
(โลเออะ ซอร์ อ็อฝ มาย ดิเฟนซ , เย่)
And all of your faults vanish to a blind daze
(แอนด์ ออล อ็อฝ ยุร ฟอลท แฝ๊หนิช ทู อะ ไบลนฺดฺ เดส)
Your bitterness erased by my sense of taste
(ยุร บีทเทอะเน็ซ อีเรส บาย มาย เซ้นส อ็อฝ เท๊ซท)
And harsh words are deafened by love
(แอนด์ ฮาฌ เวิร์ด แซร์ เดฟเอ็น บาย ลัฝ)

I love you completely
(ไอ ลัฝ ยู ค็อมพลีทลี)
I couldn’t be madder about you
(ไอ คูดซึ่น บี แมดเดอะ อะเบ๊าท ยู)
I love you, I love you I do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู ไอ ดู)
I love you completely
(ไอ ลัฝ ยู ค็อมพลีทลี)
There’s nothin’ I see bad about you
(แดร์ นอทติน นาย ซี แบ้ด อะเบ๊าท ยู)
I love you, I love you I do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู ไอ ดู)

Love welcomes me to every new day
(ลัฝ เว้ลคั่ม มี ทู เอ๊เฝอร์รี่ นิว เดย์)
The stars are all falling down my way, yeah
(เดอะ สทาร์ แซร์ ออล ฟ๊อลิง เดาน มาย เวย์ , เย่)
And all of the planets are lined in the sky
(แอนด์ ออล อ็อฝ เดอะ แพล๊เหน็ท แซร์ ไลน์ อิน เดอะ สกาย)
The lights are shining down upon you and I
(เดอะ ไล๊ท แซร์ ชายนิง เดาน อุพอน ยู แอนด์ ดาย)
My world is stricken by love
(มาย เวิลด อีส ซทรีคเค็น บาย ลัฝ)

Kiss me over and over forever and ever my love
(คิซ มี โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ มาย ลัฝ)
Kiss me all over and over forever and ever my love
(คิซ มี ออล โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ มาย ลัฝ)
The love I have for you
(เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู)
Makes me blind I can’t see
(เม้ค มี ไบลนฺดฺ ดาย แค็นท ซี)
The love I have for you
(เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู)
Cuts my throat I can’t speak
(คัท มาย โธร๊ท ไอ แค็นท สพี๊ค)
The love I have for you makes me numb
(เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู เม้ค มี นัมบ์)
I can’t feel
(ไอ แค็นท ฟีล)
The love I have for you makes me numb
(เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู เม้ค มี นัมบ์)
I can’t feel
(ไอ แค็นท ฟีล)
But boy, oh boy, oh boy
(บั๊ท บอย , โอ บอย , โอ บอย)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Completely, yeah
(ค็อมพลีทลี , เย่)

I love you, I love you – I do do do do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู ไอ ดู ดู ดู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stricken คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น